Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula atropurpurea »

História popisu - Russula atropurpurea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 01.12.2013 13:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus atropurpureus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>9</b>: 6 (1845)<br><b>Russula atropurpurea</b> <b>(Krombh.) Maire</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>26</b>: 70 (1910)<br><b>Russula atropurpurea var. krombholzii</b> <b>Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 301 (1932)<br><br><b>Russula depallens var. atropurpurea</b> <b>(Krombh.) Melzer &amp; Zv&#225;ra</b>, <i>Arch. P&#345;&#237;rodov. V&#253;zk. &#268;ech.</i> <b>17</b>(4): 10 (1927)<br><b>Russula krombholzii</b> <b>Shaffer</b>, <i>Lloydia</i> <b>33</b>(1): 82 (1970)<br><br><b>Russula undulata</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 131 (1920) 1Aktualizované podľa MycoBank ≡Agaricus atropurpureus Krombh., Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der Schwämme 9: 6, 64:5-6 (1845) [MB#210956] ≡Russula depallens var. atropurpurea (Krombh.) Melzer & Zvára, Archiv pro Pírodovdecký Výzkum Cech 17 (4): 10 (1927) [MB#465241] =Russula bresadolae Schulzer, Hedwigia 24 (4): 139 (1885) [MB#167570] =Russula furcata var. ochroviridis Cooke: 322 (1889) [MB#444425] =Russula rubra var. sapida Cooke: 326 (1889) [MB#439058] =Russula rosacea f. alutaceomaculata Britzelm., Hymenomyceten aus Südbayern 12 (Theil IX): Leucospori, Hyporhodii, Dermini, Melanospori, Cortinarius, Gomphidius, Hygrophorus, Lactarius, Russula, Marasmius, Lentinus, Trogia, Panus, Boletus,Polyporus, Thelephorei, Clavariei: 76, t. 506:76 (1893) [MB#374456] =Russula vinacea Burl., North American Flora 9: 217 (1915) [MB#203562] =Russula undulata Velen., Ceske Houby 1: 131 (1920) [MB#281121] =Russula atropurpurea f. dissidens Zvára: 44 (1931) [MB#374437] =Russula atropurpurea f. pantherina Zvára: 44 (1931) [MB#374438] =Russula atropurpurea var. atropurpuroides Singer, Beihefte zum Botanischen Zentralblatt 49 (2): 299 (1932) [MB#257767] =Russula atropurpurea var. krombholzii Singer, Beihefte zum Botanischen Zentralblatt 49 (2): 301 (1932) [MB#257769] =Russula fuscovinacea J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 5: 64, t. 182:C (1940) [MB#290625] =Russula krombholzii Shaffer, Lloydia 33: 82 (1970) [MB#322932]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1356485 10


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 01.12.2013 13:17

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1356485


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 29.10.2013 09:13

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1356485 10


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 28.10.2013 23:28

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Peck 1(Krombh.) Britzelm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus atropurpureus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>9</b>: 6 (1845)<br><b>Russula atropurpurea var. krombholzii</b> <b>Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 301 (1932)<br><br><b>Russula depallens var. atropurpurea</b> <b>(Krombh.) Melzer &amp; Zv&#225;ra</b>, <i>Arch. P&#345;&#237;rodov. V&#253;zk. &#268;ech.</i> <b>17</b>(4): 10 (1927)<br><b>Russula krombholzii</b> <b>Shaffer</b>, <i>Lloydia</i> <b>33</b>(1): 82 (1970)<br><br><b>Russula undulata</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 131 (1920) 1<b>Agaricus atropurpureus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>9</b>: 6 (1845)<br><b>Russula atropurpurea</b> <b>(Krombh.) Maire</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>26</b>: 70 (1910)<br><b>Russula atropurpurea var. krombholzii</b> <b>Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 301 (1932)<br><br><b>Russula depallens var. atropurpurea</b> <b>(Krombh.) Melzer &amp; Zv&#225;ra</b>, <i>Arch. P&#345;&#237;rodov. V&#253;zk. &#268;ech.</i> <b>17</b>(4): 10 (1927)<br><b>Russula krombholzii</b> <b>Shaffer</b>, <i>Lloydia</i> <b>33</b>(1): 82 (1970)<br><br><b>Russula undulata</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 131 (1920)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1174580 1356485


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 04.02.2013 05:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Britzelm. 1Peck

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk mierne vyklenutý, v strede silno vtlačený, poprehýbaný, lesklý a lysý, tmavofialový, fialovočervený, špinavo vínovočervený, v strede až čierno purpurový, škvrnito blednúci do nažltla, 40-90/120 mm 140-90/120 mm, mierne vyklenutý, v strede silno vtlačený, poprehýbaný, lesklý a lysý, tmavofialový, fialovočervený, špinavo vínovočervený, v strede až čierno purpurový, alebo naopak škvrnito blednúci do krémovo až žltookrova.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene krátko pripojené, belavé, neskôr maslovo žlté, v starobe a po poranení hrdzavejúce. 1Lupene krátko pripojené k hlúbiku, biele až smotanové, postupne maslové, v starobe a po poranení hrdzavejúce, vlhkom šednúce

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Viacmenej valcový až kyjový, biely, v starobe na báze hrdzavejúci, alebo sivejúci, 30-80x10-20. 130-80x10-20 mm, valcový až kyjový, biely, v starobe na báze hrdzavejúci, alebo sivejúci, tak isto aj na povrchu, kde sa šednutie objavuje výraznejšie u premočených plodníc.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1pod pokožkou kl. narúžovelá či purpurovo nafialovelá, inak biela v celej plodnici, u starých plodníc hrdzavejúca, okrovohnednúca a u premočených plodníc šednúca. Vôňa nenápadná, niekedy trochu nakyslo ovocná, chuť mierne štiplavá, v hlúbiku skoro mierna /v neskorej jeseni a za chladnejšieho počasia môže byť mierna aj v celej plodnici/

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Biely. 1biely až smotanovo biely

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy sú široko eliptické veľké 6,5 - 9,0 x 5,5 - 7,0 µm s hrubými a tupými bradavicami vysokými od 0,5 µm do 0,8 µm, poprepájanými nepravideľne rebierkami, ktoré miestami vytvárajú čiastočnú mriežku. Pokožka klobúka - brvy široké 2 - 4 µm, valcovité, málo sprehýbané, málo článkované a početnejšie rozvetvené, s tupým, alebo zúženým ukončením terminálneho článku. Dermatocystidy početné, široké 3 - 9 µm, valcovité, málo sprehýbané, jednobunečné, alebo 1.-2.x priehradkované, ukončené buď tupo, alebo priškrtene s dlhším zúžením a do tretice početne s hlavičkovým ukončením, a na celom povrhu inkrustované.

Makrochemické reakcie:

Old VersionNew Version
1 1na povrchu hlúbika, alebo na jeho reze - FeSO4 / 10% roztok zelenej skalice / - ružová, šedoružová - guajak - modrá - fenol - hnedá - KOH - žltkastá

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Makroskopicky sú určiteľné len typickejšie druhovo vyfarbené plodnice. Druh je veľmi premenlivý, existuje množstvo farebných odrôd a foriem či variet samostatne popísaných, kde pre identifikáciu nevyhnutné preskúmanie mikroznakov.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie veľmi hojne v listnatých aj zmiešaných lesoch najmä pod dubmi, ale aj pod bukmi a borovicami, výnimočne pod smrekmi, hlavne v teplejších oblastiach. 1Rastie veľmi hojne v listnatých aj zmiešaných lesoch najmä pod dubmi, ale aj pod bukmi a borovicami, výnimočne pod smrekmi, hlavne v teplejších oblastiach, obˇubuje stredne kyslé pôdy.

Význam:

Old VersionNew Version
1Nejedlá. 1je jedlá, ale málo chutná, využiteľná len do zmesí húb

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Je farebne veľmi premenlivá.  1podľa V. Antonína: Holubinka zprohýbaná

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1Podľa V. Antonína: Holubinka zprohýbaná 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1356485 1174580


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 17.11.2012 19:41

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Bielý. 1Biely.


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 13:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus atropurpureus Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 9: 6 (1845) Russula atropurpurea var. krombholzii Singer, Botanisches Centralblatt, Beihefte 49: 301 (1932) Russula depallens var. atropurpurea (Krombh.) Melzer & Zvára, Arch. Přírodov. Výzk. Čech. 17(4): 10 (1927) Russula krombholzii Shaffer, Lloydia 33: 82 (1970) Russula undulata Velen., České Houby 1: 131 (1920)  1<b>Agaricus atropurpureus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>9</b>: 6 (1845)<br><b>Russula atropurpurea var. krombholzii</b> <b>Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 301 (1932)<br><br><b>Russula depallens var. atropurpurea</b> <b>(Krombh.) Melzer &amp; Zv&#225;ra</b>, <i>Arch. P&#345;&#237;rodov. V&#253;zk. &#268;ech.</i> <b>17</b>(4): 10 (1927)<br><b>Russula krombholzii</b> <b>Shaffer</b>, <i>Lloydia</i> <b>33</b>(1): 82 (1970)<br><br><b>Russula undulata</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 131 (1920)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1356485


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2011 23:59

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Britzelm. (1893) 1(Krombh.) Britzelm.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.09.2008 18:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1Holubinka zprohýbaná 1holubinka černonachová

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Britzelm. 1(Krombh.) Britzelm. (1893)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus atropurpureus Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 9: 6 (1845) Russula atropurpurea var. krombholzii Singer, Botanisches Centralblatt, Beihefte 49: 301 (1932) Russula depallens var. atropurpurea (Krombh.) Melzer & Zvára, Arch. Přírodov. Výzk. Čech. 17(4): 10 (1927) Russula krombholzii Shaffer, Lloydia 33: 82 (1970) Russula undulata Velen., České Houby 1: 131 (1920)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk mierne vyklenutý, v strede silno vtlačený, poprehýbaný, lesklý a lysý, tmavofialový, fialovočervený, špinavo vínovočervený, v strede až čierno purpurový, škvrnito blednúci do nažltla, 40-90/120 mm

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene krátko pripojené, belavé, neskôr maslovo žlté, v starobe a po poranení hrdzavejúce.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Viacmenej valcový až kyjový, biely, v starobe na báze hrdzavejúci, alebo sivejúci, 30-80x10-20.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Bielý.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie veľmi hojne v listnatých aj zmiešaných lesoch najmä pod dubmi, ale aj pod bukmi a borovicami, výnimočne pod smrekmi, hlavne v teplejších oblastiach.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nejedlá.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Je farebne veľmi premenlivá.

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1 1Podľa V. Antonína: Holubinka zprohýbaná


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 05.04.2008 22:12

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula undulata 1Russula atropurpurea

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Krombh.) Britzelm.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek
Atlas našich húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.08.2003 07:51

Plávka tmavopurpurová

Russula undulata
Holubinka zprohýbaná

Nejedlá huba
Výskyt: VI. - XI.