Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus litoralis »

História popisu - Agaricus litoralis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 23:06

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Wakef. & A. Pearson) Konrad & Maubl. 1952 1(Wakef. & A. Pearson) Pilát

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus maskae Pilát 1954; Agaricus spissicaulis F.H. M&#248;ller 1950 ;Psalliota spissa F.H. M&#248;ller 1950; Psalliota litoralis Wakef. & A. Pearson 1946;  1<b>Agaricus maskae</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>8</b>: 165 (1954)<br><b>Agaricus spissicaulis</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 203 (1950)<br><b>Agaricus spissus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Pil&#225;t</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>7B</b>(1): 5 (1951)<br><b>Psalliota litoralis</b> <b>Wakef. &amp; A. Pearson</b>, in Pearson, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>29</b>(4): 205 (1946)<br><b>Psalliota spissa</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 53 (1950) [1949-50]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1114785


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 27.04.2007 13:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1pečiarka Maškova

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pečárka Maškova

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.08.2006 13:28

Agaricus litoralis (Wakef. & A. Pearson) Konrad & Maubl. 1952