Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycena sp. »

História popisu - Mycena sp.

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 29.07.2007 17:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Mycena bulbosa 1Mycena sp.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 29.07.2007 17:19

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Mycena sp. 1Mycena bulbosa


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 29.07.2007 17:10

Prilbička

Mycena sp.
Helmovka