Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Elaphocordyceps longisegmentis »

História popisu - Elaphocordyceps longisegmentis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 26.02.2017 23:31

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ginns) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spa 1(Ginns) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spatafora


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 11.06.2010 00:29

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Elaphocordyceps longisegmentis (Ginns) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spatafora 1Elaphocordyceps longisegmentis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Ginns) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spa


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 10.06.2010 23:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Žezlovka (veľkovýtrusná) 1Žezlovka veľkovýtrusná

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cordyceps longisegmentis 1Elaphocordyceps longisegmentis (Ginns) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spatafora

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Ginns 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cordyceps longisegmentis Ginns

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 111


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 16.03.2009 19:02

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Náš najväčší kapitátny druh, jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veľmi podobný C. capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie a iného tvaru ako u C. capitata. Po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie najmä suchého materiálu je ale závislé na mikroskopii. 1Náš najväčší kapitátny druh viazaný na Elaphomyces. Jednotlivo dorastá až 15cm. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z troch lokalít. Veľmi podobný C. capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie a iného tvaru ako u C. capitata. Po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie najmä suchého materiálu je ale závislé na mikroskopii.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 08.04.2008 21:59

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Náš najväčší kapitátny druh, jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veľmi podobný C.capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie a iného tvaru ako pri C.capitata. Po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie je ale závislé na mikroskopii. 1Náš najväčší kapitátny druh, jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veľmi podobný C.capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie a iného tvaru ako u C.capitata. Po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie najmä suchého materiálu je ale závislé na mikroskopii.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 08.04.2008 21:57

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Náš najväčší kapitátny druh,jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veľmi podobný C.capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie ako pri C.capitata, po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie je ale závislé na mikroskopii. 1Náš najväčší kapitátny druh, jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veľmi podobný C.capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie a iného tvaru ako pri C.capitata. Po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie je ale závislé na mikroskopii.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 08.04.2008 21:55

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Žezlovka veľkovýtrusná 1Žezlovka (veľkovýtrusná)


Zmeny urobil: Božena Kuzmová
Dátum: 18.03.2008 19:47

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Žezlovka 1Žezlovka veľkovýtrusná


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 05.01.2008 17:43

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Náš najväčší kapitátny druh,jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veˇmi podobný C.capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie ako pri C.capitata, po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie je ale závislé na mikroskopii. 1Náš najväčší kapitátny druh,jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veľmi podobný C.capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie ako pri C.capitata, po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie je ale závislé na mikroskopii.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 05.01.2008 17:42

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Náš najväčší kapitátny druh,jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ na dvoch lokalitách. Od C.capitata sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie ako pri C.capitata, po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky. 1Náš najväčší kapitátny druh,jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ známy z dvoch lokalít. Veˇmi podobný C.capitata od ktorej sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie ako pri C.capitata, po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky, správne určenie je ale závislé na mikroskopii.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 05.01.2008 17:37

Český názov:

Old VersionNew Version
1Housenice 1Housenice velkovýtrusá


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 05.01.2008 17:31

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Housenice

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Náš najväčší kapitátny druh,jednotlivo dorastá až 15cm. Druh viazaný na Elaphomyces. Zo srnky vyrastá priamo väčšinou jednotlivo, zriedkavejšie 2-4 nosiče na jednu parazitovanú srnku. V miešaných lesoch pod listnatými stromami napr dubmi, lieskami ai. Na Slovensku zatiaľ na dvoch lokalitách. Od C.capitata sa líši mikroskopicky, segmenty výtrusov sú oveľa väčšie ako pri C.capitata, po určitých skúsenostiach sa dá odlíšiť aj makroskopicky.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Druh podobne ako C.rouxii často určovaný ako C.capitata.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 04.01.2008 16:01

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 30.12.2007 12:17

Žezlovka

Cordyceps longisegmentis Ginns