Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stereum sanguinolentum »

História popisu - Stereum sanguinolentum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 23:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Alb.et Schw.ex Fr.) Fr. 1(Alb. & Schwein.) Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Auricularia sanguinolenta (Alb. & Schwein.) Grev., Scott. crypt. fl. (Edinburgh) 4(fasc. 45): 225 (1826) Haematostereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Pouzar, Česká Mykol. 13(1): 13 (1959) Merulius sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Spreng., Syst. veg., Edn 16 4(1): 468 (1827) Phlebomorpha sanguinolenta (Alb. & Schwein.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 62 (1822) Stereum balsameum Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 27: 99 (1875) [1874] Thelephora sanguinolenta Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 274 (1805) Thelephora sericea var. sanguinolenta (Alb. & Schwein.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 117 (1822)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 20:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Alb.et Schw.ex Fr.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.08.2004 11:22

Pevník červenejúci

Stereum sanguinolentum
Pevník krvavějící

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.