Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clavulinopsis corniculata »

História popisu - Clavulinopsis corniculata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 06.11.2012 09:41

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.) Corner

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria corniculata</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 117 (1774)<br><b>Clavaria fastigiata</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1183 (1753)<br><b>Clavaria muscoides</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> (London) <b>2</b>: pl. 1183 (1798)<br><b>Clavaria muscoides</b> <b>Willd.</b>, <i>Fl. berol. prodr.</i>: 407, no. 173 (1787)<br><b>Clavaria pratensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 51 (1797)<br><b>Clavulinopsis corniculata f. bispora</b> <b>Corner ex Pil&#225;t</b>, <i>Sb. n&#225;r. Mus. Praze</i> <b>25</b>: fig. 18 (1955)<br><b>Corallium pratense</b> <b>(Pers.) G. Hahn</b>, <i>Pilzsammler</i>: 73 (1883)<br><b>Donkella corniculata</b> <b>(Schaeff.) Doty</b>, <i>Lloydia</i> <b>13</b>: 14 (1950)<br><b>Merisma corniculatum</b> <b>(Schaeff.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 495 (1827)<br><b>Merisma pratense</b> <b>(Pers.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 497 (1827)<br><b>Ramaria corniculata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 655 (1821)<br><b>Ramaria fastigiata</b> <b>(L.) Holmsk.</b>, <i>Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS</i> <b>1</b>: 90, tab. 23 (1790)<br><b>Ramaria pratensis</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 655 (1821)<br><b>Ramariopsis corniculata</b> <b>(Schaeff.) R.H. Petersen</b>, <i>Mycologia</i> <b>70</b>(3): 668 (1978)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1295049


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 24.08.2005 22:18

pakonárovka parôžkovitá

Clavulinopsis corniculata
kyjovečka svazčitá

Nejedlá huba
Výskyt: XI. - XII.