Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrophorus lindtneri »

História popisu - Hygrophorus lindtneri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 31.10.2017 11:34

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b> Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989) CZ:šťavnatka habrová     šťavnatka jednobarvá 1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b>Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989)<br><b>Hygrophorus lindtneri</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>33</b>: 3 (1967) <b><font color='#0000FF'>var. lindtneri</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1332252


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.11.2012 16:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b>Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989) 1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b> Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989) CZ:šťavnatka habrová     šťavnatka jednobarvá

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1332252 10


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.11.2012 16:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b> Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989) CZ:šťavnatka habrová     šťavnatka jednobarvá 1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b>Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1332252


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.11.2012 16:43

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b>Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989) 1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b> Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989) CZ:šťavnatka habrová     šťavnatka jednobarvá

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1332252 10


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.11.2012 16:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šťavnatka Lindtnerova

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrophorus carpini Gröger, Z. Mykol. 46(2): 162 (1980) Hygrophorus lindtneri var. carpini (Gröger) Bon, Docums Mycol. 19(no. 75): 57 (1989) 1<b>Hygrophorus carpini</b> <b>Gr&#246;ger</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>46</b>(2): 162 (1980)<br><br><b>Hygrophorus lindtneri var. carpini</b> <b>(Gr&#246;ger) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 57 (1989)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1332252


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 16.12.2007 21:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 16.12.2007 21:34

Šťavnačka Lindtnerovaa

Hygrophorus lindtneri M.M. Moser