Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocybe curvipes »

História popisu - Inocybe curvipes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.02.2008 19:23

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Inocybe lanuginella 1Inocybe curvipes

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schroet. ap. Cohn) Konr. et Maubl. 1P. Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Inocybe cicatricata Ell. et Ever.; Inocybe carpta s. Ricken non Bres.; 1Astrosporina lanuginella J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3(1): 577 (1889) Inocybe curvipes var. globocystis (Velen.) Bon, Docums Mycol. 28(nos 109-110): 10 (1998) Inocybe globocystis Velen., České Houby 2: 368 (1920) Inocybe lanuginella (J. Schröt.) Konrad & Maubl., Icones selectae 6: 137 (1937)


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 11:40

Vláknica hrbatá

Inocybe lanuginella (Schroet. ap. Cohn) Konr. et Maubl.
Vláknice bradavkatá

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - X.