Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lepiota echinella »

História popisu - Lepiota echinella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 13:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bedla

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cystoderma echinellum (Quél. & G.E. Bernard) Singer, Botanicheskiĭ Materialy 4(10-12): 12 (1936) Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard, Bull. Soc. mycol. Fr. 4: pl. 1, fig. 2 (1888) Lepiota minuta J.E. Lange, Mycopath. Mycol. appl. 8(2): 128 (1957) Lepiota setulosa J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 1: 34 (1935)  1<b>Cystoderma echinellum</b> <b>(Qu&#233;l. &amp; G.E. Bernard) Singer</b>, <i>Botanicheski&#301; Materialy</i> <b>4</b>(10-12): 12 (1936)<br><b>Lepiota echinella</b> <b>Qu&#233;l. &amp; G.E. Bernard</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>4</b>(1): LI (1888) <b><font color='#0000FF'>var. echinella</font></b><br><b>Lepiota echinella var. rhodorhiza</b> <b>(P.D. Orton) Legon &amp; A. Henrici</b>, in Roberts, Spooner &amp; Watling, <i>Checklist of the British &amp; Irish Basidiomycota</i> (Richmond): 172 (2005)<br><b>Lepiota minuta</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 48 (1923)<br><b>Lepiota rhodorhiza</b> <b>Romagn. &amp; Locq. ex Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i>: 98 (1953)<br><b>Lepiota rhodorhiza</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 285 (1960)<br><b>Lepiota rhodorhiza var. pseudolocquinii</b> <b>Migl. &amp; Coccia</b>, <i>Micol. Ital.</i> <b>20</b>(2): 18 (1991)<br><b>Lepiota rhodorhiza</b> <b>Romagn. &amp; Locq. ex Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i>: 98 (1953) <b><font color='#0000FF'>var. rhodorhiza</font></b><br><b>Lepiota setulosa</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>1</b>: 34 (1935)<br><b>Lepiota setulosa var. rhodorhiza</b> <b>Romagn. &amp; Locq.</b>, in Locquin, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>60</b>: 38 (1945) [1944]<br><b>Lepiota setulosa var. rhodorhiza</b> <b>(P.D. Orton) Hardtke &amp; R&#246;del</b>, <i>Mykol. MittBl.</i> <b>35</b>(2): 62 (1992)<br><b>Lepiota setulosa</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>1</b>: 34 (1935) <b><font color='#0000FF'>var. setulosa</font></b>

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1146411


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 11:17

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cystoderma echinellum (Quél. & G.E. Bernard) Singer, Botanicheskiĭ Materialy 4(10-12): 12 (1936) Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard, Bull. Soc. mycol. Fr. 4: pl. 1, fig. 2 (1888) Lepiota minuta J.E. Lange, Mycopath. Mycol. appl. 8(2): 128 (1957) Lepiota setulosa J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 1: 34 (1935)


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 11:15

Bedlička tabakovohnedá

Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard