Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lycoperdon utriforme »

História popisu - Lycoperdon utriforme

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 30.12.2014 22:41

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Bovista utriformis</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 25 (1829)<br><b>Calvatia caelata</b> <b>(Bull.) Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>: 169 (1890)<br><b>Calvatia utriformis</b> <b>(Bull.) Jaap</b>, <i>Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.</i> <b>59</b>: 37 (1918)<br><b>Handkea utriformis</b> <b>(Bull.) Kreisel</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>48</b>(3-4): 288 (1989)<br><b>Lycoperdon bovista</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 4 (1796)<br><b>Lycoperdon bovista</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1183 (1753) <b><font color='#0000FF'>var. bovista</font></b><br><b>Lycoperdon caelatum</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>9</b>: tab. 430 (1789)<br><b>Lycoperdon sinclairii</b> <b>Berk.</b>, <i>J. Roy. Microscop. Soc.</i>: 716 (1887)<br><b>Utraria caelata</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 369 (1873)<br><b>Utraria utriformis</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 369 (1873) 1<b>Bovista utriformis</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 25 (1829)<br><b>Calvatia caelata</b> <b>(Bull.) Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>: 169 (1890)<br><b>Calvatia caelata</b> <b>(Bull.) Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>: 169 (1890) <b><font color='#0000FF'>f. caelata</font></b><br><b>Calvatia caelata f. exigua</b> <b>Hruby</b>, <i>Hedwigia</i> <b>70</b>: 346 (1930)<br><b>Calvatia caelata</b> <b>(Bull.) Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>: 169 (1890) <b><font color='#0000FF'>var. caelata</font></b><br><b>Calvatia caelata var. hungarica</b> <b>(Holl&#243;s) F. &#352;marda</b>, <i>Fl. &#268;SR</i>, B-1, Gasteromycetes: 285 (1958)<br><b>Calvatia hungarica</b> <b>Holl&#243;s</b>, <i>Mathem. Term&#233;szettud. Ertes.</i> <b>19</b>: 84 (1904)<br><b>Calvatia utriformis</b> <b>(Bull.) Jaap</b>, <i>Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.</i> <b>59</b>: 37 (1918)<br><b>Handkea utriformis</b> <b>(Bull.) Kreisel</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>48</b>(3-4): 288 (1989)<br><b>Handkea utriformis var. hungarica</b> <b>(Holl&#243;s) Kreisel</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>48</b>(3-4): 289 (1989)<br><b>Handkea utriformis</b> <b>(Bull.) Kreisel</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>48</b>(3-4): 288 (1989) <b><font color='#0000FF'>var. utriformis</font></b><br><b>Lycoperdon bovista</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 4 (1796)<br><b>Lycoperdon bovista</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1183 (1753) <b><font color='#0000FF'>var. bovista</font></b><br><b>Lycoperdon bovista var. echinatum</b> <b>(Schaeff.) Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 2 <b>2</b>: 642 (1778)<br><b>Lycoperdon bovista var. echinatum</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 1067 (1777)<br><b>Lycoperdon bovista var. glabrum</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 1067 (1777)<br><b>Lycoperdon bovista var. granulatum</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 1067 (1777)<br><b>Lycoperdon bovista var. hispidum</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>, Edn 2: 285 (no 1114) (1789)<br><b>Lycoperdon bovista var. laeve</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>, Edn 2: 285 (no 1114) (1789)<br><b>Lycoperdon bovista var. laeve</b> <b>Bull.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris) <b>1</b>: 154 (1791)<br><b>Lycoperdon bovista var. maculatum</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 1067 (1777)<br><b>Lycoperdon bovista var. vulgare</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 2 <b>2</b>: 642 (1778)<br><b>Lycoperdon caelatum</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>9</b>: tab. 430 (1789)<br><b>Lycoperdon cepiforme var. hungaricum</b> <b>(Holl&#243;s) Rick</b>, in Rambo (Ed.), <i>Iheringia</i>, S&#233;r. Bot. <b>9</b>: 464 (1961)<br><b>Lycoperdon echinatum</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 128, tab. 186 (1774)<br><b>Lycoperdon sinclairii</b> <b>Berk.</b> [as '<i>Sinclairi</i>'], in Massee, <i>J. Roy. Microscop. Soc.</i>: 716 (1887)<br><b>Lycoperdon utriforme var. hungaricum</b> <b>(Holl&#243;s) Jalink</b>, <i>N. Amer. Fung.</i> <b>5</b>(5): 176 (2010)<br><b>Lycoperdon utriforme</b> <b>Bull.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 153 (1791) <b><font color='#0000FF'>var. utriforme</font></b><br><b>Utraria caelata</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 369 (1873)<br><b>Utraria utriformis</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 369 (1873)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 06.02.2013 12:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Calvatia caelata (Bull.) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12: 169 (1890) Calvatia utriformis (Bull.) Jaap, Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. 59: 37 (1918) Handkea utriformis (Bull.) Kreisel, Nova Hedwigia 48(3-4): 288 (1989) Lycoperdon bovista Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 141 (1796) Lycoperdon bovista Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 141 (1796) var. bovista Lycoperdon caelatum Fr., Annales de l'Institut agronomique de Moscou: 156 (1791) Lycoperdon caelatum Bull., Herbier de la France 9: tab. 430 (1789) Lycoperdon sinclairii Berk., J. Roy. Microscop. Soc.: 716 (1887) 1<b>Bovista utriformis</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 25 (1829)<br><b>Calvatia caelata</b> <b>(Bull.) Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>: 169 (1890)<br><b>Calvatia utriformis</b> <b>(Bull.) Jaap</b>, <i>Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.</i> <b>59</b>: 37 (1918)<br><b>Handkea utriformis</b> <b>(Bull.) Kreisel</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>48</b>(3-4): 288 (1989)<br><b>Lycoperdon bovista</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 4 (1796)<br><b>Lycoperdon bovista</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1183 (1753) <b><font color='#0000FF'>var. bovista</font></b><br><b>Lycoperdon caelatum</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>9</b>: tab. 430 (1789)<br><b>Lycoperdon sinclairii</b> <b>Berk.</b>, <i>J. Roy. Microscop. Soc.</i>: 716 (1887)<br><b>Utraria caelata</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 369 (1873)<br><b>Utraria utriformis</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 369 (1873)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1232539


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Bull. (1791) 1Bull.


Zmeny urobil: Viera Struhárová
Dátum: 06.01.2009 21:57

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy guľovité, 4 - 5 µm veľké, hladké, mierne hrubostenné, olivovo-hnedé, s jednou olejovou kvapôčkou. Spodná fotka farbená v bavlníkovej modrej.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1[141441] Mikroskopicky snimok a popis vytrusneho prachu: Erik Brozmann


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 10.12.2008 21:41

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Calvatia utriformis 1Lycoperdon utriforme

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Bull. (1791)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Calvatia caelata (Bull.) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12: 169 (1890) Calvatia utriformis (Bull.) Jaap, Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. 59: 37 (1918) Handkea utriformis (Bull.) Kreisel, Nova Hedwigia 48(3-4): 288 (1989) Lycoperdon bovista Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 141 (1796) Lycoperdon bovista Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 141 (1796) var. bovista Lycoperdon caelatum Fr., Annales de l'Institut agronomique de Moscou: 156 (1791) Lycoperdon caelatum Bull., Herbier de la France 9: tab. 430 (1789) Lycoperdon sinclairii Berk., J. Roy. Microscop. Soc.: 716 (1887)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Rozpadavec dlabaný

Calvatia utriformis
Pýchavka dlabaná

Jedlá huba
Výskyt: VI. - XI.