Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Amanita muscaria »

História popisu - Amanita muscaria

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.11.2013 20:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus aureolus</b> <b>Kalchbr.</b>, <i>Icon. Sel. Hymenomyc. Hung.</i>: 9 (1873)<br><b>Agaricus imperialis</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 59 (1783)<br><b>Agaricus muscarius</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1172 (1753)<br><b>Agaricus muscarius var. formosus</b> <b>(Gonn. &amp; Rabenh.) Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist.</i> <b>33</b>: 44 (1883) [1880]<br><b>Agaricus muscarius var. formosus</b> <b>(Pers.) J. Kickx f.</b>, <i>FI. crypt. Louvain</i> (Bruxelles): 185 (1835)<br><b>Agaricus muscarius</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1172 (1753) <b><font color='#0000FF'>var. muscarius</font></b><br><b>Agaricus muscarius var. puella</b> <b>J. Kickx f.</b>, <i>FI. crypt. Louvain</i> (Bruxelles): 185 (1835)<br><b>Agaricus muscarius var. puella</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>30</b>: 87 (1809)<br><b>Agaricus muscarius var. sanguineus</b> <b>J. Kickx f.</b>, <i>Fl. Crypt. Flandres</i> (Paris) <b>2</b>: 128 (1867)<br><b>Agaricus nobilis</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 46, tab. 46 (1788)<br><b>Agaricus pseudoaurantiacus</b> <b>Bull.</b>, <i>Hist. Champ. France</i> (Paris) <b>3</b>: 673, tab. 122 (1812)<br><b>Agaricus puellus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 59 (1786)<br><b>Amanita aureola</b> <b>(Kalchbr.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 12 (1887)<br><b>Amanita circinnata</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 600 (1821)<br><b>Amanita formosa</b> <b>Gonn. &amp; Rabenh.</b>, <i>Myc. Europ.</i> (Dresden): tab. 10, fig. 2 (1869)<br><b>Amanita muscaria b hercynica</b> <b>R. Schulz</b>, (1921)<br><b>Amanita muscaria c sudedica</b> <b>R. Schulz</b>, (1921)<br><b>Amanita muscaria f. aureola</b> <b>(Kalchbr.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>2</b>(no. 3): 9 (1915)<br><b>Amanita muscaria f. beglyanovae</b> <b>Kutafjeva</b>, <i>Nov. sist. Niz. Rast.</i> <b>44</b>: 138 (2010)<br><b>Amanita muscaria f. europaea</b> <b>Neville &amp; Poumarat</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>117</b>(4): 301 (2002) [2001]<br><b>Amanita muscaria f. eu-umbrina</b> <b>R. Schulz</b> [as '<i>a eu-umbrina</i>'], <i>Pilz- u. Kr&#228;uterfreund</i> <b>4</b>: 227 (1921)<br><b>Amanita muscaria f. flavivolvata</b> <b>(Singer) Neville &amp; Poumarat</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>117</b>(4): 314 (2002) [2001]<br><b>Amanita muscaria f. formosa</b> <b>(Pers.) Gonn. &amp; Rabenh.</b>, <i>Myc. Europ.</i> (Dresden) <b>31</b>(4): 5 (1869)<br><b>Amanita muscaria f. guessowii</b> <b>(Vesel&#253;) Neville &amp; Poumarat</b> [as '<i>gussowii</i>'], <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>117</b>(4): 305 (2002) [2001]<br><b>Amanita muscaria</b> <b>(L.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i> (Paris) <b>1</b>(1): 111 (1783) <b><font color='#0000FF'>f. muscaria</font></b><br><b>Amanita muscaria f. vaginata</b> <b>(Velen.) Neville &amp; Poumarat</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>117</b>(4): 318 (2002) [2001]<br><b>Amanita muscaria subsp. americana</b> <b>(J.E. Lange) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 386 (1951) [1949]<br><b>Amanita muscaria subsp. flavivolvata</b> <b>Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>11</b>(1-6): 374 (1958) [1957]<br><b>Amanita muscaria</b> <b>(L.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i> (Paris) <b>1</b>(1): 111 (1783) <b><font color='#0000FF'>subsp. muscaria</font></b><br><b>Amanita muscaria subsp. umbrina</b> <b>R. Schulz</b>, <i>Pilz- u. Kr&#228;uterfreund</i> <b>4</b>: 228 (1921)<br><b>Amanita muscaria var. alba</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>48</b>: 313 (1897) [1895]<br><b>Amanita muscaria var. americana</b> <b>J.E. Lange</b><br><b>Amanita muscaria var. aureola</b> <b>(Kalchbr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 3 (1886)<br><b>Amanita muscaria var. coccinea</b> <b>Beardslee</b>, <i>Notes on the amanitas of the southern Appalachians</i>, Part I. Sub-genus Amanitopsis: 8 (1902)<br><b>Amanita muscaria var. flavivolvata</b> <b>(Singer) D.T. Jenkins</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>57</b>: 56 (1977)<br><b>Amanita muscaria var. formosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 37 (1800) [1799]<br><b>Amanita muscaria var. fuligineoverrucosa</b> <b>Neville, Poumarat &amp; B. Cl&#233;ment</b>, in Neville &amp; Poumarat, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>117</b>(4): 306 (2002) [2001]<br><b>Amanita muscaria var. guessowii</b> <b>Vesel&#253;</b> [as '<i>g?ssowii</i>'], <i>Annls mycol.</i> <b>31</b>(4): 254 (1933)<br><b>Amanita muscaria var. inzengae</b> <b>Neville &amp; Poumarat</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>117</b>(4): 310 (2002) [2001]<br><b>Amanita muscaria var. minor</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 197 (1920)<br><b>Amanita muscaria</b> <b>(L.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i> (Paris) <b>1</b>(1): 111 (1783) <b><font color='#0000FF'>var. muscaria</font></b><br><b>Amanita muscaria var. persicina</b> <b>D.T. Jenkins</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>57</b>: 59 (1977)<br><b>Amanita muscaria var. puella</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 39 (1874) [1878]<br><b>Amanita muscaria var. sanguinea</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 39 (1874) [1878]<br><b>Amanita muscaria var. speciosa</b> <b>R. Schulz</b>, <i>Pilz- u. Kr&#228;uterfreund</i> <b>4</b>: 228 (1921)<br><b>Amanita muscaria var. tomentosa</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 39 (1874) [1878]<br><b>Amanita muscaria var. vaginata</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 197 (1920)<br><b>Amanita muscaria var. vulgaris</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 143 (1805)<br><b>Amanita muscaria ? minor</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 600 (1821)<br><b>Amanita muscaria ? puella</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 253 (1801)<br><b>Amanitaria muscaria</b> <b>(L.) E.-J. Gilbert</b>, in Bresadola, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>27</b>(Suppl. 1): 76 (1941)<br><b>Amanitaria muscaria</b> <b>(L.) E.-J. Gilbert</b>, in Bresadola, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>27</b>(Suppl. 1): 76 (1941) <b><font color='#0000FF'>var. muscaria</font></b><br><b>Venenarius muscarius</b> <b>(L.) Earle ex Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>7</b>(3): 152 (1915)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1161267


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:37

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(L.ex Fr.) Hook 1(L.) Lam.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 20.07.2006 19:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.ex Fr.) Hook


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.06.2006 16:43

Muchotrávka červená

Amanita muscaria
Muchomůrka červená

Jedovatá huba
Výskyt: VIII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 100-200 mm v priemere, najprv je takmer guľovitý, potom klenuto polguľovitý a napokon plocho rozprestretý až celkom plochý. V dospelosti býva na okraji ryhovaný, s pokožkou šarlátovočervenou alebo červenopomarančovou, zriedkavo aj pomarančovožltou, pokrytou belavými alebo žltkastými bradavkami. Bradavky po daždi miznú a potom býva klobúk hladký, za vlhkého počasia slizký, za sucha lesklý.

Plodná časť:

Lupene sú 6-12 mm široké, bruchaté, husté, biele, krémové alebo krémovožltkasté, pri hlúbiku takmer voľné.

Hlúbik:

Hlúbik je 80-220 mm dlhý a 10-35 mm hrubý, valcovitý, hore užší, dolu širší, zakončený zdurenou guľovitou alebo mierne zahrotenou hľuzou, ozdobenou niekoľkými sústrednými pásmi bradaviek, ktoré sú zvyškom plachtičky. Je biely, zriedkavo slabo žltkastý, jemne vločkatý alebo od rozpukanej pokožky hlúbika silne šupinatý. Najprv býva plný, neskôr rúrkovite dutý. V hornej tretine má veľký mohutný biely alebo žltkastý prsteň.

Dužina:

Dužina je celá biela, iba pod pokožkou klobúka je asi v hrúbke 1 mm zlatožltá. Vôňu má nevýraznú, chuť sladkastú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Ľudové názvy:

muchotrávka, mucholapka, muchomôrka, mušárka, mucharka, muchačka, hadačka

Výskyt:

Výskyt a rozšírenie. Muchotrávka červená rastie od augusta do novembra v ihličnatých aj v listnatých lesoch, a to dosť hojne. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule, ale i v severnej Afrike a v Austrálii.


Je to najkrajšia huba našich lesov a pozná ju takmer každé dieťa, keďže sa často objavuje aj v rozprávkových knižkách ako dekoratívny prvok v ilustráciách lesných zátiší. Škoda len, že smrteľne jedovatá muchotrávka zelená - Amanita phalloides nemá takú širokú popularitu. To, že je muchotrávka červená jedovatá, vie každý hubár. Jej jedovatosť sa často aj preceňuje, čo však nie je na škodu. V skutočnosti je však oveľa menej nebezpečná, ako niektoré iné jedovaté muchotrávky alebo iné jedovaté lupeňovité huby.


Poznámka. Okrem muchotrávky červenej rastie u nás zriedkavo aj jej príbuzná muchotrávka kráľovská Amanita regalis. Všetky vonkajšie znaky má rovnaké ako muchotrávka červená, líši sa od nej iba tmavohnedou farbou klobúka a okrovožltkastými bradavkami na klobúku. Rastie v smrekových lesoch, najčastejšie vo vyšších polohách. Má podobné jedovaté účinky ako muchotrávka červená.