Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cuphophyllus pratensis »

História popisu - Cuphophyllus pratensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 24.11.2019 19:52

Výskyt do:

Old VersionNew Version
111 112


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 04.03.2019 17:51

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Môže byť veľký maximálne okolo 100mm, spočiatku je polguľovitý, neskôr však je vypuklý, niekedy môže byť plochý s vtlačeným stredom. Niekedy môže mať zahnutý okraj klobúka a byť popraskaný. Farba klobúka je oranžová, žltooranžová, marhuľovožltá niekedy môže byť aj biela (var.pallida). Často býva vláknitý. Klobúk je tmavší ako hlúbik a lupene. Je suchý. 1Môže byť veľký maximálne okolo 100mm, spočiatku je polguľovitý, neskôr však je vypuklý, niekedy môže byť plochý s vtlačeným stredom. Niekedy môže mať zahnutý okraj klobúka a byť popraskaný. Farba klobúka je oranžová, žltooranžová, marhuľovožltá niekedy môže byť aj biela (var.pallida). Často býva vláknitý. Klobúk je tmavší ako hlúbik a lupene. Je suchý. [695159]

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Sú hlboko zbiehajúce po hlúbiku, sú svetlejšie ako klobúk, obyčajne sú biele, krémové, žltohnedé či mierne oranžové. Často je ostrie lupeňov bledšie. [300715] [366790] 1Sú hlboko zbiehajúce po hlúbiku, sú svetlejšie ako klobúk, obyčajne sú biele, krémové, žltohnedé či mierne oranžové. Často je ostrie lupeňov bledšie. [300715] [366790] [695158]


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 13.02.2019 17:48

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Agaricus ficoides var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 304 (1801)<br><b>Agaricus pratensis var. australis</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. chalazinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 117 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 162 (1805)<br><b>Agaricus pratensis var. ericeus</b> <b>Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 39 (1836)<br><b>Agaricus pratensis var. ericosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 100 (1821)<br><b>Agaricus pratensis var. ficoides</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. grossus</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. sericolor</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. stirines</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. subflavescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. sylvaticus</b> <b>(P. Karst.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 32 (1901)<br><b>Agaricus pratensis var. vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis ? meisneriensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis d vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Camarophyllus berkeleyanus</b> <b>Cl&#233;men&#231;on</b>, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>4</b>: 55 (1982)<br><b>Camarophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Papetti</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>4</b>(1): 17 (1998)<br><b>Camarophyllus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 226 (1879)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 118 (1871)<br><b>Camarophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Fungi of the Faer&#246;es</i>, Part I: Basidiomyceten: 128 (1945)<br><b>Camarophyllus pratensis var. gracilis</b> <b>E. Horak</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>43</b>: 123 (1973)<br><b>Camarophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Berk. &amp; Broome) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 18 (1923)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 117 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. berkeleyi</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis f. pallidifolius</b> <b>Bon &amp; Jamoni</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>24</b>(no. 95): 46 (1994)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. donadinii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 78): 37 (1990)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Gymnopus pratensis</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Gymnopus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><b>Gymnopus pratensis ? vitulinus</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><br><b>Hygrocybe berkeleyana</b> <b>(Cl&#233;men&#231;on) Bon</b> [as '<i>berkeleyanus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 53): 6 (1984)<br><b>Hygrocybe berkeleyi</b> <b>P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe ortonii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 50): 27 (1983)<br><b>Hygrocybe pallida</b> <b>(E. Horak) A.M. Young</b>, in Young &amp; Wood, <i>Aust. Syst. Bot.</i> <b>10</b>(6): 992 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1914) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis f. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>9</b>(no. 35): 44 (1979)<br><b>Hygrocybe pratensis var. donadinii</b> <b>(Bon) Candusso</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>6</b>: 348 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis var. pallida</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Malloch</b>, <i>Fleshy fungi (Basidiomycota) of the Atlantic Maritime Ecozone</i>: 124 (2010)<br><b>Hygrocybe pratensis var. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1976)<br><b>Hygrophorus berkeleyi</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 259 (1960)<br><b>Hygrophorus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>: 178 (1878)<br><b>Hygrophorus karstenii</b> <b>Sacc. &amp; Cub.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 401 (1887)<br><b>Hygrophorus luteus f. pallidus</b> <b>E. Horak</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>38</b>: 59 (1953)<br><b>Hygrophorus ortonii</b> <b>(Bon) Dennis</b>, <i>Fungi of the Hebrides</i> (Kew): 48 (1986)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836)<br><b>Hygrophorus pratensis f. coriicolor</b> <b>Bres.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ny f&#246;ljd(no. 2): 312 (1900)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>subsp. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(2): 132 (1863)<br><b>Hygrophorus pratensis var. minor</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 327 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus pratensis var. pallidus</b> <b>Berk. &amp; Broome</b> [as '<i>pallida</i>'], in Cooke, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 20): 118 (1874)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. robustus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 76 (1963)<br><b>Hygrophorus pratensis var. umbrinus</b> <b>W.G. Sm.</b>, in Rea, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 299 (1922)<br><b>Hygrophorus pratensis ? silvaticus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>9</b>: 344 (1868) 1<br><b>Agaricus ficoides var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 304 (1801)<br><b>Agaricus pratensis var. australis</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. chalazinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 117 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 162 (1805)<br><b>Agaricus pratensis var. ericeus</b> <b>Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 39 (1836)<br><b>Agaricus pratensis var. ericosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 100 (1821)<br><b>Agaricus pratensis var. ficoides</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. grossus</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. sericolor</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. stirines</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. subflavescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. sylvaticus</b> <b>(P. Karst.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 32 (1901)<br><b>Agaricus pratensis var. vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis ? meisneriensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis d vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Camarophyllus berkeleyanus</b> <b>Cl&#233;men&#231;on</b>, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>4</b>: 55 (1982)<br><b>Camarophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Papetti</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>4</b>(1): 17 (1998)<br><b>Camarophyllus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 226 (1879)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 118 (1871)<br><b>Camarophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Fungi of the Faer&#246;es</i>, Part I: Basidiomyceten: 128 (1945)<br><b>Camarophyllus pratensis var. gracilis</b> <b>E. Horak</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>43</b>: 123 (1973)<br><b>Camarophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Berk. &amp; Broome) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 18 (1923)<br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Cuphophyllus pratensis f. pallidifolius</b> <b>Bon &amp; Jamoni</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>24</b>(no. 95): 46 (1994)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. donadinii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 78): 37 (1990)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Gymnopus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><b>Gymnopus pratensis ? vitulinus</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><br><b>Hygrocybe berkeleyana</b> <b>(Cl&#233;men&#231;on) Bon</b> [as '<i>berkeleyanus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 53): 6 (1984)<br><b>Hygrocybe berkeleyi</b> <b>P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe ortonii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 50): 27 (1983)<br><b>Hygrocybe pallida</b> <b>(E. Horak) A.M. Young</b>, in Young &amp; Wood, <i>Aust. Syst. Bot.</i> <b>10</b>(6): 992 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914)<br><b>Hygrocybe pratensis f. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>9</b>(no. 35): 44 (1979)<br><b>Hygrocybe pratensis var. donadinii</b> <b>(Bon) Candusso</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>6</b>: 348 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis var. pallida</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Malloch</b>, <i>Fleshy fungi (Basidiomycota) of the Atlantic Maritime Ecozone</i>: 124 (2010)<br><b>Hygrocybe pratensis var. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1976)<br><b>Hygrophorus berkeleyi</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 259 (1960)<br><b>Hygrophorus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>: 178 (1878)<br><b>Hygrophorus karstenii</b> <b>Sacc. &amp; Cub.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 401 (1887)<br><b>Hygrophorus luteus f. pallidus</b> <b>E. Horak</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>38</b>: 59 (1953)<br><b>Hygrophorus ortonii</b> <b>(Bon) Dennis</b>, <i>Fungi of the Hebrides</i> (Kew): 48 (1986)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836)<br><b>Hygrophorus pratensis f. coriicolor</b> <b>Bres.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ny f&#246;ljd(no. 2): 312 (1900)<br><b>Hygrophorus pratensis var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(2): 132 (1863)<br><b>Hygrophorus pratensis var. minor</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 327 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus pratensis var. pallidus</b> <b>Berk. &amp; Broome</b> [as '<i>pallida</i>'], in Cooke, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 20): 118 (1874)<br><b>Hygrophorus pratensis var. robustus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 76 (1963)<br><b>Hygrophorus pratensis var. umbrinus</b> <b>W.G. Sm.</b>, in Rea, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 299 (1922)<br><b>Hygrophorus pratensis ? silvaticus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>9</b>: 344 (1868)

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Sú hlboko zbiehajúce po hlúbiku, sú svetlejšie ako klobúk, obyčajne sú biele, krémové, žltohnedé či mierne oranžové. Často je ostrie lupeňov bledšie. 1Sú hlboko zbiehajúce po hlúbiku, sú svetlejšie ako klobúk, obyčajne sú biele, krémové, žltohnedé či mierne oranžové. Často je ostrie lupeňov bledšie. [300715] [366790]


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 21:09

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Môže byť veľký maximálne okolo 100mm, spočiatku je polguľovitý, neskôr však je vypuklý, niekedy môže byť plochý s vtlačeným stredom. Niekedy môže mať zahnutý okraj klobúka a byť popraskaný. Farba klobúka je oranžová, žltooranžová, marhuľovožltá niekedy môže byť aj biela (var.pallida). Klobúk je tmavší ako hlúbik a lupene. Je suchý. 1Môže byť veľký maximálne okolo 100mm, spočiatku je polguľovitý, neskôr však je vypuklý, niekedy môže byť plochý s vtlačeným stredom. Niekedy môže mať zahnutý okraj klobúka a byť popraskaný. Farba klobúka je oranžová, žltooranžová, marhuľovožltá niekedy môže byť aj biela (var.pallida). Často býva vláknitý. Klobúk je tmavší ako hlúbik a lupene. Je suchý.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 21:06

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Agaricus ficoides var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 304 (1801)<br><b>Agaricus pratensis var. australis</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. chalazinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 117 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 162 (1805)<br><b>Agaricus pratensis var. ericeus</b> <b>Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 39 (1836)<br><b>Agaricus pratensis var. ericosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 100 (1821)<br><b>Agaricus pratensis var. ficoides</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. grossus</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. sericolor</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. stirines</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. subflavescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. sylvaticus</b> <b>(P. Karst.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 32 (1901)<br><b>Agaricus pratensis var. vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis ? meisneriensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis d vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Camarophyllus berkeleyanus</b> <b>Cl&#233;men&#231;on</b>, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>4</b>: 55 (1982)<br><b>Camarophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Papetti</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>4</b>(1): 17 (1998)<br><b>Camarophyllus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 226 (1879)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 118 (1871)<br><b>Camarophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Fungi of the Faer&#246;es</i>, Part I: Basidiomyceten: 128 (1945)<br><b>Camarophyllus pratensis var. gracilis</b> <b>E. Horak</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>43</b>: 123 (1973)<br><b>Camarophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Cooke) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 18 (1923)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 117 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. berkeleyi</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis f. pallidifolius</b> <b>Bon &amp; Jamoni</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>24</b>(no. 95): 46 (1994)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. donadinii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 78): 37 (1990)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Cooke) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Gymnopus pratensis</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Gymnopus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><b>Gymnopus pratensis ? vitulinus</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><br><b>Hygrocybe berkeleyana</b> <b>(Cl&#233;men&#231;on) Bon</b> [as '<i>berkeleyanus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 53): 6 (1984)<br><b>Hygrocybe berkeleyi</b> <b>P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe ortonii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 50): 27 (1983)<br><b>Hygrocybe pallida</b> <b>(E. Horak) A.M. Young</b>, in Young &amp; Wood, <i>Aust. Syst. Bot.</i> <b>10</b>(6): 992 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1914) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis f. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>9</b>(no. 35): 44 (1979)<br><b>Hygrocybe pratensis var. donadinii</b> <b>(Bon) Candusso</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>6</b>: 348 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis var. pallida</b> <b>(Cooke) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Malloch</b>, <i>Fleshy fungi (Basidiomycota) of the Atlantic Maritime Ecozone</i>: 124 (2010)<br><b>Hygrocybe pratensis var. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1976)<br><b>Hygrophorus berkeleyi</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 259 (1960)<br><b>Hygrophorus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>: 178 (1878)<br><b>Hygrophorus karstenii</b> <b>Sacc. &amp; Cub.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 401 (1887)<br><b>Hygrophorus luteus f. pallidus</b> <b>E. Horak</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>38</b>: 59 (1953)<br><b>Hygrophorus ortonii</b> <b>(Bon) Dennis</b>, <i>Fungi of the Hebrides</i> (Kew): 48 (1986)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836)<br><b>Hygrophorus pratensis f. coriicolor</b> <b>Bres.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ny f&#246;ljd(no. 2): 312 (1900)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>subsp. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(2): 132 (1863)<br><b>Hygrophorus pratensis var. minor</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 327 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus pratensis var. pallidus</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 20): 118 (1874)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. robustus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 76 (1963)<br><b>Hygrophorus pratensis var. umbrinus</b> <b>W.G. Sm.</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 299 (1922)<br><b>Hygrophorus pratensis ? silvaticus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>9</b>: 344 (1868) 1<br><b>Agaricus ficoides var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 304 (1801)<br><b>Agaricus pratensis var. australis</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. chalazinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 117 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 162 (1805)<br><b>Agaricus pratensis var. ericeus</b> <b>Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 39 (1836)<br><b>Agaricus pratensis var. ericosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 100 (1821)<br><b>Agaricus pratensis var. ficoides</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. grossus</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. sericolor</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. stirines</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. subflavescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. sylvaticus</b> <b>(P. Karst.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 32 (1901)<br><b>Agaricus pratensis var. vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis ? meisneriensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis d vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Camarophyllus berkeleyanus</b> <b>Cl&#233;men&#231;on</b>, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>4</b>: 55 (1982)<br><b>Camarophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Papetti</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>4</b>(1): 17 (1998)<br><b>Camarophyllus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 226 (1879)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 118 (1871)<br><b>Camarophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Fungi of the Faer&#246;es</i>, Part I: Basidiomyceten: 128 (1945)<br><b>Camarophyllus pratensis var. gracilis</b> <b>E. Horak</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>43</b>: 123 (1973)<br><b>Camarophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Berk. &amp; Broome) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 18 (1923)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 117 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. berkeleyi</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis f. pallidifolius</b> <b>Bon &amp; Jamoni</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>24</b>(no. 95): 46 (1994)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. donadinii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 78): 37 (1990)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Gymnopus pratensis</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Gymnopus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><b>Gymnopus pratensis ? vitulinus</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><br><b>Hygrocybe berkeleyana</b> <b>(Cl&#233;men&#231;on) Bon</b> [as '<i>berkeleyanus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 53): 6 (1984)<br><b>Hygrocybe berkeleyi</b> <b>P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe ortonii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 50): 27 (1983)<br><b>Hygrocybe pallida</b> <b>(E. Horak) A.M. Young</b>, in Young &amp; Wood, <i>Aust. Syst. Bot.</i> <b>10</b>(6): 992 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1914) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis f. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>9</b>(no. 35): 44 (1979)<br><b>Hygrocybe pratensis var. donadinii</b> <b>(Bon) Candusso</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>6</b>: 348 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis var. pallida</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Malloch</b>, <i>Fleshy fungi (Basidiomycota) of the Atlantic Maritime Ecozone</i>: 124 (2010)<br><b>Hygrocybe pratensis var. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1976)<br><b>Hygrophorus berkeleyi</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 259 (1960)<br><b>Hygrophorus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>: 178 (1878)<br><b>Hygrophorus karstenii</b> <b>Sacc. &amp; Cub.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 401 (1887)<br><b>Hygrophorus luteus f. pallidus</b> <b>E. Horak</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>38</b>: 59 (1953)<br><b>Hygrophorus ortonii</b> <b>(Bon) Dennis</b>, <i>Fungi of the Hebrides</i> (Kew): 48 (1986)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836)<br><b>Hygrophorus pratensis f. coriicolor</b> <b>Bres.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ny f&#246;ljd(no. 2): 312 (1900)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>subsp. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(2): 132 (1863)<br><b>Hygrophorus pratensis var. minor</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 327 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus pratensis var. pallidus</b> <b>Berk. &amp; Broome</b> [as '<i>pallida</i>'], in Cooke, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 20): 118 (1874)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. robustus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 76 (1963)<br><b>Hygrophorus pratensis var. umbrinus</b> <b>W.G. Sm.</b>, in Rea, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 299 (1922)<br><b>Hygrophorus pratensis ? silvaticus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>9</b>: 344 (1868)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 30-120 mm v priemere, najprv je polguľovitý, plosko vypuklý, neskôr rozprestretý niekdy so široko klenutým hrboľom, hnedastooranžový, broskyňovo(marhulovo)oranžový, v dospelosti vädnúci do žltohnedasta, so suchým povrchom, niekedy poprášený alebo jemne zrnitý zamlada. 1Môže byť veľký maximálne okolo 100mm, spočiatku je polguľovitý, neskôr však je vypuklý, niekedy môže byť plochý s vtlačeným stredom. Niekedy môže mať zahnutý okraj klobúka a byť popraskaný. Farba klobúka je oranžová, žltooranžová, marhuľovožltá niekedy môže byť aj biela (var.pallida). Klobúk je tmavší ako hlúbik a lupene. Je suchý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene obyčajne hlboko zbiehavé a riedke, bledooranžové, žltohnedé alebo krémové s belavým ostrím. 1Sú hlboko zbiehajúce po hlúbiku, sú svetlejšie ako klobúk, obyčajne sú biele, krémové, žltohnedé či mierne oranžové. Často je ostrie lupeňov bledšie.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
130-150×4-20 mm obyčajne válcovitý s pretiahnutou spodnou časťou, jemne vláknitý suchý a matný, žĺtkastohnedastý alebo krémový s oranžovými odtieňmi. 1Je vysoký maximálne okolo 130mm, široký môže byť maximálne 20mm. Často je vláknitý, je podobnej farby ako lupene, je bielej, krémovej alebo jemne žltej farby. Má valcovitý tvar. Je suchý.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Tento druh prakticky nemožno zameniť za žiaden iný druh. Vyskytuje sa aj varieta pallida (Hygrocybe pratensis var.pallida) v minulosti označovaná ako Hygrocybe Berkeleyi, kedy je tento druh celý biely a môže sa zameniť za Cuphophyllus virgineus, tvorí však mohutnejšie plodnice.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Pomerne bežný druh lúčnice, ktorý je stredne veľký až veľký druh, obývajúci aj horšie obhospodárované lúky. Inak ju možno nájsť na kosených lúkach, ale aj nekosených, pasienkoch, zarastených pasienkoch, občas aj v lesoch, či krovinách.

Význam:

Old VersionNew Version
1na nehnojených lúkach a pasienkoch 1Jedlá huba

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na hlúbiku sa často objavuje akýsi pásik, ktorý rozdelí hlúbik na dve farebné zóny. Tento pásik je zapríčinený prízemnými mrazmi, kedy báza je zanorená v tráve, substráte alebo machu a vrchná časť hlúbika je nekrytá.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 08.11.2017 13:55

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1lúčnica lúčna 1lúčnica statná


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 02.11.2017 10:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe pratensis 1Cuphophyllus pratensis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Murrill 1(Fr.) Bon

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrophorus pratensis (Pers.) Fr.; Camarophyllus pratensis (Pers.) P. Kumm.; Cuphophyllus pratensis (Pers.) Bon 1<br><b>Agaricus ficoides var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? vitulinus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><b>Agaricus ficoides ? meisneriensis</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 98 (1828)<br><br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 304 (1801)<br><b>Agaricus pratensis var. australis</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. chalazinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 117 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 162 (1805)<br><b>Agaricus pratensis var. ericeus</b> <b>Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 39 (1836)<br><b>Agaricus pratensis var. ericosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 100 (1821)<br><b>Agaricus pratensis var. ficoides</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. grossus</b> <b>Berk.</b>, <i>London J. Bot.</i> <b>2</b>: 412 bis (1843)<br><b>Agaricus pratensis var. sericolor</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. stirines</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 118 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. subflavescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 116 (1818)<br><b>Agaricus pratensis var. sylvaticus</b> <b>(P. Karst.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 32 (1901)<br><b>Agaricus pratensis var. vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis ? meisneriensis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus pratensis d vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Agaricus vitulinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 305 (1801)<br><b>Camarophyllus berkeleyanus</b> <b>Cl&#233;men&#231;on</b>, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>4</b>: 55 (1982)<br><b>Camarophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Papetti</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>4</b>(1): 17 (1998)<br><b>Camarophyllus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 226 (1879)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 118 (1871)<br><b>Camarophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Fungi of the Faer&#246;es</i>, Part I: Basidiomyceten: 128 (1945)<br><b>Camarophyllus pratensis var. gracilis</b> <b>E. Horak</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>43</b>: 123 (1973)<br><b>Camarophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Cooke) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 18 (1923)<br><b>Camarophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 117 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Cuphophyllus berkeleyi</b> <b>(P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. berkeleyi</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis f. pallidifolius</b> <b>Bon &amp; Jamoni</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>24</b>(no. 95): 46 (1994)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. donadinii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. fulvolamellatus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 78): 37 (1990)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. pallidus</b> <b>(Cooke) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984] <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Cuphophyllus pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 73 (1989)<br><b>Cuphophyllus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 10 (1985) [1984]<br><b>Gymnopus pratensis</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Gymnopus pratensis var. vitulinus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><b>Gymnopus pratensis ? vitulinus</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 604 (1821)<br><br><b>Hygrocybe berkeleyana</b> <b>(Cl&#233;men&#231;on) Bon</b> [as '<i>berkeleyanus</i>'], <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 53): 6 (1984)<br><b>Hygrocybe berkeleyi</b> <b>P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe ortonii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>13</b>(no. 50): 27 (1983)<br><b>Hygrocybe pallida</b> <b>(E. Horak) A.M. Young</b>, in Young &amp; Wood, <i>Aust. Syst. Bot.</i> <b>10</b>(6): 992 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1914) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis f. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>9</b>(no. 35): 44 (1979)<br><b>Hygrocybe pratensis var. donadinii</b> <b>(Bon) Candusso</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>6</b>: 348 (1997)<br><b>Hygrocybe pratensis var. pallida</b> <b>(Cooke) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe pratensis</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 2 (1914) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrocybe pratensis var. robustus</b> <b>(Hesler &amp; A.H. Sm.) Malloch</b>, <i>Fleshy fungi (Basidiomycota) of the Atlantic Maritime Ecozone</i>: 124 (2010)<br><b>Hygrocybe pratensis var. vitulina</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(no. 25): 21 (1976)<br><b>Hygrophorus berkeleyi</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 259 (1960)<br><b>Hygrophorus bicolor</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>: 178 (1878)<br><b>Hygrophorus karstenii</b> <b>Sacc. &amp; Cub.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 401 (1887)<br><b>Hygrophorus luteus f. pallidus</b> <b>E. Horak</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>38</b>: 59 (1953)<br><b>Hygrophorus ortonii</b> <b>(Bon) Dennis</b>, <i>Fungi of the Hebrides</i> (Kew): 48 (1986)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836)<br><b>Hygrophorus pratensis f. coriicolor</b> <b>Bres.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ny f&#246;ljd(no. 2): 312 (1900)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>subsp. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. meisneriensis</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(2): 132 (1863)<br><b>Hygrophorus pratensis var. minor</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 327 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus pratensis var. pallidus</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 20): 118 (1874)<br><b>Hygrophorus pratensis</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 46 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. pratensis</font></b><br><b>Hygrophorus pratensis var. robustus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 76 (1963)<br><b>Hygrophorus pratensis var. umbrinus</b> <b>W.G. Sm.</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 299 (1922)<br><b>Hygrophorus pratensis ? silvaticus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>9</b>: 344 (1868)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1531485 1105223


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 02.01.2015 17:14

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1531485


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Bon 1(Fr.) Murrill


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 18.03.2008 11:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe pratensis var.pratensis 1Hygrocybe pratensis


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 28.12.2007 14:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1Šťavnatka luční 1Voskovka luční


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 21:01

Český názov:

Old VersionNew Version
1Voskovka luční 1Šťavnatka luční


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 20:59

Český názov:

Old VersionNew Version
1Šťavnatka lúční 1Voskovka luční


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 13:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Lúčnica šafranová 1Lúčnica lúčna

Český názov:

Old VersionNew Version
1Šťavnatka stálá 1Šťavnatka lúční

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe acutoconica 1Hygrocybe pratensis var.pratensis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Clements) Sing. 1(Pers.) Bon

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe crocea Bres.; Hygrocybe constans Lange; Hygrocybe langei Kühn. 1Hygrophorus pratensis (Pers.) Fr.; Camarophyllus pratensis (Pers.) P. Kumm.; Cuphophyllus pratensis (Pers.) Bon

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk má 30-120 mm v priemere, najprv je polguľovitý, plosko vypuklý, neskôr rozprestretý niekdy so široko klenutým hrboľom, hnedastooranžový, broskyňovo(marhulovo)oranžový, v dospelosti vädnúci do žltohnedasta, so suchým povrchom, niekedy poprášený alebo jemne zrnitý zamlada.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene obyčajne hlboko zbiehavé a riedke, bledooranžové, žltohnedé alebo krémové s belavým ostrím.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 130-150×4-20 mm obyčajne válcovitý s pretiahnutou spodnou časťou, jemne vláknitý suchý a matný, žĺtkastohnedastý alebo krémový s oranžovými odtieňmi.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Bez zreteľnej vône a chuti

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely

Význam:

Old VersionNew Version
1 1na nehnojených lúkach a pasienkoch


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 19.07.2006 11:07

Lúčnica šafranová

Hygrocybe acutoconica (Clements) Sing.
Šťavnatka stálá

Nejedlá huba
Výskyt: VIII. - X.