Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gliophorus sciophanus »

História popisu - Gliophorus sciophanus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 13.07.2020 12:23

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 21.06.2020 15:16

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Gliophorus perplexus 1Gliophorus sciophanus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(A.H. Sm. & Hesler) Kovalenko 1(Fr.) Herink

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hygrocybe perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe psittacina var. perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 82 (1995)<br><b>Hygrophorus perplexus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Hesler</b>, <i>Sydowia</i> <b>8</b>(1-6): 328 (1954)<br> 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Samostatný druh, geneticky líšiaci sa od G. psittacinus, bez náznakov zelenej farby. 1Neaktualizovať podľa IF, kľúčová je publikácia Ainsworth et al. 2013 - DNA barcoding and morphological studies reveal two new species of waxcap mushrooms (Hygrophoraceae) in Britain, kde sa jednoznačne udáva tento druh ako samostatný, ktorý sa geneticky líši od Gliophorus psittacinus, Gliophorus perplexus je druh americký, geneticky sa líšiaci od nášho európskeho druhu Gliophorus sciophanus.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 21.06.2020 15:12

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Ťažko zameniteľný druh (varieta). 1Ťažko zameniteľný druh.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zriedkavá tehlovočervená varieta Gliophorus psittacinus. 1Samostatný druh, geneticky líšiaci sa od G. psittacinus, bez náznakov zelenej farby.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 22:16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Široký maximálne 30mm, v mladosti polguľovitý, neskôr klednutý. Farba klobúčika je červená, tehlovočervená, hnedočervená. Na okraji často je farba bledšia a taktiež môžu na okraji aj presvitať lupene (náznak ryhovania). Povrch je lepkavý a klzký.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú široko pripojené, riedke, tmavo tehlovočervené, losovočervené alebo podobných farieb ako klobúčik, ostrie často bledšie.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Je vysoký maximálne 30-40mm, na priereze široký do 5mm. Farebne je svetlejší ako klobúčik, niekedy podobne sfarbený. Obyčajne je valcovitý, lepkavý alebo klzký.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Nevýrazná chuť a vôňa.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Ťažko zameniteľný druh (varieta).

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vyskytuje sa na neupravovaných lúkach, kosených lúkach, či pasienkoch.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nemá praktický význam..

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zriedkavá tehlovočervená varieta H.psittacina. 1Zriedkavá tehlovočervená varieta Gliophorus psittacinus.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 08.11.2017 13:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1lúčnica žltozelená 1lúčnica tehlová

Český názov:

Old VersionNew Version
1voskovka papouščí 1voskovka cihlová

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1127388 10


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 15.08.2017 23:10

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina var. perplexa 1Gliophorus perplexus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(A.H. Sm. & Hesler) Boertm. 1(A.H. Sm. & Hesler) Kovalenko

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe sciophana, Hygrophorus sciophanus, Hygrocybe perplexa, Gliophorus sciophanus,  1<b>Hygrocybe perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe psittacina var. perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 82 (1995)<br><b>Hygrophorus perplexus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Hesler</b>, <i>Sydowia</i> <b>8</b>(1-6): 328 (1954)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1127388


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(A.H. Sm. & Hesler) Boertm.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 09.01.2008 15:59

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zriedkavá tehlovočervená varieta var.psittacina. 1Zriedkavá tehlovočervená varieta H.psittacina.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 03.01.2008 19:32

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hygrocybe sciophana, Hygrophorus sciophanus, Hygrocybe perplexa, Gliophorus sciophanus,

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Zriedkavá tehlovočervená varieta var.psittacina.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 28.12.2007 14:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Voskovka papouščí


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 22.10.2007 15:54

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina var perplexa 1Hygrocybe psittacina var.perplexa


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 21:54

Lúčnica žltozelená

Hygrocybe psittacina var perplexa