Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dacrymyces variisporus »

História popisu - Dacrymyces variisporus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 21:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1McNabb


Úvodné znenie

Publikoval: Božena Kuzmová
Dátum: 04.02.2008 19:53

slzovec terčovitý

Dacrymyces variisporus
kropilka terčovitá