Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Morchella crassipes »

História popisu - Morchella crassipes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 14:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vent.ex Fr.) Pers.ex Fr. 1(Vent.) Pers.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 19:48

Kvalita:

Old VersionNew Version
12 11


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 19:42

Smrčok hrubohlúbikový

Morchella crassipes (Vent.ex Fr.) Pers.ex Fr.
Smrž tlustonohý

Jedlá huba
Výskyt: IV. - V.