Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Spinellus fusiger »

História popisu - Spinellus fusiger

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 07.01.2014 20:40

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Spinellus macrocarpus 1Spinellus fusiger

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Corda) P. Karst. 1(Link) Tiegh.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Mucor fusiger</b> <b>Link</b>, in Willdenow, <i>Willd., Sp. pl.</i>, Edn 4 <b>6</b>(1): 93 (1824)<br><b>Mucor macrocarpus</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>2</b>: 21 (1838)<br><b>Mucor rhombosporus</b> <b>Ehrenb.</b>, <i>Sylv. mycol. berol.</i> (Berlin): 25 (1818)<br><b>Phycomyces agaricicola</b> <b>Boedijn</b>, <i>Sydowia</i> <b>12</b>(1-6): 335 (1959) [1958]<br><b>Spinellus macrocarpus</b> <b>(Corda) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>4</b>: 73 (1878)<br><b>Spinellus macrocarpus f. angustatus</b> <b>Naumov</b>, <b>1</b>: 154 (1954)<br><b>Spinellus macrocarpus</b> <b>(Corda) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>4</b>: 73 (1878) <b><font color='#0000FF'>f. macrocarpus</font></b><br><b>Spinellus rhombosporus</b> <b>(Ehrenb.) Pound</b>, <i>Minn. bot. Stud.</i> <b>9</b>: 96 (1894)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1188090


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 08:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Corda) P. Karst.


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 01.10.2007 10:24

tŕnik veľkoplodý

Spinellus macrocarpus
houbáš

Nejedlá huba

Klobúk/Plodnica:

Mycélium je slabo vyvinuté a je bez ostňov. Je nerozkonárené, sporangiofory su na báze zhrubnuté, biele až hnedasté. Spórangiá najskôr biele, neskôr leskločierne guličkovitého tvaru.

Výskyt:

Vyskytuje sa paraziticky na plodniciach prilbičiek ( Mycena )