Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius sommerfeltii »

História popisu - Cortinarius sommerfeltii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 09:29

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec Sommerfeltův

Význam:

Old VersionNew Version
1Nejedlá 1

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 20:30

Synonymum:

Old VersionNew Version
1C.cinnamomeobadius Hry ss. Mos. 1<b>Dermocybe sommerfeltii</b> <b>(H&#248;il.) M.M. Moser</b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1107877


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 14.02.2009 03:33

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1C.cinnamomeobadius Hry ss. Mos.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1V ihličnatých lesoch. V opade alebo machu.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Makroskopicky je takmer identická s C.croceus. Je potrebné mikroskopovanie.


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 23.02.2008 08:40

Pavučinovec Sommerfeltov

Cortinarius sommerfeltii Høil.


Výskyt: VIII. - X.

Význam:

Nejedlá