Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Subulicystidium longisporum »

História popisu - Subulicystidium longisporum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 25.10.2017 17:36

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1blanovec dlhovýtru 1blanovec dlhovýtrus

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 19:53

blanovec dlhovýtruný

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto


Výskyt: III. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice sú rozliate.

Výskyt:

Rastie dosť hojne na odkôrenom dreve listnáčov aj ihličnanov, niekedy na hrabanke.