Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Scutellinia crucipila »

História popisu - Scutellinia crucipila

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.07.2012 20:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cheilymenia calvescens Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 63 (1907) Cheilymenia crucipila (Cooke & W. Phillips) Le Gal, Discom. de Madagascar: 111 (1954) Ciliaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 62 (1907) Humaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Kanouse, Mycologia 39(6): 655 (1948) [1947] Lachnea calvescens (Boud.) Sacc. & Trotter, Syll. fung. (Abellini) 22: 633 (1913) Lachnea crucipila (Cooke & W. Phillips) W. Phillips, Man. Brit. Discomyc. (London): 229 (1887) Neottiella crucipila (Cooke & W. Phillips) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 192 (1889) Patella crucipila (Cooke & W. Phillips) Seaver, North American Cup-fungi, (Operculates) (New York): 168 (1928) Peziza crucipila Cooke & W. Phillips, in Cooke, Mycogr., Vol. 1. Discom. (London): fig. 237 (1876) 1<b>Cheilymenia calvescens</b> <b>Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 63 (1907)<br><b>Cheilymenia crucipila</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Le Gal</b>, <i>Discom. de Madagascar</i>: 111 (1954)<br><b>Ciliaria crucipila</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 62 (1907)<br><b>Humaria crucipila</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Kanouse</b>, <i>Mycologia</i> <b>39</b>(6): 655 (1948) [1947]<br><b>Lachnea calvescens</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>22</b>: 633 (1913)<br><b>Lachnea crucipila</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 229 (1887)<br><b>Neottiella crucipila</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 192 (1889)<br><b>Patella crucipila</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Seaver</b>, <i>North American Cup-fungi</i>, (Operculates) (New York): 168 (1928)<br><b>Peziza crucipila</b> <b>Cooke &amp; W. Phillips</b>, in Cooke, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London): fig. 237 (1876)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1107283


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 14:46

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Cooke & W. Phillips) J. Moravec 1984 1(Cooke & W. Phillips) J. Moravec

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cheilymenia calvescens Boud. 1907; Cheilymenia crucipila (Cooke & W. Phillips) Le Gal 1954; Ciliaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Boud. 1907; Dasyscyphus crucipila (Cooke & W. Phillips) anon. ined.; Humaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Kanouse 1947; Lachnea calvescens (Boud.) Sacc. & Trotter 1913; Lachnea crucipila (Cooke & W. Phillips) W. Phillips 1887; Neottiella crucipila (Cooke & W. Phillips) Sacc. 1889; Patella crucipila (Cooke & W. Phillips) Seaver 1928; Peziza crucipila Cooke & W. Phillips 1876; 1Cheilymenia calvescens Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 63 (1907) Cheilymenia crucipila (Cooke & W. Phillips) Le Gal, Discom. de Madagascar: 111 (1954) Ciliaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 62 (1907) Humaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Kanouse, Mycologia 39(6): 655 (1948) [1947] Lachnea calvescens (Boud.) Sacc. & Trotter, Syll. fung. (Abellini) 22: 633 (1913) Lachnea crucipila (Cooke & W. Phillips) W. Phillips, Man. Brit. Discomyc. (London): 229 (1887) Neottiella crucipila (Cooke & W. Phillips) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 192 (1889) Patella crucipila (Cooke & W. Phillips) Seaver, North American Cup-fungi, (Operculates) (New York): 168 (1928) Peziza crucipila Cooke & W. Phillips, in Cooke, Mycogr., Vol. 1. Discom. (London): fig. 237 (1876)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 23:30

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Vedecky akceptovaný latinský názov.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 22:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kosmatka 1Kosmatka křížochlupá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Cooke & W. Phillips) J. Moravec 1984

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cheilymenia calvescens Boud. 1907; Cheilymenia crucipila (Cooke & W. Phillips) Le Gal 1954; Ciliaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Boud. 1907; Dasyscyphus crucipila (Cooke & W. Phillips) anon. ined.; Humaria crucipila (Cooke & W. Phillips) Kanouse 1947; Lachnea calvescens (Boud.) Sacc. & Trotter 1913; Lachnea crucipila (Cooke & W. Phillips) W. Phillips 1887; Neottiella crucipila (Cooke & W. Phillips) Sacc. 1889; Patella crucipila (Cooke & W. Phillips) Seaver 1928; Peziza crucipila Cooke & W. Phillips 1876;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 01.08.2006 18:00

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosmatka


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 01.08.2006 17:56

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1Štítovnička


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 23:24

Scutellinia crucipila

Nejedlá huba