Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Amanita vaginata »

História popisu - Amanita vaginata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:24

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.) Lam. 1783 1(Bull.) Lam.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus plumbeus Schaeff. 1774, Agaricus vaginatus Bull. 1783, Agaricus vaginatus var. griseus DC., Amanita livida Pers., Amanita vaginata (Bull.) Lam. 1783, Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Vitt., Amanita vaginata f. battarrae (Boud.) Contu 1986, Amanita vaginata f. grisea (DC.) E.-J. Gilbert, 1918, Amanita vaginata f. grisea (DC.) Veselý 1933, Amanita vaginata f. livida (Gillet) E.-J. Gilbert, 1918, Amanita vaginata f. plumbea (Schaeff.) E.-J. Gilbert, 1918, Amanita vaginata f. plumbea (Schaeff.) L. Maire 1910, Amanita vaginata f. violacea (Jacz.) Veselý 1933, Amanita vaginata subsp. plumbea (Schaeff.) Konrad & Maubl. 1924, Amanita vaginata var. grisea (DC.) Quél. & Bataille 1902, Amanita vaginata var. livida (Pers.) Gillet 1874, Amanita vaginata var. plumbea (Bull.) Quél. & Bataille 1902, Amanita violacea Jacz. 1923, Amanitopsis albida (Bull.) S. Imai 1933, Amanitopsis plumbea (Schaeff.) J. Schröt. 1889, Amanitopsis vaginata (Bull.) Roze 1876, Amanitopsis vaginata var. plumbea (Bull.) Konrad & Maubl. 1924, Amanitopsis vaginata var. violacea (Jacz.) E.-J. Gilbert 1941. 1<b>Agaricus plumbeus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 37 (1774)<br><b>Agaricus plumbeus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 37 (1774) <b><font color='#0000FF'>var. plumbeus</font></b><br><b>Agaricus vaginatus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>3</b>: tab. 98 (1783) [1782-83]<br><b>Agaricus vaginatus a albida</b> <b>Fr.</b>, <b>1</b>: 21 (1821)<br><b>Agaricus vaginatus var. albidus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 11 (1838) [1836-1838]<br><b>Agaricus vaginatus var. griseus</b> <b>DC.</b>, in de Candolle &amp; Lamarck, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>6</b>: 53 (1815)<br><b>Amanita livida</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 66 (1797)<br><b>Amanita livida</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 66 (1797) <b><font color='#0000FF'>var. livida</font></b><br><b>Amanita vaginata f. grisea</b> <b>(DC.) E.-J. Gilbert</b>, <i>Le Genre Amanita Persoon</i> (Lons-le-Saunier): 139 (1918)<br><b>Amanita vaginata f. grisea</b> <b>(DC.) Vesel&#253;</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>31</b>(4): 279 (1933)<br><b>Amanita vaginata f. livida</b> <b>(Pers.) E.-J. Gilbert</b>, <i>Le Genre Amanita Persoon</i> (Lons-le-Saunier): 139 (1918)<br><b>Amanita vaginata f. plumbea</b> <b>(Schaeff.) E.-J. Gilbert</b>, <i>Le Genre Amanita Persoon</i> (Lons-le-Saunier): 138 (1918)<br><b>Amanita vaginata f. plumbea</b> <b>(Schaeff.) L. Maire</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>26</b>: 253 (1910)<br><b>Amanita vaginata f. violacea</b> <b>(Jacz.) Vesel&#253;</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>31</b>(4): 280 (1933)<br><b>Amanita vaginata subsp. plumbea</b> <b>(Schaeff.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>: 33 (1924)<br><b>Amanita vaginata var. albida</b> <b>(Fr.) Hongo</b>, (1959)<br><b>Amanita vaginata var. grisea</b> <b>(DC.) Qu&#233;l. &amp; Bataille</b>, <i>Voy. Rech. P&#233;rouse</i>: 42 (1902)<br><b>Amanita vaginata var. livida</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 51 (1874)<br><b>Amanita vaginata var. plumbea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l. &amp; Bataille</b>, <i>Voy. Rech. P&#233;rouse</i>: 42 (1902)<br><b>Amanita vaginata var. violacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 65 (1797)<br><b>Amanita violacea</b> <b>Jacz.</b>, <i>Compendium Hymenomycetum</i>, Amanita. Fascicle <b>13</b>: 277 (1923)<br><b>Amanitopsis albida</b> <b>(Fr.) S. Imai</b>, <i>Bot. Mag.</i>, Tokyo <b>47</b>: 429 (1933)<br><b>Amanitopsis plumbea</b> <b>(Schaeff.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(41): 676 (1889)<br><b>Amanitopsis vaginata</b> <b>(Bull.) Roze</b> [as '<i>vaginatus</i>'], <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>23</b>: 111 (1876)<br><b>Amanitopsis vaginata var. plumbea</b> <b>(Schaeff.) Konrad &amp; Maubl.</b>, <i>Icon. Select. Fung.</i> <b>6</b>: 33 (1924)<br><b>Amanitopsis vaginata var. violacea</b> <b>(Jacz.) E.-J. Gilbert</b>, in Bresadola, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>27</b>(Suppl. 1): 75 (1941)<br><b>Fungus phalloides</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>1</b>: tab. 2 (1781) [1780-81]<br><b>Vaginata livida</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 601 (1821)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1114685


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 28.12.2007 11:51

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Amanita vaginata var. vaginata 1Amanita vaginata


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 01.09.2006 10:36

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Amanita vaginata 1Amanita vaginata var. vaginata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.) Lam. 1783

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus plumbeus Schaeff. 1774, Agaricus vaginatus Bull. 1783, Agaricus vaginatus var. griseus DC., Amanita livida Pers., Amanita vaginata (Bull.) Lam. 1783, Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Vitt., Amanita vaginata f. battarrae (Boud.) Contu 1986, Amanita vaginata f. grisea (DC.) E.-J. Gilbert, 1918, Amanita vaginata f. grisea (DC.) Veselý 1933, Amanita vaginata f. livida (Gillet) E.-J. Gilbert, 1918, Amanita vaginata f. plumbea (Schaeff.) E.-J. Gilbert, 1918, Amanita vaginata f. plumbea (Schaeff.) L. Maire 1910, Amanita vaginata f. violacea (Jacz.) Veselý 1933, Amanita vaginata subsp. plumbea (Schaeff.) Konrad & Maubl. 1924, Amanita vaginata var. grisea (DC.) Quél. & Bataille 1902, Amanita vaginata var. livida (Pers.) Gillet 1874, Amanita vaginata var. plumbea (Bull.) Quél. & Bataille 1902, Amanita violacea Jacz. 1923, Amanitopsis albida (Bull.) S. Imai 1933, Amanitopsis plumbea (Schaeff.) J. Schröt. 1889, Amanitopsis vaginata (Bull.) Roze 1876, Amanitopsis vaginata var. plumbea (Bull.) Konrad & Maubl. 1924, Amanitopsis vaginata var. violacea (Jacz.) E.-J. Gilbert 1941.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.08.2003 08:04

Muchotrávka pošvatá

Amanita vaginata
Muchomůrka pošvatá

Jedlá huba
Výskyt: VI. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica je v začiatočnom vývinovom štádiu vajcovitá, čiastočne ponorená v zemi, obalená bielou plachtičkou. Ďalším rastom klobúk pretrháva plachtičku, prenikne z obalu von a pretrhnutá blanitá plachtička zostáva na báze hlúbika ako voľná pošva. Často zostáva útržok z plachtičky aj na slizkom a lepkavom klobúku vyvíjajúcej sa plodnice.


Klobúk má 40-120 mm v priemere, najprv je zvoncovite kužeľovitý, neskôr rozprestretý, krehký, tenko mäsitý, v strede s tupým hrboľom. Býva bledosivý alebo aj tmavosivý, takmer až do polovice ryhovaný, holý, za vlhkého počasia alebo hneď po pretrhnutí plachtičky lepkavo slizký. V dospelosti je okraj klobúka zdvihnutý nahor a celý klobúk je takmer priesvitný.

Plodná časť:

Lupene sú 5-10 mm široké, stredne husté, mäkké, biele, zriedkavo jemne žltkasté, voľné. Hlúbik je 100-150 mm dlhý a 10-15 mm hrubý, krehký, valcovitý, hore stenčený, bez prsteňa. Najprv je vatovite vypchatý, neskôr rúrkovite dutý, hladký alebo veľmi jemne vločkatý, zriedkavo prstencovite rozpukaný. Farby je bielej alebo belavej so sivým odtieňom; spodnou časťou sedí vo voľnej bielej laločnatej pošve.

Hlúbik:

Hlúbik je 100-150 mm dlhý a 10-15 mm hrubý, krehký, valcovitý, hore stenčený, bez prsteňa. Najprv je vatovite vypchatý, neskôr rúrkovite dutý, hladký alebo veľmi jemne vločkatý, zriedkavo prstencovite rozpukaný. Farby je bielej alebo belavej so sivým odtieňom; spodnou časťou sedí vo voľnej bielej laločnatej pošve.

Dužina:

Dužina je biela, vodnatá, veľmi tenká a krehká. Chuť má sladkastú a vôňu takmer nijakú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Muchotrávka pošvatá rastie od júna do októbra v listnatých aj v ihličnatých lesoch, v nížinách i v horách. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule v Austrálii. Ako sa zdá, zasahuje dosť ďaleko na sever, keďže ju našli aj v Grónsku, na Islande a v severnej Kanade.

Význam:

Je to jedlá huba, no málo výdatná, lebo je tenko mäsitá. Okrem toho je veľmi krehká a pri preprave sa drobí. Ak sa skonzumuje väčšie množstvo, môže zapríčiniť miernu otravu.