Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lactarius tabidus »

História popisu - Lactarius tabidus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 02.01.2015 17:53

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lactarius subdulcis var. tabidus (Fr.) Quél. 1886, Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) Gray, Lactarius theiogalus sensu auct. mult.; fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland 2005, Lactarius tabidus (Fr.) Kuntze 1891 1<b>Lactarius mitissimus var. tabidus</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 360 (1888)<br><b>Lactarius subdulcis var. tabidus</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 131 (1886)<br><b>Lactarius tabidus f. obscurior</b> <b>A. Blytt</b>, <i>Skr. VidenskSelsk. Christiania</i>, Kl. I, Math.-Natur.(no. 6): 99 (1905) [1904]<br><b>Lactarius tabidus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 346 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. tabidus</font></b><br><b>Lactarius tabidus var. obscurior</b> <b>(A. Blytt) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 90 (1912)<br><b>Lactarius tabidus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 346 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. tabidus</font></b><br><br><b>Lactifluus tabidus</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 857 (1891)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1233232


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 02.01.2015 17:46

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rýdzik červenohrdzavý 1rýdzik matný


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 31.12.2014 19:55

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina špongiovitá, poddajná, v hlúbiku mizne (dutý hlúbik), biela až bledo ružová vo vnútorných oblastiach klobúka a hlúbika, hnedá až červeno hnedá v okrajových oblastiach. Na báze hlúbika tmavšia, okrovo hrdzavá. Na reze sa pomaly (ale nemusí sa vždy) mení v oblastiach pod okrajom na žltkasto. Vôňa nevýrazná, slabo gumová (kaučuková). Chuť dužiny skôr mierna. Mlieko biele, zvyčajne sa pomerne rýchlo (1-2 minúty) mení na sírovo žlto, hlavne po izolovaní. Niekedy je vidno rýchlejšie žltnutie aj na reze (prípadne lupeňoch) po poškodení, ale nie je to tak vždy. Chuť mlieka mierna až jemne horká, alebo jemne štipľavá. 1Dužina špongiovitá, poddajná, v hlúbiku mizne (dutý hlúbik), biela až bledo ružová vo vnútorných oblastiach klobúka a hlúbika, hnedá až červeno hnedá v okrajových oblastiach. Na báze hlúbika tmavšia, okrovo hrdzavá. Na reze sa pomaly (ale nemusí sa vždy) mení v oblastiach pod okrajom na žltkasto. Vôňa nevýrazná, slabo gumová (kaučuková). Chuť dužiny skôr mierna. Mlieko biele, na lupeňoch po poškodení (reze) často dlho nemenné, alebo iba pomaly žltnúce. Po izolovaní na biely papier žltne väčšinou rýchlejšie (živo žltá farba, sírovo žltá, inokedy slabo žltá, špinavo okrovo žltá), ale niekedy je žltnutie veľmi pomalé a nemusí byť badateľné. Rýchlosť zmeny farby mlieka je veľmi premenlivá, od niekoľko sekúnd, často v rozmedzí 1-2 minút, až po niekoľko desiatok minút (až do zaschnutia). Chuť mlieka mierna až jemne horká (niekdy aromatická), alebo jemne štipľavá.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Lactarius tabidus sa vyznačuje klobúkom vo farbách červeno hnedej, oranžovo červenkastej, žlto hnedej až žlto okrovej, často tmavším stredom a blednúcim okrajom. Klobúk často zvrásnený aj pri čerstvých plodniciach, okraj klobúka zvyčajne ryhovaný, mlieko väčšinou rýchlo žltnúce. Pokožka klobúka za vlhka viskózna, za sucha bledne a je matná. Naproti tomu veľmi podobný Lactarius oedohyphosus nemá povrch klobúka zvrásnený, resp. iba nepatrne (u starých plodníc), jeho mlieko žltne iba pomaly. Farba klobúka je viac do červena, býva bledo až tmavo červeno hnedá. Odlišuje sa aj mikroskopicky. Rastie skupinovo vo vlhkých listnatých lesoch, časti pri rašelinníku (Sphagnum sp.), viaže sa na brezu (Betula sp.) a pravdepodobne aj iné listnaté stromy. Ide o legitímny druh podľa Index Fungorum, Mycobank, aj iných autorít. M. T Basso (1999) ho taktiež uznala a prebrala do svojej monografie, aj keď ňou osobne nebol nájdený a skúmaný. Heilmann-Clausen (1998) ho však považuje za synonymum k Lactarius lacunarum. Veľkú podobnosť vykazuje aj Lactarius lacunarum, od ktorého je v teréne často ťažko rozpoznateľný (prakticky aj od Lactarius oedohyphosus). Plodnice má zavalitejšie, nižšie (krátky hlúbik), nie je tak štíhly ako Lactarius tabidus. Jeho klobúk je vo farbách živo červeno hnedej až oranžovo hnedej, sfarbenie je jednoliate. Mlieko je biele, pomaly zasychá na žlto (do cca ť minút), je mierne až zvieravé, niekedy trochu štipľavé. Nemá tak zvrásnený klobúk ak Lactarius tabidus. Rastie na vlhkých miestach pri listnatých stromoch (breza, vŕba, topoľ, ...), často na zaplavovaných miestach.  1Lactarius tabidus sa vyznačuje klobúkom vo farbách červeno hnedej, oranžovo červenkastej, žlto hnedej až žlto okrovej, často tmavším stredom a blednúcim okrajom. Klobúk často zvrásnený aj pri čerstvých plodniciach, okraj klobúka zvyčajne ryhovaný, mlieko väčšinou rýchlo žltnúce. Pokožka klobúka za vlhka viskózna, za sucha bledne a je matná. Naproti tomu veľmi podobný Lactarius oedohyphosus nemá povrch klobúka zvrásnený, resp. iba nepatrne (u starých plodníc), jeho mlieko žltne iba veľmi pomaly. Farba klobúka je viac do červena, býva bledo až tmavo červeno hnedá. Odlišuje sa aj mikroskopicky. Rastie skupinovo vo vlhkých listnatých lesoch, časti pri rašelinníku (Sphagnum sp.), viaže sa na brezu (Betula sp.) a pravdepodobne aj iné listnaté stromy. Ide o legitímny druh podľa Index Fungorum, Mycobank, aj iných autorít. M. T Basso (1999) ho taktiež uznala a prebrala do svojej monografie, aj keď ňou osobne nebol nájdený a skúmaný. Heilmann-Clausen (1998) ho však považuje za synonymum k Lactarius lacunarum. Veľkú podobnosť vykazuje aj Lactarius lacunarum, od ktorého je v teréne často ťažko rozpoznateľný (prakticky aj od Lactarius oedohyphosus). Plodnice má zavalitejšie, nižšie (krátky hlúbik), nie je tak štíhly ako Lactarius tabidus. Jeho klobúk je vo farbách živo červeno hnedej až oranžovo hnedej, sfarbenie je viacmenej jednoliate. Mlieko je biele, pomaly zasychá na žlto (malo by to byť pomalšie ako pri L. tabidus), je mierne až zvieravé, niekedy trochu štipľavé. Nemá tak zvrásnený klobúk ako L. tabidus. Rastie na vlhkých miestach pri listnatých stromoch (breza, vŕba, topoľ, ...), často na zaplavovaných miestach.


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 13.04.2014 19:00

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina špongiovitá, poddajná, v hlúbiku mizne (dutý hlúbik), biela až bledo ružová vo vnútorných oblastiach klobúka a hlúbika, hnedá až červeno hnedá v okrajových oblastiach. Na báze hlúbika tmavšia, okrovo hrdzavá. Na reze sa pomaly (ale nemusí sa vždy) mení v oblastiach pod okrajom na žltkasto. Vôňa nevýrazná, slabo gumová (kaučuková). Chuť dužiny skôr mierna. 1Dužina špongiovitá, poddajná, v hlúbiku mizne (dutý hlúbik), biela až bledo ružová vo vnútorných oblastiach klobúka a hlúbika, hnedá až červeno hnedá v okrajových oblastiach. Na báze hlúbika tmavšia, okrovo hrdzavá. Na reze sa pomaly (ale nemusí sa vždy) mení v oblastiach pod okrajom na žltkasto. Vôňa nevýrazná, slabo gumová (kaučuková). Chuť dužiny skôr mierna. Mlieko biele, zvyčajne sa pomerne rýchlo (1-2 minúty) mení na sírovo žlto, hlavne po izolovaní. Niekedy je vidno rýchlejšie žltnutie aj na reze (prípadne lupeňoch) po poškodení, ale nie je to tak vždy. Chuť mlieka mierna až jemne horká, alebo jemne štipľavá.


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 15.03.2014 23:20

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Lactarius tabidus rastie zvyčajne v skupinkách, až do horského pásma, od teplých oblastí, cez mierne pásmo až po subarktické pásmo. Viaže na brezu (Betula sp.), vŕbu (Salix sp.), topoľ (Populus sp.) na vlhkých miestach, ako sú porasty rašelinníka (Sphagnum sp.) a celkovo pri močariskách. No vyskytuje sa aj na suchších miestach, kde ho nájdeme pri borovici (Pinus sp.) na pomerne chudých, piesčitých alebo aj rašelinových pôdach, ale aj v lesoch smrekových (Picea sp.). Okrem uvedených drevín sú nálezy aj pri dube (Quercus sp.), jedli (Abies sp.). 1Lactarius tabidus rastie zvyčajne v skupinkách, až do horského pásma, od teplých oblastí, cez mierne pásmo až po subarktické pásmo. Viaže sa na brezu (Betula sp.), vŕbu (Salix sp.), topoľ (Populus sp.), rastie na vlhkých miestach, ako sú porasty rašelinníka (Sphagnum sp.), pri močariskách. No vyskytuje sa aj na suchších miestach, kde ho nájdeme pri borovici (Pinus sp.) na pomerne chudých, piesčitých alebo aj rašelinových pôdach, ale aj v lesoch smrekových (Picea sp.). Okrem uvedených drevín sú nálezy aj pri dube (Quercus sp.), jedli (Abies sp.).


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 15.03.2014 22:33

Klobúk:

Old VersionNew Version
12-8 cm v průměru, nízce vyklenutý, později plochý hladký až nálevkovitý s hrbolem na středu, lysý, vrásčitý. Barvy liškově oranžové, za sucha bývá bledší a vrásčitý. 1Klobúk s priemerom (10) 20-55 (70) mm, je tenko mäsitý, skôr pružný (niekedy sú plodnice krehkejšie, hlavne pokiaľ rastú v rašelinníku (Sphagnum sp.)), plocho klenutý s jemne vtlačeným stredom, čoskoro sa vyrovnáva a stáva sa plochý, plochý s vtlačeným stredom, nakoniec niekedy až lievikovitý. Občas s malým tupým hrboľom v strede. Povrch býva niekedy zvlnený, výrazne hygrofánny, veľmi často jemne až výrazne zvrásnený, a to hlavne v strede klobúka, no často aj smerom k okraju (úplne hladký je len výnimočne). Pokožka klobúka za vlhka viskózna a lesklá, za sucha matná. Okraj klobúka podvinutý, potom nadol zahnutý a nakoniec sa vyrovnáva, niekedy zvrásnený, nakoniec jemne ryhovaný (hlavne vplyvom nasiaknutia vodou). Farba za vlhka červenkasto žltá, oranžovo červenkastá až červenkasto hnedá (okrová), jednotná, alebo smerom k okraju blednúca a v strede tmavšia (v okolí stredového hrboľa). Za sucha je farba bledá, bledo ružovkasto žltá, špinavo žlto hnedá. Niekedy sa staré plodnice (a dehydrované) farbia miestami hnedo hrdzavo.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupeny přirostlé až krátce sbíhavé, barvy plavě smetanové, později izabelové s pleťovým odstínem, ve stáří někdy rezavě skvrnité. 1Lupene tenké, krehké, stredne husté až husté, vysoké 2-6 mm, prestriedané lupienkami, široko pripojené až mierne oblúkom zbiehavé, pri hlúbiku často rozvidlené, niekedy nepravidelne vysoké (pri hlúbiku vyššie). Farba belavo krémové, veľmi bledo hnedé alebo ružovkasto žlté, tmavšie u starších plodníc. Často sa vyskytujú tmavšie červenkasto hnedé škvrny, takto sa farbia aj na poškodených miestach.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
13-6 cm vysoký, 0,5-1 cm tlustý, válcovitý, izabelově hnědý a od báze později hnědočervený. 1Hlúbik (15) 30-70 x (3) 6-8 (11) mm, pružný, skôr mäkký a poddajný, niekedy už v mladosti dutý, valcovitý, alebo nepravidelne zvlnený (akoby postláčaný), býva aj zakrivený, niekedy sa zužuje smerom k vrchu hlúbika, na báze často zhrubnutý. Povrch suchý, hladký alebo jemne zvrásnený, často sa na ňom vyskytuje povlak z jemných, pritlačených vlákien. Na báze býva často bielo až tmavo oranžovo hnedo chĺpkatý.

Dužina:

Old VersionNew Version
1narůžovělá, od báze třeně červenohnědá, chuti nahořklé, vůně mírně nepříjemná. Mléko bílé, které jen pozvolna žloutne a chuť má pryskyřičnou. 1Dužina špongiovitá, poddajná, v hlúbiku mizne (dutý hlúbik), biela až bledo ružová vo vnútorných oblastiach klobúka a hlúbika, hnedá až červeno hnedá v okrajových oblastiach. Na báze hlúbika tmavšia, okrovo hrdzavá. Na reze sa pomaly (ale nemusí sa vždy) mení v oblastiach pod okrajom na žltkasto. Vôňa nevýrazná, slabo gumová (kaučuková). Chuť dužiny skôr mierna.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1belavý

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Lactarius tabidus sa vyznačuje klobúkom vo farbách červeno hnedej, oranžovo červenkastej, žlto hnedej až žlto okrovej, často tmavším stredom a blednúcim okrajom. Klobúk často zvrásnený aj pri čerstvých plodniciach, okraj klobúka zvyčajne ryhovaný, mlieko väčšinou rýchlo žltnúce. Pokožka klobúka za vlhka viskózna, za sucha bledne a je matná. Naproti tomu veľmi podobný Lactarius oedohyphosus nemá povrch klobúka zvrásnený, resp. iba nepatrne (u starých plodníc), jeho mlieko žltne iba pomaly. Farba klobúka je viac do červena, býva bledo až tmavo červeno hnedá. Odlišuje sa aj mikroskopicky. Rastie skupinovo vo vlhkých listnatých lesoch, časti pri rašelinníku (Sphagnum sp.), viaže sa na brezu (Betula sp.) a pravdepodobne aj iné listnaté stromy. Ide o legitímny druh podľa Index Fungorum, Mycobank, aj iných autorít. M. T Basso (1999) ho taktiež uznala a prebrala do svojej monografie, aj keď ňou osobne nebol nájdený a skúmaný. Heilmann-Clausen (1998) ho však považuje za synonymum k Lactarius lacunarum. Veľkú podobnosť vykazuje aj Lactarius lacunarum, od ktorého je v teréne často ťažko rozpoznateľný (prakticky aj od Lactarius oedohyphosus). Plodnice má zavalitejšie, nižšie (krátky hlúbik), nie je tak štíhly ako Lactarius tabidus. Jeho klobúk je vo farbách živo červeno hnedej až oranžovo hnedej, sfarbenie je jednoliate. Mlieko je biele, pomaly zasychá na žlto (do cca ť minút), je mierne až zvieravé, niekedy trochu štipľavé. Nemá tak zvrásnený klobúk ak Lactarius tabidus. Rastie na vlhkých miestach pri listnatých stromoch (breza, vŕba, topoľ, ...), často na zaplavovaných miestach.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1ve všech lesích, upřednostňuje však smrky a břízy, podhorské a horské oblasti a kyselé půdy. 1Lactarius tabidus rastie zvyčajne v skupinkách, až do horského pásma, od teplých oblastí, cez mierne pásmo až po subarktické pásmo. Viaže na brezu (Betula sp.), vŕbu (Salix sp.), topoľ (Populus sp.) na vlhkých miestach, ako sú porasty rašelinníka (Sphagnum sp.) a celkovo pri močariskách. No vyskytuje sa aj na suchších miestach, kde ho nájdeme pri borovici (Pinus sp.) na pomerne chudých, piesčitých alebo aj rašelinových pôdach, ale aj v lesoch smrekových (Picea sp.). Okrem uvedených drevín sú nálezy aj pri dube (Quercus sp.), jedli (Abies sp.).

Význam:

Old VersionNew Version
1Jedlý. Chuti podřadné. U nás v podkrkonoší se vyskytuje hojně i když jinde je vzácný. 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Možné záměny: Ryzec bažinný Lactarius lacunarum - nejedlý. 1Zdroje informácií: Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso), Sonja Idzerda & Machiel E. Noordeloos, Studies in Lactarius sect. Tabidi, 1997, Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt), Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin), osobné poznatky.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.01.2012 21:43

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Fr. 1838 1Fr.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 24.10.2006 13:18

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1LLactarius tabidus 1Lactarius tabidus


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 24.10.2006 13:15

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lactarius theiogalus 1LLactarius tabidus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1J. Schröt. 1Fr. 1838

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lactarius subdulcis var. tabidus (Fr.) Quél. 1886, Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) Gray, Lactarius theiogalus sensu auct. mult.; fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland 2005, Lactarius tabidus (Fr.) Kuntze 1891


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 16.10.2006 14:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1J. Schröt.

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
19 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
111 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 12-8 cm v průměru, nízce vyklenutý, později plochý hladký až nálevkovitý s hrbolem na středu, lysý, vrásčitý. Barvy liškově oranžové, za sucha bývá bledší a vrásčitý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupeny přirostlé až krátce sbíhavé, barvy plavě smetanové, později izabelové s pleťovým odstínem, ve stáří někdy rezavě skvrnité.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 13-6 cm vysoký, 0,5-1 cm tlustý, válcovitý, izabelově hnědý a od báze později hnědočervený.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1narůžovělá, od báze třeně červenohnědá, chuti nahořklé, vůně mírně nepříjemná. Mléko bílé, které jen pozvolna žloutne a chuť má pryskyřičnou.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1ve všech lesích, upřednostňuje však smrky a břízy, podhorské a horské oblasti a kyselé půdy.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Jedlý. Chuti podřadné. U nás v podkrkonoší se vyskytuje hojně i když jinde je vzácný.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Možné záměny: Ryzec bažinný Lactarius lacunarum - nejedlý.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.09.2005 19:36

Rýdzik červenohrdzavý

Lactarius theiogalus
Ryzec liškový

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.