Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Neonectria fuckeliana »

História popisu - Neonectria fuckeliana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 30.11.2013 09:18

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 30.11.2013 09:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1(Cylindrocarpon cylindroides Wollenw. 1913, Cylindrocarpon cylindroides var. tenue Wollenw. 1928, Nectria cucurbitula (Tode) Fr. 1849, Nectria cylindrospora Sollm. 1864, Ophionectria cylindrospora (Sollm.) Berl. & Voglino 1886, Coleconectria cucurbitula (Tode) C. Booth 1959, Sphaeria cucurbitula Tode 1791. 1<b>Cylindrocarpon cylindroides</b> <b>Wollenw.</b>, <i>Phytopathology</i> <b>3</b>(4): 212, 225 (1913)<br><b>Cylindrocarpon cylindroides</b> <b>Wollenw.</b>, <i>Phytopathology</i> <b>3</b>(4): 212, 225 (1913) <b><font color='#0000FF'>var. cylindroides</font></b><br><b>Cylindrocarpon cylindroides var. tenue</b> <b>Wollenw.</b>, <i>Z. ParasitKde</i> <b>1</b>: 153 (1928)<br><b>Nectria cucurbitula</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 180 (1870) [1869-70]<br><b>Nectria fuckeliana</b> <b>C. Booth</b>, <i>Mycol. Pap.</i> <b>73</b>: 56 (1959)<br><b>Nectria fuckeliana</b> <b>C. Booth</b>, <i>Mycol. Pap.</i> <b>73</b>: 56 (1959) <b><font color='#0000FF'>var. fuckeliana</font></b><br><b>Sphaeria pezizoidea</b> <b>DC.</b>, in de Candolle &amp; Lamarck, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>6</b>: 125 (1815)<br><b>Sphaeria pezizoidea</b> <b>DC.</b>, in de Candolle &amp; Lamarck, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>5/6</b>: 125 (1815) <b><font color='#0000FF'>var. pezizoidea</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1504382


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 01.01.2010 21:14

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Nectria fuckeliana  1Neonectria fuckeliana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1C. Booth 1959  1(C. Booth) Castl. & Rossman


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2009 21:11

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hlívka 1Hlivka


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 03.04.2008 16:04

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1Hlívka


Úvodné znenie

Publikoval: Standa Jirásek
Dátum: 03.04.2008 16:00

Nectria fuckeliana C. Booth 1959
Rážovka tykvovitá

Nejedlá huba
Výskyt: III. - VII.