Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe calciphila »

História popisu - Hygrocybe calciphila

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 13.07.2020 12:24

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 19.02.2019 09:54

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Pseudohygrocybe calciphila (Arnolds) Kovalenko, Mikol. Fitopatol. 22(3): 208 (1988) Hygrocybe miniata var. microspora Kühner, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 92(4): 462 (1977) Hygrocybe calciphila var. microspora (Kühner) Bon, Docums Mycol. 19(no. 75): 56 (1989) Hygrocybe calciphila Arnolds, Persoonia 12(4): 475 (1985) var. calciphila 1<b>Hygrocybe calciphila var. microspora</b> <b>(K&#252;hner) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 75): 56 (1989)<br><b>Hygrocybe miniata var. microspora</b> <b>K&#252;hner</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>92</b>(4): 462 (1977) [1976]<br><b>Pseudohygrocybe calciphila</b> <b>(Arnolds) Kovalenko</b>, <i>Mikol. Fitopatol.</i> <b>22</b>(3): 208 (1988)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1104317


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 01.02.2019 17:40

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Pseudohygrocybe calciphila (Arnolds) Kovalenko, Mikol. Fitopatol. 22(3): 208 (1988) Hygrocybe miniata var. microspora Kühner, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 92(4): 462 (1977) Hygrocybe calciphila var. microspora (Kühner) Bon, Docums Mycol. 19(no. 75): 56 (1989) Hygrocybe calciphila Arnolds, Persoonia 12(4): 475 (1985) var. calciphila

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Široký maximálne 25mm, najskôr polguľovitý, potom klenutý, neskôr viac menej plocho rozprestrený. Často je stred vtlačený. Má šupinkatý klobúčik. Farba klobúčika je oranžová, oranžovo červená. Niekedy sa môže objaviť svetlejší okraj u plodníc. Povrch je suchý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú široko pripojené, občas môžu byť jemne zbiehajúce. Sú svetlejšej farby ako je klobúčik, často sú až takmer biele, inak bieložlté, žlté, žltooranžové.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Vysoký je 40mm, na priereze je široký 5mm. Je valcovitý, občas môže byť v strede stlačený. Farba je žltá, žltooranžová, oranžová. Povrch je suchý, matný.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Bez výraznej chuti alebo vône.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podobným druhom je Hygrocybe miniata, od ktorej sa odlišuje tým, že Hygrocybe miniata má iný tvar výtrusov. Hygrocybe miniata má tzv. hruškovité výtrusy. Od Hygrocybe insipida ju možno odlíšiť tým, že Hygrocybe insipida má plodnice klzké na dotyk, dokým Hygrocybe calciphila je suchá. Hygrocybe reidii zas zapácha po mede. Hygrocybe substrangulata má elipsoidné výtrusy, pokiaľ Hygrocybe calciphila má výtrusy oválne.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vyskytuje sa na vápenatých miestach, často vápencových lomoch, lúkach a podobných miestach.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nemá praktický význam.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ťažko rozlíšiteľný druh.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 08.01.2008 12:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1voskovka vápnomilná


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 19.10.2007 15:48

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Arnolds

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 21:57

Lúčnica vápnomilná

Hygrocybe calciphila