Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Entoloma sepium »

História popisu - Entoloma sepium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 03.05.2014 11:43

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus saepium Noulet & Dass., Traité sur les Champignons Comestibles (Paris): 155 (1838) Rhodophyllus saepium (Noulet & Dass.) Romagn., (1947) 1<b>Agaricus sepius</b> <b>Noulet &amp; Dass.</b>, <i>Trait&#233; sur les Champignons Comestibles</i> (Paris): 155 (1838)<br><b>Entoloma clypeatum var. sepium</b> <b>(Noulet &amp; Dass.) G. Poirault &amp; Roze</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>27</b>: 257-261 (1880)<br><br><b>Rhodophyllus sepius</b> <b>(Noulet &amp; Dass.) Romagn.</b> [as '<i>sepium</i>'], <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 195 (1947)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1493302


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 23:07

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Entoloma saepium 1Entoloma sepium


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 23.12.2007 17:19

hodvábnica krémová

Entoloma saepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze


Výskyt: III. - VI.