Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phlebiella pseudotsugae »

História popisu - Phlebiella pseudotsugae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 21:11

flebiela rozložitá

Phlebiella pseudotsugae (Burt) K.H. Larss. & Hjortstam


Výskyt: III. - XI.