Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius elegantissimus »

História popisu - Cortinarius elegantissimus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.01.2015 19:08

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec driečny 1pavučinovec bukový

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1Druhový názov "driečny" publikoval Pavol Škubla v VEĽKOM ATLASE HÚB v roku 2007 1


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.01.2015 15:16

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1 1Druhový názov "driečny" publikoval Pavol Škubla v VEĽKOM ATLASE HÚB v roku 2007


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.01.2015 11:37

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec bukový 1pavučinovec driečny

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Význam:

Old VersionNew Version
1Nejedlý 1


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 17.05.2014 22:11

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec driečny 1pavučinovec bukový

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 19:10

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cortinarius aureoturbinatus (Secr. ex M.M. Moser) J.E. Lange Phlegmacium aureoturbinatum Secr. ex M.M. Moser Cortinarius elegantissimus Rob. Henry, Revue Mycol., Paris 8(Suppl. Colon.): 25 (1943) Phlegmacium elegantissimum (Rob. Henry) M.M. Moser, in Gams 2: 184 (1953) 1<b>Agaricus auroturbinatus</b> <b>Secr.</b> [as '<i>auro-turbinatus</i>'], <i>Mycogr. Suisse</i> <b>1</b>: 272 (1833)<br><b>Cortinarius aurantioturbinatus</b> <b>Secr. ex J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>3</b>: 19 (1939)<br><b>Cortinarius elegantissimus</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>8</b>(suppl.): 25 (1943)<br><b>Cortinarius elegantissimus</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 77): 69 (1989) <b><font color='#0000FF'>f. elegantissimus</font></b><br><b>Cortinarius elegantissimus f. volvaceus</b> <b>M.M. Moser</b> [as '<i>volvacea</i>'], <i>Sydowia</i> <b>6</b>(1-4): 146 (1952)<br><b>Cortinarius elegantissimus</b> <b>Rob. Henry</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 77): 69 (1989) <b><font color='#0000FF'>var. elegantissimus</font></b><br><b>Phlegmacium aureoturbinatum</b> <b>Secr. ex M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Gatt. Phlegm.</i>: 294 (1960)<br><b>Phlegmacium elegantissimum</b> <b>(Rob. Henry) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 184 (1953)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1126117


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.09.2013 14:27

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec bukový 1pavučinovec driečny


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.09.2013 14:03

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec uhladený 1pavučinovec bukový


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.09.2013 14:01

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec bukový 1pavučinovec uhladený

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 27.02.2008 18:34

pavučinovec bukový

Cortinarius elegantissimus Rob. Henry
pavučinec zlatonohý


Výskyt: IX. - X.

Význam:

Nejedlý