Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius hercynicus »

História popisu - Cortinarius hercynicus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 01.10.2019 13:12

Poznámka:

Old VersionNew Version
1C. hercynicus má výraznejšiu ornamentiku ako C. violaceus. 1C. hercynicus má kratšie výtrusy (Q cca 1,5 ) a výraznejšiu ornamentiku ako C. violaceus.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 01.10.2019 12:54

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus hercynicus</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 100 (1794)<br><b>Cortinarius violaceus subsp. harcynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, in Brandrud, Lindstr&#246;m, Marklund, Melot &amp; Muskos, <i>Cortinarius</i>, Flora Photographica [English translation by J. Melot] (Matfors) <b>3</b>: 27 (1994)<br><b>Cortinarius violaceus subsp. hercynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, in Brandrud &amp; Melot, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>10</b>(5): 538 (1990)<br><b>Cortinarius violaceus var. hercynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>3</b>(5): 590 (1983) 1<b>Agaricus hercynicus</b> <b>Pers.</b> [as '<i>harcynicus</i>'], <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 100 (1794)<br><b>Cortinarius violaceus subsp. hercynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, in Brandrud &amp; Melot, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>10</b>(5): 538 (1990)<br><b>Cortinarius violaceus var. hercynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>3</b>(5): 590 (1983)

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 . 1.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1C. hercynicus má výraznejšiu ornamentiku ako C. violaceus.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 28.09.2013 13:24

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusy sú veľké väčšinou v rozmedzí 10,5 - 13 x 8,0 - 9,5 um . 1 .


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 28.09.2013 13:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus hercynicus</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 100 (1794)<br><b>Cortinarius violaceus subsp. harcynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, in Brandrud, Lindstr&#246;m, Marklund, Melot &amp; Muskos, <i>Cortinarius</i>, Flora Photographica [English translation by J. Melot] (Matfors) <b>3</b>: 27 (1994)<br><b>Cortinarius violaceus subsp. hercynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, in Brandrud &amp; Melot, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>10</b>(5): 538 (1990)<br><b>Cortinarius violaceus var. hercynicus</b> <b>(Pers.) Brandrud</b>, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>3</b>(5): 590 (1983)

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy sú veľké väčšinou v rozmedzí 10,5 - 13 x 8,0 - 9,5 um .

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1329054


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2012 23:08

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) M.M. Moser


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

pavučinovec hercýnsky

Cortinarius hercynicus
pavučinec hercynský

Nejedlá huba