Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Neobulgaria pura »

História popisu - Neobulgaria pura

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.03.2016 17:17

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bulgaria pura</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 168 (1822)<br><b>Coryne foliacea</b> <b>Bres.</b>, in Strasser, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>55</b>(9-10): 611 (1905)<br><b>Craterocolla pura</b> <b>(Pers.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 779 (1888)<br><b>Helotium violascens</b> <b>(Rehm) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 112 (1907)<br><b>Neobulgaria foliacea</b> <b>(Bres.) Dennis</b>, <i>Mycol. Pap.</i> <b>62</b>: 166 (1956)<br><b>Neobulgaria pura var. foliacea</b> <b>(Bres.) Dennis &amp; Gamund&#237;</b>, in Gamund&#237; &amp; Dennis, <i>Darwiniana</i> <b>15</b>: 19 (1969)<br><b>Neobulgaria pura</b> <b>(Pers.) Petr.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>19</b>(1/2): 45 (1921) <b><font color='#0000FF'>var. pura</font></b><br><b>Ombrophila pura</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 230 (1886)<br><b>Ombrophila violascens</b> <b>Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 34): 478 (1891) [1896]<br><b>Peziza pura</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 40 (1796)<br><b>Tremella saccharina var. foliacea</b> <b>(Bres.) Bref.</b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1275748


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 13:08

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Petr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

neobulgária fialovkastá

Neobulgaria pura
rosoloklihatka čirá

Nejedlá huba
Výskyt: XI. - XI.