Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Amanita caesarea »

História popisu - Amanita caesarea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.06.2021 23:41

Cena:

Old VersionNew Version
174 1100


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.06.2020 19:53

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus aurantiacus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>3</b>: 666, tab. 120 (1783) [1782-83]<br><b>Agaricus aureus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 57 (1783)<br><b>Agaricus caesareus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 64 (1774)<br><b>Agaricus caesareus</b> <b>Scop.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien) <b>2</b>: 419 (1772)<br><b>Amanita aurantia</b> <b>Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i> (Paris) <b>1</b>(1): 111 (1783)<br><b>Amanita aurantiaca</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 252 (1801)<br><b>Fungus caesareus</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Venenarius caesareus</b> <b>(Scop.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>5</b>(2): 73 (1913)<br><b>Volvoamanita caesarea</b> <b>(Scop.) E. Horak</b>, <i>Pilz- und Kr&#228;uterfreund</i> <b>10</b>: 230 (1968) 1<b>Agaricus aurantiacus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> (Paris) <b>3</b>: 666, tab. 120 (1783) [1782-83]<br><b>Agaricus aureus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 57 (1783)<br><b>Agaricus caesareus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 64 (1774)<br><b>Agaricus caesareus</b> <b>Scop.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien) <b>2</b>: 419 (1772)<br><b>Amanita aurantia</b> <b>Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i> (Paris) <b>1</b>(1): 111 (1783)<br><b>Amanita aurantiaca</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 252 (1801)<br><b>Amanita caesarea f. lutea</b> <b>(Gillet) Neville &amp; Poumarat</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>9</b>: 449 (2004)<br><b>Amanita caesarea var. alba</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 34 (1874) [1878]<br><b>Amanita caesarea var. aurantia</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 34 (1874) [1878]<br><b>Amanita caesarea var. lutea</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 34 (1874) [1878]<br><b>Amanita caesarea var. rubra</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 34 (1874) [1878]<br><b>Fungus caesareus</b> <b>Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 479 (1898)<br><b>Venenarius caesareus</b> <b>(Scop.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>5</b>(2): 73 (1913)<br><b>Volvoamanita caesarea</b> <b>(Scop.) E. Horak</b>, <i>Pilz- und Kr&#228;uterfreund</i> <b>10</b>: 230 (1968)

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 174


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:43

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Scop.ex fr.) Grev. 1(Scop.) Pers.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus aurantiacus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>3</b>: 666, tab. 120 (1783) [1782-83]<br><b>Agaricus aureus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 57 (1783)<br><b>Agaricus caesareus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 64 (1774)<br><b>Agaricus caesareus</b> <b>Scop.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien) <b>2</b>: 419 (1772)<br><b>Amanita aurantia</b> <b>Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i> (Paris) <b>1</b>(1): 111 (1783)<br><b>Amanita aurantiaca</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 252 (1801)<br><b>Fungus caesareus</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Venenarius caesareus</b> <b>(Scop.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>5</b>(2): 73 (1913)<br><b>Volvoamanita caesarea</b> <b>(Scop.) E. Horak</b>, <i>Pilz- und Kr&#228;uterfreund</i> <b>10</b>: 230 (1968)

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Cena:

Old VersionNew Version
153 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1208468


Zmeny urobil: Božena Kuzmová
Dátum: 20.07.2009 08:02

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je 80-160 mm dlhý a 20-30 mm hrubý, valcovitý, najprv plný, neskôr vopchatý a napokon rúrkovite dutý. Je žltý až zlatožltý, pod klobúkom má mäkký blanitý ryhovaný prsteň, ktorý je na vonkajšej i na vnútornej strane žltý. Báza je usadená v bielej voľnej pošve. 1Hlúbik je 80-160 mm dlhý a 20-30 mm hrubý, valcovitý, najprv plný, neskôr vypchatý a napokon rúrkovite dutý. Je žltý až zlatožltý, pod klobúkom má mäkký blanitý ryhovaný prsteň, ktorý je na vonkajšej i na vnútornej strane žltý. Báza je usadená v bielej voľnej pošve.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 20.07.2006 19:10

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Scop.ex fr.) Grev.

Cena:

Old VersionNew Version
11600 153


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 24.03.2003 09:05

Muchotrávka cisárska

Amanita caesarea
Muchomůrka císařka

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 1600 EUR
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

V úplnej mladosti je celá plodnica obalená bielym blanitým velom a má tvar vajíčka. Postupným rastom sa celkové velum roztrháva. na klobúku zostávajú niekedy zvyšky veľa v podobe nepravidelných útržkov a na báze hlúbika je vždy zreteľná biela voľná pošva. Klobúk má 80-160 mm v priemere. Za mladi je takmer guľovitý, neskôr polguľovitý až polguľovite klenutý. Býva hladký, holý, lesklý, na okraji zreteľne ryhovaný, oranžový až oranžovočervený, v dospelosti často zlatožltý s oranžovým odtieňom.

Plodná časť:

Lupene sú najprv bledožlté, neskôr sýto zlatožlté, široké, pri hlúbiku zaoblené.

Hlúbik:

Hlúbik je 80-160 mm dlhý a 20-30 mm hrubý, valcovitý, najprv plný, neskôr vopchatý a napokon rúrkovite dutý. Je žltý až zlatožltý, pod klobúkom má mäkký blanitý ryhovaný prsteň, ktorý je na vonkajšej i na vnútornej strane žltý. Báza je usadená v bielej voľnej pošve.

Dužina:

Dužina je biela, iba pod pokožkou klobúka a hlúbika zlatožltá. Vôňu má nenápadnú, nevýraznú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Ľudové názvy:

kráľovka, králka, královná, kňahňa, panská huba

Výskyt:

Muchotrávka cisárska rastie od konca júla do začiatku októbra v svetlých listnatých lesoch v teplejších krajinách. U nás je dosť hojná na južnom Slovensku. Je rozšírená v teplejších oblastiach celého mierneho pásma severnej pologule.

Význam:

Je to výborná jedlá huba s vynikajúcimi chuťovými vlastnosťami. Už v antickom Ríme ju poznali a často pripravovali na hostiny patriciov a cisárov.