Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stictis sp. »

História popisu - Stictis sp.

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 21.09.2007 16:34

dubkovec

Stictis sp.