Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gloiothele citrina »

História popisu - Gloiothele citrina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 05.11.2014 18:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1koroveček citronový

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Athelia ochracea Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 84 (1822) Athelia ochracea Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 84 (1822) var. ochracea Corticium alutaceum (Schrad. ex J.F. Gmel.) Bres., Atti Imp. Regia Accad. Rovereto, III 3: 110 (1897) Corticium citrinum (Pers.) Pers., Fl. mycol. France (Paris): 6 (1888) Corticium nudum var. citrinum (Pers.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 626 (1888) Corticium ochraceum var. citrinum (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 210 (1886) Corticium pellicula P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 11: 5 (1885) Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk, Fungus, Wageningen 26: 9 (1956) Gloeocystidium alutaceum (Schrad. ex J.F. Gmel.) Bourdot & Galzin, Bull. Soc. mycol. Fr. 28(4): 367 (1913) [1912] Gloeocystidium citrinum (Pers.) S. Lundell, Fungi Exsiccati Suecici: 18 (1939) Terana pellicula (P. Karst.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 872 (1891) Thelephora alutacea Schrad., in Gmelin, Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1441 (1792) Thelephora alutacea Schrad., in Gmelin, Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1441 (1792) var. alutacea Thelephora citrina Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 136 (1822) Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr., Bot. Notiser 130: 53 (1977) 1<b>Athelia ochracea</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 84 (1822)<br><b>Athelia ochracea</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 84 (1822) <b><font color='#0000FF'>var. ochracea</font></b><br><b>Athelia ochracea var. pallida</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 84 (1822)<br><b>Corticium alutaceum</b> <b>(Schrad. ex J.F. Gmel.) Bres.</b>, <i>Atti Imp. Regia Accad. Rovereto</i>, ser. 3 <b>3</b>: 110 (1897)<br><b>Corticium citrinum</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 6 (1888)<br><b>Corticium nudum subsp. citrinum</b> <b>(Pers.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 626 (1888)<br><b>Corticium ochraceum var. citrinum</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 210 (1886)<br><b>Corticium pellicula</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>11</b>: 5 (1884)<br><br><b>Gloeocystidiellum citrinum</b> <b>(Pers.) Donk</b>, <i>Fungus, Wageningen</i> <b>26</b>: 9 (1956)<br><b>Gloeocystidium alutaceum</b> <b>(Schrad. ex J.F. Gmel.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>28</b>(4): 367 (1913) [1912]<br><b>Gloeocystidium citrinum</b> <b>(Pers.) S. Lundell</b>, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i>: 18 (1939)<br><b>Terana pellicula</b> <b>(P. Karst.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 872 (1891)<br><b>Thelephora alutacea</b> <b>Schrad. ex J.F. Gmel.</b>, in Gmelin, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1441 (1792)<br><b>Thelephora alutacea</b> <b>Schrad.</b>, in Gmelin, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1441 (1792) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Thelephora alutacea var. gilva</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 129 (1822)<br><b>Thelephora alutacea var. zeolitica</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 129 (1822)<br><b>Thelephora citrina</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 136 (1822)<br><b>Vesiculomyces citrinus</b> <b>(Pers.) E. Hagstr.</b>, <i>Bot. Notiser</i> <b>130</b>: 53 (1977)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1413119


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.12.2011 18:28

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Vesiculomyces citrinus 1Gloiothele citrina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) E. Hagstr. 1(Pers.) Ginns & G.W. Freeman

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Athelia ochracea Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 84 (1822) Corticium alutaceum (Schrad.) Bres., Atti Imp. Regia Accad. Rovereto, III 3: 110 (1897) Corticium citrinum (Pers.) Pers., Fl. mycol. France (Paris): 6 (1888) Corticium nudum var. citrinum (Pers.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 626 (1888) Corticium ochraceum var. citrinum (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 210 (1886) Corticium pellicula P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 11: 5 (1885)Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk, Fungus, Wageningen 26: 9 (1956) Gloeocystidium alutaceum (Schrad. ex J.F. Gmel.) Bourdot & Galzin, Bull. Soc. mycol. Fr. 28(4): 367 (1913) [1912] Gloeocystidium citrinum (Pers.) S. Lundell, Fungi Exsiccati Suecici: 18 (1939) Gloiothele citrina (Pers.) Ginns & G.W. Freeman, Biblthca Mycol. 157: 55 (1994) Terana pellicula (P. Karst.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 872 (1891) Thelephora alutacea Schrad. ex J.F. Gmel., Syst. Nat. 2(2): 1441 (1792) Thelephora citrina Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 136 (1822) 1Athelia ochracea Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 84 (1822) Athelia ochracea Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 84 (1822) var. ochracea Corticium alutaceum (Schrad. ex J.F. Gmel.) Bres., Atti Imp. Regia Accad. Rovereto, III 3: 110 (1897) Corticium citrinum (Pers.) Pers., Fl. mycol. France (Paris): 6 (1888) Corticium nudum var. citrinum (Pers.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 626 (1888) Corticium ochraceum var. citrinum (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 210 (1886) Corticium pellicula P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 11: 5 (1885) Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk, Fungus, Wageningen 26: 9 (1956) Gloeocystidium alutaceum (Schrad. ex J.F. Gmel.) Bourdot & Galzin, Bull. Soc. mycol. Fr. 28(4): 367 (1913) [1912] Gloeocystidium citrinum (Pers.) S. Lundell, Fungi Exsiccati Suecici: 18 (1939) Terana pellicula (P. Karst.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 872 (1891) Thelephora alutacea Schrad., in Gmelin, Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1441 (1792) Thelephora alutacea Schrad., in Gmelin, Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1441 (1792) var. alutacea Thelephora citrina Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 136 (1822) Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr., Bot. Notiser 130: 53 (1977)


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 12.12.2007 19:28

mechúrnica žltookrová

Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr.


Výskyt: VIII. - XII.