Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycena abramsii »

História popisu - Mycena abramsii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 22.07.2014 05:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1helmovka raná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Mycena praecox Velen. 1<b>Mycena praecox</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>2</b>: 316 (1920)<br><b>Prunulus abramsii</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(5): 338 (1916)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1232947


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 14:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Murrill) Murrill


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 20.02.2008 19:07

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Mycena praecox Velen.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
19 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
111 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Prilbička Abramsova

Mycena abramsii

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.