Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus arvensis »

História popisu - Agaricus arvensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 10.10.2014 12:54

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus arvensis subsp. macrolepis</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Pouzar) Vasas</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>81</b>: 41 (1990)<br><b>Agaricus arvensis var. exquisitus</b> <b>(Vittad.) Cetto</b> [as '<i>exquisita</i>'], <i>Enzyklop&#228;die der Pilze</i>, Band <b>3</b>: Champignons, Schirmlinge, Tintlinge, Sch&#252;pplinge, Schleierlinge u.a. (M&#252;nchen): 69 (1988)<br><b>Agaricus arvensis var. macrolepis</b> <b>Pil&#225;t &amp; Pouzar</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>7B</b>(1): 134 (1951)<br><b>Agaricus exquisitus</b> <b>Vittad.</b>, <i>Descr. fung. mang. Italia</i>: 146 (1835)<br><b>Agaricus fissuratus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus leucotrichus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus macrolepis</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Pouzar) Boisselet &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>34</b>(nos 135-136): 48 (2008)<br><b>Fungus arvensis</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 563 (1878)<br><b>Psalliota arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 139 (1878)<br><b>Psalliota arvensis f. epileata</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 12 (1910)<br><b>Psalliota arvensis f. obesa</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota arvensis var. albosquamosa</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota arvensis var. hortensis</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota campestris var. arvensis</b> <b>(Schaeff.) Cheel</b>, (1913)<br><b>Psalliota fissurata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 165 (1952)<br><b>Psalliota leucotricha</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 159 (1952) 1<b>Agaricus arvensis</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 4 (1774) <b><font color='#0000FF'>f. arvensis</font></b><br><b>Agaricus arvensis f. ochraceus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Bot. Zbl.</i> <b>71</b>: 53 (1897)<br><b>Agaricus arvensis</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 310 (1774) <b><font color='#0000FF'>subsp. arvensis</font></b><br><b>Agaricus arvensis subsp. macrolepis</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Pouzar) Vasas</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>81</b>: 41 (1990)<br><b>Agaricus arvensis var. abruptus</b> <b>Peck</b>, <b>46</b>: 55 (1893)<br><b>Agaricus arvensis</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 310 (1774) <b><font color='#0000FF'>var. arvensis</font></b><br><b>Agaricus arvensis var. exquisitus</b> <b>(Vittad.) Cetto</b> [as '<i>exquisita</i>'], <i>Enzyklop&#228;die der Pilze</i>, Band <b>3</b>: Champignons, Schirmlinge, Tintlinge, Sch&#252;pplinge, Schleierlinge u.a. (M&#252;nchen): 69 (1988)<br><b>Agaricus arvensis var. fragrans</b> <b>(Cleland &amp; Cheel) C.J. Sheph.</b>, <i>Tech. Pap. Div. Pl. Ind. CSIRO</i> <b>27</b>: 16 (1969)<br><b>Agaricus arvensis var. iodiformis</b> <b>(Cleland &amp; Cheel) Southcott</b>, <i>S. Austral. Clinics</i> <b>6</b>: 463 (1974)<br><b>Agaricus arvensis var. macrolepis</b> <b>Pil&#225;t &amp; Pouzar</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>7B</b>(1): 134 (1951)<br><b>Agaricus arvensis var. palustris</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>25</b>: 117 (1940) [1939]<br><b>Agaricus arvensis var. subarvensis</b> <b>Vasas</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>81</b>: 39 (1990)<br><b>Agaricus arvensis var. umbrelloideus</b> <b>Bohus</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>66</b>: 82 (1974)<br><b>Agaricus exquisitus</b> <b>Vittad.</b>, <i>Descr. fung. mang. Italia</i>: 146 (1835)<br><b>Agaricus fissuratus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus leucotrichus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus macrolepis</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Pouzar) Boisselet &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>34</b>(nos 135-136): 48 (2008)<br><b>Fungus arvensis</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 563 (1878)<br><b>Psalliota arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 139 (1874) [1878]<br><b>Psalliota arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 139 (1874) [1878] <b><font color='#0000FF'>f. arvensis</font></b><br><b>Psalliota arvensis f. epileata</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 12 (1910)<br><b>Psalliota arvensis f. obesa</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota arvensis f. ochrata</b> <b>Greiner</b>, (1953)<br><b>Psalliota arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 139 (1874) [1878] <b><font color='#0000FF'>subsp. arvensis</font></b><br><b>Psalliota arvensis var. albosquamosa</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 139 (1874) [1878] <b><font color='#0000FF'>var. arvensis</font></b><br><b>Psalliota arvensis var. buchananii</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota arvensis var. fragrans</b> <b>Cleland &amp; Cheel</b>, <i>Trans. &amp; Proc. Roy. Soc. S. Australia</i> <b>42</b>: 124 (1918)<br><b>Psalliota arvensis var. fulva</b> <b>Kawam.</b>, <i>Icones of Japanese fungi</i> <b>5</b>: 583 (1954)<br><b>Psalliota arvensis var. iodoformis</b> <b>Cleland &amp; Cheel</b>, <i>Trans. &amp; Proc. Roy. Soc. S. Australia</i> <b>42</b>: 123 (1918)<br><b>Psalliota campestris var. arvensis</b> <b>(Schaeff.) Cheel</b>, <i>Rep. Bot. Gard. Gov. Domains New South Wales</i>: 18 (1913) [1912]<br><b>Psalliota fissurata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 165 (1952)<br><b>Psalliota leucotricha</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 159 (1952)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 50-150 mm v priemere, najprv je vajcovitý alebo elipsoidný, nesk8r polguľovite klenutý a napokon plocho rozprestretý. Býva hladký, holý, suchý, hodvábne lesklý, takmer biely, po otlačení sa sfarbuje na žlto. 1Klobúk má 50-150 mm v priemere, najprv je vajcovitý alebo elipsoidný, neskôr polguľovite klenutý a napokon plocho rozprestretý. Býva hladký, holý, suchý, hodvábne lesklý, takmer biely, po otlačení sa sfarbuje na žlto.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:55

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Schaeff.ex Fr. 1774 1Schaeff.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Psalliota arvensis (Schaeff.ex Fr.) Kumm.; Phaeomarasmius exquisitus (Berk.) Raithelh. 1990; Agaricus leucotrichus (F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller 1952; Psalliota campestris var. arvensis (Schaeff.) Cheel 1913; Phaeomarasmius chiliotrichi Singer 1951;  1<b>Agaricus arvensis subsp. macrolepis</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Pouzar) Vasas</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>81</b>: 41 (1990)<br><b>Agaricus arvensis var. exquisitus</b> <b>(Vittad.) Cetto</b> [as '<i>exquisita</i>'], <i>Enzyklop&#228;die der Pilze</i>, Band <b>3</b>: Champignons, Schirmlinge, Tintlinge, Sch&#252;pplinge, Schleierlinge u.a. (M&#252;nchen): 69 (1988)<br><b>Agaricus arvensis var. macrolepis</b> <b>Pil&#225;t &amp; Pouzar</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>7B</b>(1): 134 (1951)<br><b>Agaricus exquisitus</b> <b>Vittad.</b>, <i>Descr. fung. mang. Italia</i>: 146 (1835)<br><b>Agaricus fissuratus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus leucotrichus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus macrolepis</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Pouzar) Boisselet &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>34</b>(nos 135-136): 48 (2008)<br><b>Fungus arvensis</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 563 (1878)<br><b>Psalliota arvensis</b> <b>(Schaeff.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 139 (1878)<br><b>Psalliota arvensis f. epileata</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 12 (1910)<br><b>Psalliota arvensis f. obesa</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota arvensis var. albosquamosa</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota arvensis var. hortensis</b> <b>W.G. Sm.</b>,: 11 (1910)<br><b>Psalliota campestris var. arvensis</b> <b>(Schaeff.) Cheel</b>, (1913)<br><b>Psalliota fissurata</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 165 (1952)<br><b>Psalliota leucotricha</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 159 (1952)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1325880


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.08.2006 21:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Schaeff.ex Fr. 1Schaeff.ex Fr. 1774

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Psalliota arvensis (Schaeff.ex Fr.) Kumm. 1Psalliota arvensis (Schaeff.ex Fr.) Kumm.; Phaeomarasmius exquisitus (Berk.) Raithelh. 1990; Agaricus leucotrichus (F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller 1952; Psalliota campestris var. arvensis (Schaeff.) Cheel 1913; Phaeomarasmius chiliotrichi Singer 1951;


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 09:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Schaeff.ex Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Psalliota arvensis (Schaeff.ex Fr.) Kumm.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 22:45

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 15


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.07.2001 00:00

Pečiarka ovčia

Agaricus arvensis
Pečárka ovčí

Výborná jedlá huba
Výskyt: VI. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 50-150 mm v priemere, najprv je vajcovitý alebo elipsoidný, nesk8r polguľovite klenutý a napokon plocho rozprestretý. Býva hladký, holý, suchý, hodvábne lesklý, takmer biely, po otlačení sa sfarbuje na žlto.

Plodná časť:

Lupene sú 8-12 mm široké, husté, pri hlúbiku voľné, dlho bývajú bledé, neskôr sivohnedé a napokon čokoládovohnedé až čiernohnedé, nikdy však živoružové.

Hlúbik:

Hlúbik je 60-150 mm dlhý a 10-25 mm hrubý, valcovitý, dolu trochu zhrubnutý. V dospelosti je rúrkovite dutý, celý biely, hladký, zvyčajne holý. Otlačením žltne. V hornej tretine má biely blanitý prsteň.

Dužina:

Dužina je biela, na vzduchu nemení farbu a iba v prestarnutých plodniciach býva niekedy žltkastá. Chuť má príjemne hubovú a vôňu jemne anízovú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je čiernohnedý.

Ľudové názvy:

pečiarka, petifrka, šampión, šampiňón, šampijonka, šajpánka, lajniak, pažitnica, pasenčorka, strništiarka, biela huba

Výskyt:

Pečiarka ovčia rastie od júna do októbra v ihličnatých lesoch, najmä pod smrekmi, zriedkavo sa nájde aj mimo lesa v krovinách. Je hojná v nížinách i vo vyšších polohách. Vyskytuje sa v celom miernom pásme severnej pologule

Praktický význam. Je to výborná jedlá huba, možno povedať, že z pečiarok najchutnejšia. Dá sa upravovať na rozličné spôsoby, podobne ako pestované šampiňóny.


Túto výbornú jedlú hubu si môžu menej skúsení hubári ľahko pomýliť s nejedlou pečiarkou zapáchajúcou - Agaricus xanthodermus, ktorá je tiež biela, avšak býva spravidla štíhlejšia, na báze hlúbika má zreteľnú hľuzu a po otlačení sa nápadne sfarbuje na sýto chrómovožlto, najmä na hľuze. Jej dužina vonia podobne ako atrament a pri varení zapácha karbolom.


Pri zbieraní bielych druhov pečiarok treba dávať veľký pozor, aby nenastala zámena s bielymi druhmi smrteľne jedovatých muchotrávok!