Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula sp. »

História popisu - Russula sp.

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Božena Kuzmová
Dátum: 15.11.2007 15:49

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russule sp. 1Russula sp.


Úvodné znenie

Publikoval: Božena Kuzmová
Dátum: 15.11.2007 09:28

Plávka

Russule sp.
Holubinka