Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rubroboletus rubrosanguineus »

História popisu - Rubroboletus rubrosanguineus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr Michal Mikšík (Hřibolog)
Dátum: 22.06.2018 17:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus rubrosanguineus</b> <b>Cheype</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 52): 53 (1983)<br><b>Rubroboletus rubrosanguineus</b> <b>(Cheype) Kuan Zhao &amp; Zhu L. Yang</b>, <i>Phytotaxa</i> <b>188</b>(2): 70 (2014) 1<b>Boletus rubrosanguineus</b> <b>Cheype</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 52): 53 (1983)<br><b>Suillellus rubrosanguineus</b> <b>(Cheype) Cheype</b>, <i>Indexfungorum</i> <b>211</b>(2): (2015)


Zmeny urobil: Mgr Michal Mikšík (Hřibolog)
Dátum: 22.06.2018 17:43

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Suillellus rubrosanguineus 1Rubroboletus rubrosanguineus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Cheype) Blanco-Dios 1(Cheype) Kuan Zhao & Zhu L. Yang

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1550991 10


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 05.08.2016 18:41

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus rubrosanguineus 1Suillellus rubrosanguineus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Cheype 1(Cheype) Blanco-Dios

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Boletus rubrosanguineus</b> <b>Cheype</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 52): 53 (1983)<br><b>Rubroboletus rubrosanguineus</b> <b>(Cheype) Kuan Zhao &amp; Zhu L. Yang</b>, <i>Phytotaxa</i> <b>188</b>(2): 70 (2014)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1106632 1550991


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 12.09.2014 16:43

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Cheype

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1106632


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 31.07.2006 20:13

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hríb 1hríb úhľadný horský

Český názov:

Old VersionNew Version
1Hřib 1hřib Moserův


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 31.07.2006 00:31

Hríb

Boletus rubrosanguineus
Hřib