Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Macrolepiota procera »

História popisu - Macrolepiota procera

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.02.2014 21:35

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota procera var. procera 1Macrolepiota procera

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus procerus Scop. 1772; Lepiota procera (Scop.) Gray 1821; Lepiota procera (Scop.ex Fr.) Kumm.; Lepiotophyllum procerum (Scop.) Locq. 1942; Macrolepiota procera (Scop.) Singer 1948; Macrolepiota procera (Scop.ex Fr.) Sing.; 1<b>Agaricus annulatus</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 1025 (1777)<br><b>Agaricus annulatus</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 1025 (1777) <b><font color='#0000FF'>var. annulatus</font></b><br><b>Agaricus annulatus var. excoriatus</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 1025 (1777)<br><b>Agaricus antiquatus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 55 (1783)<br><b>Agaricus colubrinus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>2</b>: tab. 78 (1782) [1781-82]<br><b>Agaricus colubrinus var. concentricus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 260 (1801)<br><b>Agaricus colubrinus var. pantherinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 259 (1801)<br><b>Agaricus concentricus</b> <b>Pers.</b>, in Hoffmann, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: tab. 5 (1793)<br><b>Agaricus procerus</b> <b>Scop.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien) <b>2</b>: 418 (1772)<br><b>Agaricus procerus var. fuscomarginatus</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>3</b>: 154 (1828)<br><b>Agaricus procerus</b> <b>Scop.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien) <b>2</b>: 418 (1772) <b><font color='#0000FF'>var. procerus</font></b><br><b>Agaricus procerus var. squamosus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 257 (1801)<br><b>Agaricus squamosus</b> <b>Vill.</b>, <i>Hist. pl. Dauphin&#233;</i> <b>3</b>(2): 1013 (1789)<br><b>Amanita procera</b> <b>(Scop.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 33 (1836)<br><b>Lepiota procera</b> <b>(Scop.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 601 (1821)<br><b>Lepiota procera</b> <b>(Scop.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 601 (1821) <b><font color='#0000FF'>f. procera</font></b><br><b>Lepiota procera f. rubescens</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>1</b>(1): 5 (1898)<br><b>Lepiota procera var. albida</b> <b>Roum.</b>, (1879)<br><b>Lepiota procera var. angustata</b> <b>Naveau</b>, (1923)<br><b>Lepiota procera var. flavida</b> <b>Roum.</b>, (1879)<br><b>Lepiota procera var. goossensiae</b> <b>Beeli</b>, <i>Bull. Soc. R. Bot. Belg.</i> <b>69</b>: 211 (1927)<br><b>Lepiota procera var. incarnata</b> <b>Roum.</b>, (1879)<br><b>Lepiota procera</b> <b>(Scop.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 601 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. procera</font></b><br><b>Lepiota procera var. umbrosa</b> <b>Kavina</b>, <i>V&#283;da p&#345;&#237;rodn&#237;</i> <b>10</b>: 85 (1929)<br><b>Lepiota procera var. vezo</b> <b>L.M. Dufour &amp; H. Poiss.</b>, <i>Bull. Acad. malgache</i>, N.S. <b>9</b>: 30 (1927) [1926]<br><b>Lepiota procera var. vulpina</b> <b>Rick</b>, (1939) [1937]<br><b>Lepiotophyllum procerum</b> <b>(Scop.) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>11</b>: 40 (1942)<br><b>Leucocoprinus procerus</b> <b>(Scop.) Pat.</b>, (1900)<br><b>Macrolepiota olivascens f. pseudo-olivascens</b> <b>(Bell&#249; &amp; Lanzoni) Hauskn. &amp; Pidlich-Aigner</b> [as '<i>pseudoolivascens</i>'], <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>13</b>: 30 (2004)<br><b>Macrolepiota procera f. crassipes</b> <b>P&#225;zm&#225;ny</b>, <i>Notulae Botanicae</i>, Horti Agrobotanici Cluj-Napoca <b>18-19</b>: 18 (1989) [1988-89]<br><b>Macrolepiota procera f. macrolepis</b> <b>P&#225;zm&#225;ny</b>, <i>Notulae Botanicae</i>, Horti Agrobotanici Cluj-Napoca <b>18-19</b>: 16 (1989) [1988-89]<br><b>Macrolepiota procera f. macrospora</b> <b>Singer</b><br><b>Macrolepiota procera f. multisquamulosa</b> <b>P&#225;zm&#225;ny</b>, <i>Notulae Botanicae</i>, Horti Agrobotanici Cluj-Napoca <b>18-19</b>: 16 (1989) [1988-89]<br><b>Macrolepiota procera</b> <b>(Scop.) Singer</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>32</b>: 141 (1948) [1946] <b><font color='#0000FF'>f. procera</font></b><br><b>Macrolepiota procera var. exigua</b> <b>P&#225;zm&#225;ny</b>, <i>Notulae Botanicae</i>, Horti Agrobotanici Cluj-Napoca <b>18-19</b>: 18 (1989) [1988-89]<br><b>Macrolepiota procera var. mediterranea</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>23</b>(no. 89): 62 (1993)<br><b>Macrolepiota procera var. pallida</b> <b>P&#225;zm&#225;ny</b>, <i>Notulae Botanicae</i>, Horti Agrobotanici Cluj-Napoca <b>18-19</b>: 14 (1989) [1988-89]<br><b>Macrolepiota procera var. patentosquamosa</b> <b>P&#225;zm&#225;ny</b>, <i>Notulae Botanicae</i>, Horti Agrobotanici Cluj-Napoca <b>18-19</b>: 16 (1989) [1988-89]<br><b>Macrolepiota procera</b> <b>(Scop.) Singer</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>32</b>: 141 (1948) [1946] <b><font color='#0000FF'>var. procera</font></b><br><b>Macrolepiota procera var. pseudo-olivascens</b> <b>Bell&#249; &amp; Lanzoni</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>3</b>: 190 (1987)<br><b>Macrolepiota procera var. vezo</b> <b>Walleyn &amp; Rammeloo</b>, (1994)<br><b>Mastocephalus procerus</b> <b>(Scop.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 171 (1900)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1287857


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Scop.) Singer 1948 1(Scop.) Singer


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 03.07.2009 21:54

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je 200-400 mm dlhý a 20-40 mm hrubý, takmer valcovitý, hore stenčený, dolu zhrubnutý do nápadnej guľovitej alebo elipsoidnej hľuzy, ktorá býva pokrytá bielou mycéliovou plsťou. Za mladi je hnedý, neskôr nepravidelne šupinkatý. Najprv je vatovite vopchatý, neskôr rúrkovite dutý a drevnatý, z klobúka sa dá ľahko vylomiť. V hornej tretine má <u>posuvný prsteň</u>, ktorý má dvojitý rozstrapkaný okraj.  1Hlúbik je 200-400 mm dlhý a 20-40 mm hrubý, takmer valcovitý, hore stenčený, dolu zhrubnutý do nápadnej guľovitej alebo elipsoidnej hľuzy, ktorá býva pokrytá bielou mycéliovou plsťou. Za mladi je hnedý, neskôr nepravidelne šupinkatý. Najprv je vatovite vypchatý, neskôr rúrkovite dutý a drevnatý, z klobúka sa dá ľahko vylomiť. V hornej tretine má <u>posuvný prsteň</u>, ktorý má dvojitý rozstrapkaný okraj.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 20.08.2006 00:36

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota procera 1Macrolepiota procera var. procera

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Scop.ex Fr.) Sing. 1(Scop.) Singer 1948

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lepiota procera (Scop.ex Fr.) Kumm. 1Agaricus procerus Scop. 1772; Lepiota procera (Scop.) Gray 1821; Lepiota procera (Scop.ex Fr.) Kumm.; Lepiotophyllum procerum (Scop.) Locq. 1942; Macrolepiota procera (Scop.) Singer 1948; Macrolepiota procera (Scop.ex Fr.) Sing.;


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 08:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Scop.ex Fr.) Sing.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lepiota procera (Scop.ex Fr.) Kumm.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 27.10.2004 08:19

Bedľa vysoká

Macrolepiota procera
Bedla vysoká

Výborná jedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 100-300 mm v priemere, najprv je valcovitý alebo elipsoidný, neskôr kuželovite klenutý a napokon plocho rozprestretý, v strede vždy s hrboľom. Postupným zväčšovaním klobúka sa hnedá pokožka rozpukáva na hrubé škridlicové šupiny, cez ktoré presvitá biela vatová dužina. Iba v strede sa nerozpukáva a zostáva súvisle hnedá. Okraj klobúka býva belavo páperistý.

Plodná časť:

Lupene sú 10-19 mm široké, čistobiele, husté, bruškaté, od hlúbika oddelené úzkou medzerou.

Hlúbik:

Hlúbik je 200-400 mm dlhý a 20-40 mm hrubý, takmer valcovitý, hore stenčený, dolu zhrubnutý do nápadnej guľovitej alebo elipsoidnej hľuzy, ktorá býva pokrytá bielou mycéliovou plsťou. Za mladi je hnedý, neskôr nepravidelne šupinkatý. Najprv je vatovite vopchatý, neskôr rúrkovite dutý a drevnatý, z klobúka sa dá ľahko vylomiť. V hornej tretine má posuvný prsteň, ktorý má dvojitý rozstrapkaný okraj.

Dužina:

Dužina je biela, na vzduchu farbu nemení, v dospelosti je v klobúku vatovitá, v hlúbiku tvrdá, vláknito drevnatá, vonia príjemne a má dobrú chuť.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Ľudové názvy:

bedľa, ambrél, bagoňa, muchotrávka, kochlačka, kozarova mať, kuky-muky, parazól

Výskyt:

Bedľa vysoká rastie od júla do októbra na okrajoch lesa, na svetlých rúbaniskách, zväčša na trávnatých miestach pri ihličnatých aj listnatých stromoch. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule a taktiež v Afrike, Indii a v Austrálii.

Význam:

Je to výborná jedlá huba. Mladé klobúky sa zvyčajne pripravujú na spôsob viedenského rezňa. Staršie plodnice bývajú veľmi aromatické a na jedenie sa používajú najčastejšie iba v zmesi s inými hubami.