Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe virginea var. fuscescens »

História popisu - Hygrocybe virginea var. fuscescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 21:30

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Odlišuje sa od bežnej var. virginea hnedastou (hnedou) škvrnou uprostred klobúka. Nie je taká hojná ako bežná varieta (Cuphophyllus virgineus). Vyhľadáva vápencový podklad. 1Odlišuje sa od bežnej var. virginea hnedastou (hnedou) škvrnou uprostred klobúka. Nie je taká hojná ako bežná varieta (Cuphophyllus virgineus). Vyhľadáva vápencový podklad. Neaktualizovať podľa IF, biolib, fungorum... , názov vytvorený podľa The genus Hygrocybe 2nd revised edition by David Boertmann 2010


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 20:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1lúčnica snehobiela 1lúčnica snehobiela hnedastá

Český názov:

Old VersionNew Version
1voskovka panenská 1voskovka panenská nahnědlá

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrophorus fuscescens, Cuphophyllus fuscescens, Hygrocybe fuscescens, Camarophyllus fuscescens 1Hygrophorus niveus var. fuscescens Bres., Iconogr. Mycol. 7: tab. 330 (1927) Hygrophorus fuscescens (Bres.) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 54 (1953) Camarophyllus fuscescens (Bres.) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Edn 3 (Stuttgart) 2b/2: 62 (1967) Hygrocybe fuscescens (Bres.) P.D. Orton & Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 29(1): 132 (1969) Cuphophyllus fuscescens (Bres.) Bon, Docums Mycol. 14(no. 56): 11 (1985) Hygrocybe nivea var. fuscescens (Bres.) Arnolds, Persoonia 12(4): 477 (1985) Hygrocybe virginea var. fuscescens (Bres.) Arnolds, Persoonia 13(2): 146 (1986) Camarophyllus virgineus var. fuscescens (Bres.) Beis., in Habler & Beisenherz, Regensb. Mykol. Schr. 8: 99 (1998) Cuphophyllus virgineus var. fuscescens (Bres.) E. Campo, Index Fungorum 232: 1 (2015)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Šírka klobúčika nepresahuje 40mm, spočiatku polguľovitý, neskôr klenutý až napokon plocho rozprestrený. Farba klobúčika je okrovohnedá, žltohnedá, často s bledším okrajom, vždy však v strede klobúčika je tmavšia škrvna. Povrch je vlhký alebo klzký.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú zbiehajúce po hlúbiku, sú svetlejších farieb ako klobúčik, často biele s hnedastým nádychom.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Vysoký maximálne 40mm, valcovitý k báze zúžujúci sa. Farba je sivobiela alebo biela, je pozdĺžne vláknitý. Povrch je hladký.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Bez výraznej chuti alebo vôni.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Hygrocybe virginea var.ochraceopallida nemá tmavú škrvnu v strede klobúka, podobne je tomu tak aj pri Cuphophyllus virgineus, Cuphophyllus pratensis. Cuphophyllus colemannianus má tmavšie sfarbený klobúčik a je mohutnejšia.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Objavuje sa na vápenatých miestach, lúkach, často v kameňolomoch. Niekedy aj na kosených lúkach.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nemá praktický význam.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Odlišuje sa od bežnej var. virginea hnedastou (hnedou) škvrnou uprostred klobúka. Nie je taká hojná ako bežná varieta (virginea). Vyhľadáva vápencový podklad. 1Odlišuje sa od bežnej var. virginea hnedastou (hnedou) škvrnou uprostred klobúka. Nie je taká hojná ako bežná varieta (Cuphophyllus virgineus). Vyhľadáva vápencový podklad.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:02

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bres.) Arnolds


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 03.01.2008 19:28

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Odlišuje sa od bežnej var. virginea hnedastou (hnedou) škvrnou uprostred klobúka. Nie je taká hojná ako bežná varieta (virginea). 1Odlišuje sa od bežnej var. virginea hnedastou (hnedou) škvrnou uprostred klobúka. Nie je taká hojná ako bežná varieta (virginea). Vyhľadáva vápencový podklad.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 03.01.2008 19:25

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hygrophorus fuscescens, Cuphophyllus fuscescens, Hygrocybe fuscescens, Camarophyllus fuscescens


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 03.01.2008 19:22

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Odlišuje sa od bežnej var. virginea hnedastou (hnedou) škvrnou uprostred klobúka. Nie je taká hojná ako bežná varieta (virginea).


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 21:27

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Oblúkovka lúčna 1Lúčnica snehobiela

Český názov:

Old VersionNew Version
1Šťavnatka luční 1Voskovka panenská

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cyphophyllus pratensis 1Hygrocybe virginea var.fuscescens

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 30--80 mm v priemere, najprv je klenutý, neskôr rozprestretý, v strede s plochým hrboľom. Býva bledooranžový, hnedožltý, okrovožltý alebo až ryšavožltý, hladký, holý, suchý a trochu lesklý. 1

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú 6-9 mm široké, riedke a hrubé, bledookrové, bledooranžové až bledohnedasté, na hlúbik hlboko zbiehavé. 1

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je 40-80 mm dlhý a 6-18 mm hrubý, valcovitý, holý, okrovožltý, bledší ako klobúk.  1

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je za čerstva žltočervenkastá, za sucha belavá, chuť má miernu a vôňu nenápadnú.  1

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusný prach je biely. 1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Oblúkovka lúčna rastie od septembra do novembra na lúkach a pasienkoch. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule. <p> Je to dobrá jedlá huba, vhodná najmä do polievok.  1


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 02.05.2001 00:00

Oblúkovka lúčna

Cyphophyllus pratensis
Šťavnatka luční

Jedlá huba
Výskyt: IX. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 30--80 mm v priemere, najprv je klenutý, neskôr rozprestretý, v strede s plochým hrboľom. Býva bledooranžový, hnedožltý, okrovožltý alebo až ryšavožltý, hladký, holý, suchý a trochu lesklý.

Plodná časť:

Lupene sú 6-9 mm široké, riedke a hrubé, bledookrové, bledooranžové až bledohnedasté, na hlúbik hlboko zbiehavé.

Hlúbik:

Hlúbik je 40-80 mm dlhý a 6-18 mm hrubý, valcovitý, holý, okrovožltý, bledší ako klobúk.

Dužina:

Dužina je za čerstva žltočervenkastá, za sucha belavá, chuť má miernu a vôňu nenápadnú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Oblúkovka lúčna rastie od septembra do novembra na lúkach a pasienkoch. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule.


Je to dobrá jedlá huba, vhodná najmä do polievok.