Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mollisia discolor »

História popisu - Mollisia discolor

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 20.03.2020 09:29

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Mollisia discolor var. longispora</b> <b>Le Gal</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>4</b>: 57 (1939)<br><b>Mollisia discolor var. riccia</b> <b>(Sacc.) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 175 (1887)<br><b>Niptera riccia</b> <b>Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 359 (1849)<br><b>Patellaria discolor</b> <b>Mont. &amp; Fr.</b>, in Montagne, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 2 <b>5</b>: 290 (1836)<br><b>Peziza discolor var. riccia</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 40 (1822)<br><b>Pseudopeziza discolor</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 290 (1870) [1869-70] 1<b>Mollisia chilensis</b> <b>(Nyl.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 217 (1901)<br><b>Mollisia discolor subsp. chilensis</b> <b>(Nyl.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 334 (1889)<br><b>Mollisia discolor var. longispora</b> <b>Le Gal</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>4</b>: 57 (1939)<br><b>Niptera discolor</b> <b>(Mont. &amp; Fr.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 36): 552 (1891) [1896]<br><b>Patellaria discolor</b> <b>Mont. &amp; Fr.</b>, in Montagne, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 2 <b>5</b>: 290 (1836)<br><b>Peziza chilensis</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>10</b>: 79 (nota **) (1868) [1869]<br><b>Pseudopeziza discolor</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 290 (1870) [1869-70]

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.05.2013 18:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Mollisia discolor var. longispora</b> <b>Le Gal</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>4</b>: 57 (1939)<br><b>Mollisia discolor var. riccia</b> <b>(Sacc.) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 175 (1887)<br><b>Niptera riccia</b> <b>Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 359 (1849)<br><b>Patellaria discolor</b> <b>Mont. &amp; Fr.</b>, in Montagne, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 2 <b>5</b>: 290 (1836)<br><b>Peziza discolor var. riccia</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 40 (1822)<br><b>Pseudopeziza discolor</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 290 (1870) [1869-70]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1197655


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 14:37

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Mont.) W. Phillips (1887) 1(Mont. & Fr.) W. Phillips


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 13.02.2008 12:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčenka


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 13.02.2008 12:07

Molízia

Mollisia discolor (Mont.) W. Phillips (1887)