Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Resupinatus trichotis »

História popisu - Resupinatus trichotis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 23.11.2015 12:47

Český názov:

Old VersionNew Version
1hlívečka připjatá 1hlívečník štětinatý


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.11.2012 23:06

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusy sú okrúhle 4,5 um v priemere. 1Výtrusy sú okrúhle 4,5-6 um v priemere. Výtrusný prach je biely.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.11.2012 16:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Pleurotus rhocodium 1<b>Agaricus rhacodius</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 3 <b>4</b>(no. 22): 288 (1859)<br><b>Agaricus trichotis</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 18 (1828)<br><b>Dendrosarcus rhacodium</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 464 (1898)<br><b>Geopetalum rhacodium</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 68 (1953)<br><b>Pleurotus applicatus f. rhacodium</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, II: Pleurotus Fries (Praha): 67 (1935)<br><b>Pleurotus rhacodium</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 380 (1887)<br><b>Resupinatus applicatus var. trichotis</b> <b>(Pers.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>8</b>: 177 (1992)<br><b>Resupinatus rhacodium</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 253 (1951) [1949]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1338269


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 20.06.2012 21:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1hlíva chlupatá 1hlívečka připjatá

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 09.02.2007 22:23

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Tento druh a tým aj jeho slovenský názov sa v checkliste nenachádza. Slovenský druhový názov je odvodený z prekladu latinského druhového názvu. 1Tento druh a tým aj jeho slovenský názov sa v checkliste nenachádza. Slovenský druhový názov je odvodený z prekladu latinského druhového názvu. Plodnice sú v priemere o niečo väčšie ako pri druhu R. applicatus.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 09.02.2007 22:14

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Plodnica je bočne, alebo temenom prichitená na dreve. Spočiatku guľovitá až pologuľovitá, neskôr sa rozprestiera, ale aj v dospelosti s podvinutým okrajom. Stred je s hrboľom, ktorý tvorí čierna plsť, zasahujúca do tretiny až polovice polomeru klobúka. Okraj klobúka je tmavošedý, hnedočierny alebo čierny za sucha. 1Plodnica je bočne, alebo temenom prichytená na dreve. Spočiatku guľovitá až pologuľovitá, neskôr sa rozprestiera, ale aj v dospelosti s podvinutým okrajom. Stred je s hrboľom, ktorý tvorí čierna plsť, zasahujúca do tretiny až polovice polomeru klobúka. Okraj klobúka je tmavošedý, hnedočierny alebo čierny.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 09.02.2007 22:10

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusy sú orúhle 4,5 um v priemere. 1Výtrusy sú okrúhle 4,5 um v priemere.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 09.02.2007 22:09

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Lastúrnik prirastený 1Lastúrnik chlpatý

Český názov:

Old VersionNew Version
1Hlíva připjatá 1Hlíva chlupatá

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Tento druh a tým aj jeho slovenský názov sa v checkliste nenachádza. Slovenský druhový názov je odvodený z prekladu latinského druhového názvu.


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 09.02.2007 21:59

Lastúrnik prirastený

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer
Hlíva připjatá

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - II.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica je bočne, alebo temenom prichitená na dreve. Spočiatku guľovitá až pologuľovitá, neskôr sa rozprestiera, ale aj v dospelosti s podvinutým okrajom. Stred je s hrboľom, ktorý tvorí čierna plsť, zasahujúca do tretiny až polovice polomeru klobúka. Okraj klobúka je tmavošedý, hnedočierny alebo čierny za sucha.

Plodná časť:

Dlhé lupene sa striedajú s kratšími a krátkymi. Sú svetlohnedé, na ostrí sú svetlejšie, bledohnedé.

Hlúbik:

Chýba.

Dužina:

Rýchlo rôsolovatie na čiernohnedo.

Výtrusný prach:

Výtrusy sú orúhle 4,5 um v priemere.

Výskyt:

Na mŕtvych, častejšie, spadnutých kmeňoch a konároch listnáčov. Zvyčajne v početných skupinkách jednotlivo, ale aj natlačené na seba.

Význam:

Pre svoje malé rozmery bežne prehliadaný a v atlasoch zriedka zastúpený druh.