Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Flammulina velutipes »

História popisu - Flammulina velutipes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 18.05.2016 09:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus atropes</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 285 (1803)<br><b>Agaricus fuscipes</b> <b>Vahl</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>7</b>: tab. 1194:2 (1797)<br><b>Agaricus sphinx</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 145 (1786)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: pl. [69] (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. atropes</b> <b>(Schumach.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. fuscipes</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. rubescens</b> <b>Curtis</b>, (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. rufipes</b> <b>J. Kickx f.</b>, <i>Fl. Crypt. Flandres</i> (Paris) <b>2</b>: 148 (1867)<br><b>Agaricus velutipes var. sphinx</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 314 (1801)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: pl. [69] (1782) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybia eriocephala</b> <b>Rea</b>, in Smith &amp; Rea, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>3</b>(1): 46 (1908) [1907]<br><b>Collybia veluticeps</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>1</b>(4): 157 (1901) [1899-1900]<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871)<br><b>Collybia velutipes f. aestivalis</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>1</b>(2): 40 (1922)<br><b>Collybia velutipes f. curta</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>18</b>: 85 (1930)<br><b>Collybia velutipes f. microspora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>9</b>(no. 6): 74 (1938)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>subsp. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes var. alba</b> <b>Cool</b><br><b>Collybia velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 332 (1922)<br><b>Collybia velutipes var. nana</b> <b>Brunaud</b><br><b>Collybia velutipes var. praecox</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Flora Fauna</i> <b>58</b>: 126 (1952)<br><b>Collybia velutipes var. pusilla</b> <b>Trog</b>, <i>Mitt. naturf. Ges. Bern</i>: 30 (1857)<br><b>Collybia velutipes var. rubescens</b> <b>Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>8</b>: pl. 1141 (650) (1891)<br><b>Collybia velutipes var. solida</b> <b>Jacobashch</b><br><b>Collybia velutipes var. spongiosa</b> <b>Peck</b>, <i>Harriman Alaska Expedition</i> <b>5</b>: 48 (1904)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybidium velutipes</b> <b>(Curtis) Earle</b>, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 428 (1909)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Flammulina velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Bas</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(1): 63 (1983)<br><b>Flammulina velutipes var. lupinicola</b> <b>Redhead &amp; R.H. Petersen</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>71</b>: 292 (1999)<br><b>Flammulina velutipes var. radicans</b> <b>Wichansk&#253;</b>, (1968)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Gymnopus velutipes</b> <b>(Curtis) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 605 (1821)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>41</b>(1/3): 116 (1943)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>17</b>: 72 (1939)<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888)<br><b>Pleurotus velutipes var. lacteus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>9</b>: 663 (1881) [1880]<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b> 1<b>Agaricus atropes</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 285 (1803)<br><b>Agaricus fuscipes</b> <b>Vahl</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>7</b>: tab. 1194:2 (1797)<br><b>Agaricus sphinx</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 145 (1786)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: pl. [69] (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. atropes</b> <b>(Schumach.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. fuscipes</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. rubescens</b> <b>Curtis</b>, (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. rufipes</b> <b>J. Kickx f.</b>, <i>Fl. Crypt. Flandres</i> (Paris) <b>2</b>: 148 (1867)<br><b>Agaricus velutipes var. sphinx</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 314 (1801)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: pl. [69] (1782) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybia eriocephala</b> <b>Rea</b>, in Smith &amp; Rea, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>3</b>(1): 46 (1908) [1907]<br><b>Collybia veluticeps</b> <b>Rea</b>, in Smith, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>1</b>(4): 157 (1901) [1899-1900]<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871)<br><b>Collybia velutipes f. aestivalis</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>1</b>(2): 40 (1922)<br><b>Collybia velutipes f. curta</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>18</b>: 85 (1930)<br><b>Collybia velutipes f. microspora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>9</b>(no. 6): 74 (1938)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>subsp. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes var. alba</b> <b>Cool</b>, <i>Medded. Nedl. Mycol. Ver.</i> <b>12</b>: 24 (1922)<br><b>Collybia velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 332 (1922)<br><b>Collybia velutipes var. nana</b> <b>Brunaud</b><br><b>Collybia velutipes var. praecox</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Flora Fauna</i> <b>58</b>: 126 (1952)<br><b>Collybia velutipes var. pusilla</b> <b>Trog</b>, <i>Mitt. naturf. Ges. Bern</i>: 30 (1857)<br><b>Collybia velutipes var. rubescens</b> <b>Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>8</b>: pl. 1141 (650) (1891)<br><b>Collybia velutipes var. solida</b> <b>Jacobashch</b><br><b>Collybia velutipes var. spongiosa</b> <b>Peck</b>, <i>Harriman Alaska Expedition</i> <b>5</b>: 48 (1904)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybidium velutipes</b> <b>(Curtis) Earle</b>, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 428 (1909)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Flammulina velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Bas</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(1): 63 (1983)<br><b>Flammulina velutipes var. lupinicola</b> <b>Redhead &amp; R.H. Petersen</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>71</b>: 292 (1999)<br><b>Flammulina velutipes var. radicans</b> <b>Wichansk&#253;</b>, (1968)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Gymnopus velutipes</b> <b>(Curtis) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 605 (1821)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>41</b>(1/3): 116 (1943)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>17</b>: 72 (1939)<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888)<br><b>Pleurotus velutipes var. lacteus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>9</b>: 663 (1881) [1880]<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b>

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Plamienka zamatovohlúbiková rastie od novembra do polovice marca na pňoch a živých kmeňoch listnatých stromov, najmä topoľov a vŕb. Ak je mierna zima, môžeme nájsť jej plodnice takmer cez celé zimné obdobie. 1Plamienka zimná rastie od novembra do polovice marca na pňoch a živých kmeňoch listnatých stromov, najmä topoľov a vŕb. Ak je mierna zima, môžeme nájsť jej plodnice takmer cez celé zimné obdobie.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.11.2014 20:05

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus atropes</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 285 (1803)<br><b>Agaricus fuscipes</b> <b>Vahl</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>7</b>: tab. 1194:2 (1797)<br><b>Agaricus sphinx</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 145 (1786)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: tab. 213 (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. atropes</b> <b>(Schumach.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. fuscipes</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. rubescens</b> <b>Curtis</b>, (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. rufipes</b> <b>J. Kickx f.</b>, <i>Fl. Crypt. Flandres</i> (Paris) <b>2</b>: 148 (1867)<br><b>Agaricus velutipes var. sphinx</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 314 (1801)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: tab. 213 (1782) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybia eriocephala</b> <b>Rea</b>, in Smith &amp; Rea, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>3</b>(1): 46 (1908) [1907]<br><b>Collybia veluticeps</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>1</b>(4): 157 (1901) [1899-1900]<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871)<br><b>Collybia velutipes f. aestivalis</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>1</b>(2): 40 (1922)<br><b>Collybia velutipes f. curta</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>18</b>: 85 (1930)<br><b>Collybia velutipes f. microspora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>9</b>(no. 6): 74 (1938)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>subsp. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes var. alba</b> <b>Cool</b><br><b>Collybia velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 332 (1922)<br><b>Collybia velutipes var. nana</b> <b>Brunaud</b><br><b>Collybia velutipes var. praecox</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Flora Fauna</i> <b>58</b>: 126 (1952)<br><b>Collybia velutipes var. pusilla</b> <b>Trog</b>, <i>Mitt. naturf. Ges. Bern</i>: 30 (1857)<br><b>Collybia velutipes var. rubescens</b> <b>Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>8</b>: pl. 1141 (650) (1891)<br><b>Collybia velutipes var. solida</b> <b>Jacobashch</b><br><b>Collybia velutipes var. spongiosa</b> <b>Peck</b>, <i>Harriman Alaska Expedition</i> <b>5</b>: 48 (1904)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Flammulina velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Bas</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(1): 63 (1983)<br><b>Flammulina velutipes var. lupinicola</b> <b>Redhead &amp; R.H. Petersen</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>71</b>: 292 (1999)<br><b>Flammulina velutipes var. radicans</b> <b>Wichansk&#253;</b>, (1968)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Gymnopus velutipes</b> <b>(Curtis) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 605 (1821)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>17</b>: 72 (1939)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>41</b>(1/3): 116 (1943)<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888)<br><b>Pleurotus velutipes var. lacteus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>9</b>: 663 (1881) [1880]<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b> 1<b>Agaricus atropes</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 285 (1803)<br><b>Agaricus fuscipes</b> <b>Vahl</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>7</b>: tab. 1194:2 (1797)<br><b>Agaricus sphinx</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 145 (1786)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: pl. [69] (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. atropes</b> <b>(Schumach.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. fuscipes</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. rubescens</b> <b>Curtis</b>, (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. rufipes</b> <b>J. Kickx f.</b>, <i>Fl. Crypt. Flandres</i> (Paris) <b>2</b>: 148 (1867)<br><b>Agaricus velutipes var. sphinx</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 314 (1801)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: pl. [69] (1782) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybia eriocephala</b> <b>Rea</b>, in Smith &amp; Rea, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>3</b>(1): 46 (1908) [1907]<br><b>Collybia veluticeps</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>1</b>(4): 157 (1901) [1899-1900]<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871)<br><b>Collybia velutipes f. aestivalis</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>1</b>(2): 40 (1922)<br><b>Collybia velutipes f. curta</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>18</b>: 85 (1930)<br><b>Collybia velutipes f. microspora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>9</b>(no. 6): 74 (1938)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>subsp. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes var. alba</b> <b>Cool</b><br><b>Collybia velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 332 (1922)<br><b>Collybia velutipes var. nana</b> <b>Brunaud</b><br><b>Collybia velutipes var. praecox</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Flora Fauna</i> <b>58</b>: 126 (1952)<br><b>Collybia velutipes var. pusilla</b> <b>Trog</b>, <i>Mitt. naturf. Ges. Bern</i>: 30 (1857)<br><b>Collybia velutipes var. rubescens</b> <b>Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>8</b>: pl. 1141 (650) (1891)<br><b>Collybia velutipes var. solida</b> <b>Jacobashch</b><br><b>Collybia velutipes var. spongiosa</b> <b>Peck</b>, <i>Harriman Alaska Expedition</i> <b>5</b>: 48 (1904)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybidium velutipes</b> <b>(Curtis) Earle</b>, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 428 (1909)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Flammulina velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Bas</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(1): 63 (1983)<br><b>Flammulina velutipes var. lupinicola</b> <b>Redhead &amp; R.H. Petersen</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>71</b>: 292 (1999)<br><b>Flammulina velutipes var. radicans</b> <b>Wichansk&#253;</b>, (1968)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Gymnopus velutipes</b> <b>(Curtis) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 605 (1821)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>41</b>(1/3): 116 (1943)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>17</b>: 72 (1939)<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888)<br><b>Pleurotus velutipes var. lacteus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>9</b>: 663 (1881) [1880]<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b>

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Galerina marginata


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.12.2013 20:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Curtis) Singer

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus velutipes Curtis, Fl. Londin. 2: tab. 213 (1782) Collybia eriocephala Rea, in Smith & Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 3: 46 (1902) Collybia veluticeps Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 1(4): 157 (1900) Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 116 (1871) Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 116 (1871) subsp. velutipes Collybidium velutipes (Curtis) Earle, Bulletin of the New York Botanical Garden 5: 428 (1909) [1906] Flammulina velutipes (Curtis) Singer, Lilloa 22: 307 (1951) [1949] Gymnopus velutipes (Curtis) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 605 (1821) Myxocollybia velutipes (Curtis) Singer, Schweiz. Z. Pilzk. 17: 72 (1939) Pleurotus velutipes (Curtis) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 334 (1886) 1<b>Agaricus atropes</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 285 (1803)<br><b>Agaricus fuscipes</b> <b>Vahl</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>7</b>: tab. 1194:2 (1797)<br><b>Agaricus sphinx</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 145 (1786)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: tab. 213 (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. atropes</b> <b>(Schumach.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. fuscipes</b> <b>(Vahl) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 120 (1821)<br><b>Agaricus velutipes var. rubescens</b> <b>Curtis</b>, (1782)<br><b>Agaricus velutipes var. rufipes</b> <b>J. Kickx f.</b>, <i>Fl. Crypt. Flandres</i> (Paris) <b>2</b>: 148 (1867)<br><b>Agaricus velutipes var. sphinx</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 314 (1801)<br><b>Agaricus velutipes</b> <b>Curtis</b>, <i>Fl. Londin.</i> <b>2</b>: tab. 213 (1782) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Collybia eriocephala</b> <b>Rea</b>, in Smith &amp; Rea, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>3</b>(1): 46 (1908) [1907]<br><b>Collybia veluticeps</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>1</b>(4): 157 (1901) [1899-1900]<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871)<br><b>Collybia velutipes f. aestivalis</b> <b>Singer</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>1</b>(2): 40 (1922)<br><b>Collybia velutipes f. curta</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>18</b>: 85 (1930)<br><b>Collybia velutipes f. microspora</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>9</b>(no. 6): 74 (1938)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>subsp. velutipes</font></b><br><b>Collybia velutipes var. alba</b> <b>Cool</b><br><b>Collybia velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 332 (1922)<br><b>Collybia velutipes var. nana</b> <b>Brunaud</b><br><b>Collybia velutipes var. praecox</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Flora Fauna</i> <b>58</b>: 126 (1952)<br><b>Collybia velutipes var. pusilla</b> <b>Trog</b>, <i>Mitt. naturf. Ges. Bern</i>: 30 (1857)<br><b>Collybia velutipes var. rubescens</b> <b>Cooke</b>, <i>Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes)</i> (London) <b>8</b>: pl. 1141 (650) (1891)<br><b>Collybia velutipes var. solida</b> <b>Jacobashch</b><br><b>Collybia velutipes var. spongiosa</b> <b>Peck</b>, <i>Harriman Alaska Expedition</i> <b>5</b>: 48 (1904)<br><b>Collybia velutipes</b> <b>(Curtis) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 116 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>f. velutipes</font></b><br><b>Flammulina velutipes var. lactea</b> <b>(Qu&#233;l.) Bas</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(1): 63 (1983)<br><b>Flammulina velutipes var. lupinicola</b> <b>Redhead &amp; R.H. Petersen</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>71</b>: 292 (1999)<br><b>Flammulina velutipes var. radicans</b> <b>Wichansk&#253;</b>, (1968)<br><b>Flammulina velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 307 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b><br><b>Gymnopus velutipes</b> <b>(Curtis) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 605 (1821)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>17</b>: 72 (1939)<br><b>Myxocollybia velutipes</b> <b>(Curtis) Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>41</b>(1/3): 116 (1943)<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888)<br><b>Pleurotus velutipes var. lacteus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>9</b>: 663 (1881) [1880]<br><b>Pleurotus velutipes</b> <b>(Curtis) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 334 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. velutipes</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1330940


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 22.10.2012 01:06

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(species complex) 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 11.12.2011 11:38

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Flammulina velutipes var. velutipes 1Flammulina velutipes

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Curtis) Singer (1951) 1(species complex)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1UPOZORNENIE: Do tohto druhu sú zaradené fotografie nezmikroskopovaných plamienok z druhového komplexu Flammulina velutipes. Komplex zahŕňa aj druh F. elastica. Typickejšie plodnice F. velutipes var. velutipes a F. elastica budú v atlase zaradené ako samostatné taxóny.


Zmeny urobil:
Dátum: 03.12.2011 20:40

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2008 21:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Flammulina velutipes 1Flammulina velutipes var. velutipes

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Curt.ex Fr.) Sing. 1(Curtis) Singer (1951)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Collybia velutipes (Curt.ex Fr.) Kumm. 1Agaricus velutipes Curtis, Fl. Londin. 2: tab. 213 (1782) Collybia eriocephala Rea, in Smith & Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 3: 46 (1902) Collybia veluticeps Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 1(4): 157 (1900) Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 116 (1871) Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 116 (1871) subsp. velutipes Collybidium velutipes (Curtis) Earle, Bulletin of the New York Botanical Garden 5: 428 (1909) [1906] Flammulina velutipes (Curtis) Singer, Lilloa 22: 307 (1951) [1949] Gymnopus velutipes (Curtis) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 605 (1821) Myxocollybia velutipes (Curtis) Singer, Schweiz. Z. Pilzk. 17: 72 (1939) Pleurotus velutipes (Curtis) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 334 (1886)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 20.07.2006 17:54

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Curt.ex Fr.) Sing.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Collybia velutipes (Curt.ex Fr.) Kumm.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 18.01.2005 17:20

Plamienka zimná

Flammulina velutipes
Penízovka sametonohá

Jedlá huba
Výskyt: XI. - III.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice rastú zvyčajne v malých i veľkých trsoch na pňoch alebo živých kmeňoch listnatých stromov. Klobúk má 15-70 mm v priemere, najprv je takmer polguľovite klenutý, neskôr rozprestretý s ostrím okrajom na ktorom presvitajú lupene. Pokožka je žlto pomarančová až žltohnedá, v strede spravidla najtmavšia, hladká, holá, za vlhkého počasia alebo po daždi dosť lepkavo slizká a lesklá.

Plodná časť:

Lupene sú 5-12 mm široké, riedke, bruškaté, pri hlúbiku voľne zaoblené. Najskôr sú krémové, neskôr okrovo žlté.

Hlúbik:

Hlúbik je 50-100 mm dlhý a 3-12 mm hrubý, stredový alebo trochu výstredný, dutý, úzko valcovitý, niekedy stlačený. Tesne pod klobúkom je žltočervenkastý alebo medovo žltý, inde tmavohnedý až čiernohnedý, husto zamatovo chĺpkatý.

Dužina:

Dužina je tenko mäsitá, špinavobelavá alebo krémová. Na vzduchu nemení farbu. Má miernu chuť a príjemnú slabú hubovú vôňu.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Plamienka zamatovohlúbiková rastie od novembra do polovice marca na pňoch a živých kmeňoch listnatých stromov, najmä topoľov a vŕb. Ak je mierna zima, môžeme nájsť jej plodnice takmer cez celé zimné obdobie.