Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula cuprea »

História popisu - Russula cuprea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 19.09.2014 23:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus cupreus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague): tab. 66, fig. 1-3 (1843)<br><b>Russula barlae subsp. cuprea</b> <b>(Krombh.) Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>7</b>: pl. 1044 (1095) (1889)<br><b>Russula barlae var. cuprea</b> <b>(Krombh.) Cooke</b>, <i>Handb. Brit. Fungi</i>, 2nd Edn: 335 (1889)<br><br><br><br><b>Russula nitida var. cuprea</b> <b>Cooke</b>, <i>Handb. Brit. Fungi</i>, 2nd Edn: 381 (1890)<br><b>Russula urens</b> <b>Romell</b>, <i>Pilz- und Kr&#228;uterfreund</i>: 192 (1921) 1<b>Agaricus cupreus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague): tab. 66, fig. 1-3 (1843)<br><b>Russula badia var. cinnamomicolor</b> <b>(Krombh.) Singer</b>, <i>Hedwigia</i> <b>66</b>: 242 (1926)<br><b>Russula barlae subsp. cuprea</b> <b>(Krombh.) Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>7</b>: pl. 1044 (1095) (1889)<br><b>Russula barlae var. cuprea</b> <b>(Krombh.) Cooke</b>, <i>Handb. Brit. Fungi</i>, 2nd Edn: 335 (1889)<br><b>Russula cinnamomicolor</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der essbaren, sch&#228;dlichen und verd&#228;chtigen Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>9</b>: 28 (1845)<br><b>Russula cuprea f. aurantiopurpurea</b> <b>(Ubaldi) Bon &amp; Sarnari</b>, in Bon, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><b>Russula cuprea</b> <b>(Krombh.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 47 (1926) <b><font color='#0000FF'>f. cuprea</font></b><br><b>Russula cuprea f. griseinoides</b> <b>Romagn. ex Romagn.</b>, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i>: 855 (1967)<br><b>Russula cuprea f. griseinoides</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>(1): 177 (1962)<br><b>Russula cuprea f. ocellata</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>(1): 177 (1962)<br><b>Russula cuprea f. pseudofirmula</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>(1): 177 (1962)<br><b>Russula cuprea f. pseudomaculata</b> <b>(Ubaldi) Bon &amp; Sarnari</b>, in Bon, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><b>Russula cuprea f. rubro-olivascens</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>(1): 177 (1962)<br><b>Russula cuprea f. rubro-olivascens</b> <b>Romagn. ex Romagn.</b>, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i>: 853 (1967)<br><b>Russula cuprea var. cinnamomicolor</b> <b>(Krombh.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 42 (1985)<br><b>Russula cuprea</b> <b>(Krombh.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 47 (1926) <b><font color='#0000FF'>var. cuprea</font></b><br><b>Russula cuprea var. dichroa</b> <b>Reumaux</b>, in Reumaux, Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Loccoz, <i>Russules Rares ou M&#233;connues</i> (Marlioz): 283 (1996)<br><b>Russula cuprea var. juniperina</b> <b>(Ubaldi) Bon &amp; Sarnari</b>, in Bon, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 55 (1986)<br><br><b>Russula juniperina</b> <b>Ubaldi</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>14</b>(3): 25 (1985)<br><b>Russula juniperina f. aurantiopurpurea</b> <b>(Ubaldi) Sarnari</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>17</b>(1): 19 (1988)<br><b>Russula juniperina</b> <b>Ubaldi</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>14</b>(3): 25 (1985) <b><font color='#0000FF'>f. juniperina</font></b><br><b>Russula juniperina f. pseudomaculata</b> <b>(Ubaldi) Sarnari</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>17</b>(1): 19 (1988)<br><b>Russula juniperina var. aurantiopurpurea</b> <b>Ubaldi</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>14</b>(3): 27 (1985)<br><b>Russula juniperina</b> <b>Ubaldi</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>14</b>(3): 25 (1985) <b><font color='#0000FF'>var. juniperina</font></b><br><b>Russula juniperina var. pseudomaculata</b> <b>Ubaldi</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>14</b>(3): 28 (1985)<br><br><br><b>Russula nitida var. cuprea</b> <b>Cooke</b>, <i>Handb. Brit. Fungi</i>, 2nd Edn: 381 (1890)<br><b>Russula urens</b> <b>Romell</b>, <i>Pilz- und Kr&#228;uterfreund</i>: 192 (1921)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má v priemere 30-60 mm, za mladi polguľovito klenutý, neskôr plochý, v strede niekedy preliačený, fialovopurpurový, špinavočervený alebo zriedkavejšie aj hnedý alebo olivový, pokožka je sprvu slizká, neskôr suchá a ľahko sa dá olúpať. Okraj klobúka býva dlho hladký, len v úplnej dospelosti niekedy hrboľato ryhovaný. 1

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú 4-6 mm široké, stredne husté, na ploche najprv belavokrémové, neskôr okrové až žĺtkovožlté s belavým ostrím; pri hlúbiku bývajú prirastené, ale aj voľné. 1

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je 20-50 mm dlhý a 5- 15 mm hrubý, valcovitý alebo mierne kyjačikovitý, na povrchu biely, matný, v dospelosti trochu sivastý a pri báze jemne žltkastý. 1

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je pevná, biela, trocha pálčivá. Pálčivosť na vädnúcich plodniciach mizne. 1

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusný prach je žĺtkovožltý až žltookrový. 1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie od júla do októbra v ihličnatých aj v listnatých lesoch buď jednotlivo, alebo aj vo väčších skupinách. Najhojnejšia býva v podhorských smrečinách. 1

Význam:

Old VersionNew Version
1Je nejedlá. 1

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1plávka, splávka, plavuša, holubienka, holubica, holúbka, holubnička, sivianka 1


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.09.2012 11:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1holubinka nelesklá 1holubinka měďová


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.09.2012 11:41

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka pev 1plávka meďovočerve

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula firmula 1Russula cuprea

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Jul. Schäff. 1(Krombh.) J.E. Lange

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus cupreus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague): tab. 66, fig. 1-3 (1843)<br><b>Russula barlae subsp. cuprea</b> <b>(Krombh.) Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>7</b>: pl. 1044 (1095) (1889)<br><b>Russula barlae var. cuprea</b> <b>(Krombh.) Cooke</b>, <i>Handb. Brit. Fungi</i>, 2nd Edn: 335 (1889)<br><br><br><br><b>Russula nitida var. cuprea</b> <b>Cooke</b>, <i>Handb. Brit. Fungi</i>, 2nd Edn: 381 (1890)<br><b>Russula urens</b> <b>Romell</b>, <i>Pilz- und Kr&#228;uterfreund</i>: 192 (1921)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1251691


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 26.12.2011 22:54

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Jul. Schäff.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 28.06.2005 13:17

plávka pevná

Russula firmula
holubinka nelesklá

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má v priemere 30-60 mm, za mladi polguľovito klenutý, neskôr plochý, v strede niekedy preliačený, fialovopurpurový, špinavočervený alebo zriedkavejšie aj hnedý alebo olivový, pokožka je sprvu slizká, neskôr suchá a ľahko sa dá olúpať. Okraj klobúka býva dlho hladký, len v úplnej dospelosti niekedy hrboľato ryhovaný.

Plodná časť:

Lupene sú 4-6 mm široké, stredne husté, na ploche najprv belavokrémové, neskôr okrové až žĺtkovožlté s belavým ostrím; pri hlúbiku bývajú prirastené, ale aj voľné.

Hlúbik:

Hlúbik je 20-50 mm dlhý a 5- 15 mm hrubý, valcovitý alebo mierne kyjačikovitý, na povrchu biely, matný, v dospelosti trochu sivastý a pri báze jemne žltkastý.

Dužina:

Dužina je pevná, biela, trocha pálčivá. Pálčivosť na vädnúcich plodniciach mizne.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je žĺtkovožltý až žltookrový.

Ľudové názvy:

plávka, splávka, plavuša, holubienka, holubica, holúbka, holubnička, sivianka

Výskyt:

Rastie od júla do októbra v ihličnatých aj v listnatých lesoch buď jednotlivo, alebo aj vo väčších skupinách. Najhojnejšia býva v podhorských smrečinách.

Význam:

Je nejedlá.