Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crustodontia chrysocreas »

História popisu - Crustodontia chrysocreas

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 21:02

žilnačka žltookrová

Crustodontia chrysocreas (Berk. & M.A. Curtis) Hjortstam & Ryvarden


Výskyt: III. - XI.