Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Coprinellus bisporus »

História popisu - Coprinellus bisporus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 17.02.2015 00:26

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1hnojník 1hnojník dvojvýtrusný

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.01.2008 21:13

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Coprinus bisporus 1Coprinellus bisporus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1J. E. Lange 1(J.E. Lange) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Coprinus bisporus J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2(no. 3): 50 (1915)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 30.09.2006 16:03

Hnojník

Coprinus bisporus J. E. Lange
Hnojník

Nejedlá huba