Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gymnopilus odini »

História popisu - Gymnopilus odini

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 15:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Kühner & Romagn. 1(Fr.) Bon & P. Roux


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 23.02.2008 07:38

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 23.02.2008 07:32

Šupinovka

Gymnopilus odini (Fr.) Kühner & Romagn.
Šupinovka Odiniho