Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Daedaleopsis confragosa »

História popisu - Daedaleopsis confragosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 06.03.2014 12:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Sieťkovec červenkastý; Sieťovček červenkastý;                  Daedalea confragosa (Bolt.ex Fr.) Fr.; Trametes confragosa (Bolt.ex Fr.) Jörst.; Trametes rubescens (Alb.et Schw.ex Fr.) Fr.;  1<b>Agaricus confragosus</b> <b>(Bolton) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>32</b>(2): 86 (1905)<br><b>Amauroderma confragosum</b> <b>D.A. Reid</b>, <i>Jl S. Afr. Bot.</i> <b>39</b>(2): 156 (1973)<br><b>Boletus angustatus</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>2</b>: 81 (1799) [1798-99]<br><b>Boletus confragosus</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i>, App. (Huddersfield): 160 (1792) [1791]<br><b>Daedalea angustata</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 338 (1821)<br><b>Daedalea confragosa</b> <b>(Bolton) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 501 (1801)<br><b>Daedalea confragosa f. anceps</b> <b>(B&#322;o&#324;ski) Doma&#324;ski, Orlo&#347; &amp; Skirg.</b>, <i>Flora Polska. Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowce (Aphyllophorales), Sk&#243;rnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae)</i> (Krak&#243;w): 249 (1967)<br><b>Daedalea confragosa</b> <b>(Bolton) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 501 (1801) <b><font color='#0000FF'>f. confragosa</font></b><br><b>Daedalea confragosa f. rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Doma&#324;ski, Orlo&#347; &amp; Skirg.</b>, <i>Flora Polska. Grzyby, II</i>: 249 (1967)<br><b>Daedalea confragosa subsp. angustata</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 358 (1821)<br><b>Daedalea confragosa</b> <b>(Bolton) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 501 (1801) <b><font color='#0000FF'>subsp. confragosa</font></b><br><b>Daedalea confragosa var. anceps</b> <b>(B&#322;o&#324;ski) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 574 (1953)<br><b>Daedalea confragosa var. angustata</b> <b>(Sowerby) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 619 (1922)<br><b>Daedalea confragosa</b> <b>(Bolton) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 501 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. confragosa</font></b><br><b>Daedalea intermedia</b> <b>Berk.</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>18</b>: 385 (1881)<br><b>Daedalea rubescens</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 238 (1805)<br><b>Daedalea rubescens var. anceps</b> <b>B&#322;o&#324;ski</b>, <i>Hedwigia</i> <b>28</b>: 281 (1889)<br><b>Daedalea rubescens</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 238 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. rubescens</font></b><br><b>Daedaleopsis confragosa</b> <b>(Bolton) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 492 (1888) [1889] <b><font color='#0000FF'>f. confragosa</font></b><br><b>Daedaleopsis confragosa f. sibirica</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 571 (1953)<br><b>Daedaleopsis confragosa</b> <b>(Bolton) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 492 (1888) [1889] <b><font color='#0000FF'>var. confragosa</font></b><br><b>Daedaleopsis confragosa var. rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Ljub.</b>, in Lyubarski&#301; &amp; Vasil'eva, <i>Derevorazrushayushchie Griby Dal'nega Vostoka [Wood destroying fungi of the [Soviet] far East]</i> (Novosibirsk): 140 (1975)<br><b>Daedaleopsis rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Imazeki</b>, <i>Acta phytotax. geobot.</i>, Kyoto <b>13</b>: 251 (1943)<br><b>Ischnoderma confragosum</b> <b>(Bolton) Zmitr.</b> [as '<i>confragosa</i>'], <i>Mycena</i> <b>1</b>(1): 92 (2001)<br><b>Lenzites confragosa</b> <b>(Bolton) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 89 (1900)<br><b>Lenzites sibirica</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Finl. Basidsvamp.</i> <b>46</b>(no. 11): 3 (1904)<br><b>Lenzites sibirica</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Finl. Basidsvamp.</i> <b>46</b>(no. 11): 3 (1904) <b><font color='#0000FF'>var. sibirica</font></b><br><b>Lenzites sibirica var. unizonata</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Trudy Troitsk. Otd. imp. russk. geogr. obsc.</i> <b>12</b>: 111 (1911)<br><b>Lenzites tricolor var. rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Teng</b>, <i>Fungi of China</i> (Ithaca): 394 (1996)<br><b>Polyporus confragosus</b> <b>(Bolton) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 59 (1871)<br><b>Polyporus confragosus</b> <b>Van der Byl</b>, <i>S. Afr. J. Sci.</i> <b>24</b>: 225 (1927)<br><b>Polyporus rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 59 (1871)<br><b>Striglia confragosa</b> <b>(Bolton) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 871 (1891)<br><b>Striglia intermedia</b> <b>(Berk.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 871 (1891)<br><b>Trametes confragosa</b> <b>(Bolton) J&#248;rst.</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 286 (1939)<br><b>Trametes confragosa</b> <b>(Bolton) J&#248;rst.</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 286 (1939) <b><font color='#0000FF'>f. confragosa</font></b><br><b>Trametes confragosa f. rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 228 (1938)<br><b>Trametes rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 492 (1838) [1836-1838]<br><b>Trametes rubescens</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 492 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. rubescens</font></b>

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodnice sú jednoročné, dosť trváce, bokom prirastené na substrát. Rastú jednotlivo alebo v skupinách škridlicovite nad sebou. Klobúk je zväčša pravidelne polkruhovitý, má 30-180 mm v priemere a býva 3-20 mm hrubý. Vrchná strana klobúka je plochá, spodná strana je klenutá, okraj tenký a dosť ostrý. Povrch klobúka je takmer hladký alebo lúčovite drsný až vláknitý, zreteľne alebo menej nápadne pásikavý, niekedy aj sústredne ryhovaný, sivastý až jemne červenohnedý. Staršie, vyblednuté plodnice bývajú okrové.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Rúrky sú krémové, 2-15 mm dlhé, dosť tenké. Póry sú najprv sivasté alebo belavé, v dospelosti červenkastohnedé, nerovnako veľké a tvarom veľmi premenlivé. Za mladi sú malé, čiastočne okrúhle, v dospelosti väčšie, 0,5-1 mm v priemere, čiarkovite pretiahnuté tak, že niekedy tvoria takmer dokonalé lupene.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Dužina je belavá až bledohnedastá, korkovite kožovitá, 2-10 mm hrubá.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Trúdnikovec červenkastý rastie po celý rok na kmeňoch, konároch a pňoch listnatých stromov, najmä však vŕb a briez. Vyskytuje sa v celom miernom pásme severnej pologule. Rozšírenejší je v nižších, teplejších polohách, najmä v lužných lesoch.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Zapríčiňuje intenzívnu bielu hnilobu listnatých stromov. Je to velmi nebezpečná huba, lebo často rastie aj na živých stromoch. Pre praktických hubárov je bezvýznamná, lebo je nejedlá.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1355679


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 21:15

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bolton ex Fr.) J.Schröt. 1(Bolton) J. Schröt.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.06.2006 07:44

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bolton ex Fr.) J.Schröt.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Sieťkovec červenkastý; Sieťovček červenkastý; Daedalea confragosa (Bolt.ex Fr.) Fr.; Trametes confragosa (Bolt.ex Fr.) Jörst.; Trametes rubescens (Alb.et Schw.ex Fr.) Fr.;


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Sieťkovček červenkastý

Daedaleopsis confragosa
Síťkovec načervenalý

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.