Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycena acicula »

História popisu - Mycena acicula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 22.07.2014 05:38

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus acicula</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 52 (1774)<br><b>Agaricus miniatus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 73 (1783)<br><b>Hemimycena acicula</b> <b>(Schaeff.) Singer</b><br><b>Marasmiellus acicula</b> <b>(Schaeff.) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 301 (1951) [1949]<br><b>Mycena acicula</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 109 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. acicula</font></b><br><b>Mycena acicula var. longispora</b> <b>Dennis</b>, <i>Kew Bull.</i> <b>7</b>: 498 (1952)<br><b>Trogia acicula</b> <b>(Schaeff.) Corner</b>, <i>Monogr. Cantharelloid Fungi</i>: 194 (1966)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1232971


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 14:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.) P. Kumm.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek
Atlas našich húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 10.09.2004 07:59

prilbička ihličková

Mycena acicula
helmovka jehličkovitá

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.