Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gymnopilus penetrans »

História popisu - Gymnopilus penetrans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 02.12.2013 20:34

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><b>Agaricus liquiritiae subsp. sapineus</b> <b>(Fr.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 184 (1828)<br><b>Agaricus penetrans</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 23 (1815)<br><b>Agaricus penetrans var. australis</b> <b>Berk.</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>13</b>: 158 (1872)<br><b>Agaricus penetrans</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 23 (1815) <b><font color='#0000FF'>var. penetrans</font></b><br><b>Dryophila penetrans</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 71 (1886)<br><b>Flammula croceolamellata</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>54</b>(3-4): 251 (1939) [1938]<br><br><b>Flammula penetrans</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 71 (1886)<br><b>Flammula penetrans var. australis</b> <b>(Berk.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 823 (1887)<br><b>Flammula penetrans var. madagascariensis</b> <b>Henn.</b><br><b>Flammula penetrans</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 71 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. penetrans</font></b><br><br><b>Fulvidula penetrans</b> <b>(Fr.) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>2</b>(6): 239 (1937)<br><br><b>Gymnopilus penetrans</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(5): 254 (1912) <b><font color='#0000FF'>var. penetrans</font></b><br><b>Naucoria penetrans</b> <b>(Fr.) Henn.</b>, (1898)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1438398


Zmeny urobil: Ladislav Racko
Dátum: 22.10.2011 14:06

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Šírka 20-85 mm,klenutý až sploštený často s vlnitým okrajom. Povrch je jemne plstnatý, neskôr lysý, na okrajoch so zvyškami vela. V strede tmavší, oranžovo hnedý, na okrajoch bledší, žltookrový. Za vlhka lepkavo osliznutý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú pomerne husté, prestriedané, vykrojené a zúbkom pripojené, žltookrové, neskôr oranžovo hnedé. Dôležitý znak sú hnedé až hrdzavé škvrny na lupeňoch. [298395]

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1meria 20-80 x 2-10 mm, válcovitý, vláknity, hore oinovatený a ryhovaný, niekedy so zvyškami vela,krémový až hrdzavý, na báze tmavší niekedy rozšírený, pokrytý bielov plsťou. [298396]

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Horká, belavá.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Hrdzavo hnedý. [298392]

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie pomerne hojne, v malých trsoch alebo jednotlivo. Prevážne na hnijúcom dreve ihličnanov.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil:
Dátum: 31.10.2008 22:03

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil:
Dátum: 17.09.2007 23:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Šupinovka pařezová

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 03.08.2007 22:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Šupinovec 1Šupinovec nevoňavý


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 03.08.2007 22:50

Šupinovec

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill