Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Scutellinia crinita »

História popisu - Scutellinia crinita

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 06.01.2015 15:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Aleurina crinita (Bull.) Sacc. & P. Syd., Syll. fung. (Abellini) 16: 739 (1902) Lachnea cervorum Velen., Monogr. Discom. Bohem. (Prague): 308 (1934) Lachnea setosa f. cervorum (Velen.) Svrček, Acta Mus. Nat. Prag. 4B(no. 6 (bot. no. 1)): 47 (1948) Peziza crinita Bull., Herb. Fr. 9: tab. 416, fig. 2 (1789) Peziza crinita Bull., Herb. Fr. 9: tab. 416, fig. 2 (1789) subsp. crinita Phaeopezia crinita (Bull.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 474 (1889) Scutellinia cervorum (Velen.) Svrček, Česká Mykol. 25(2): 83 (1971) Scutellinia scutellata var. cervorum (Velen.) Le Gal, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 82: 317 (1966) Scutellinia setosa f. cervorum (Velen.) Svrček, Česká Mykol. 16: 108 (1962) Trichaleuris crinita (Bull.) Clem., Gen. fung. (Minneapolis): 90, 175 (1909) 1<b>Aleurina crinita</b> <b>(Bull.) Sacc. &amp; P. Syd.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>16</b>: 739 (1902)<br><b>Ciliaria crinita</b> <b>(Bull.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 62 (1907)<br><b>Lachnea cervorum</b> <b>Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 308 (1934)<br><b>Lachnea crinita</b> <b>(Bull.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 44): 1065 (1895) [1896]<br><b>Lachnea setosa f. cervorum</b> <b>(Velen.) Svr&#269;ek</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>4B</b>(no. 6 (bot. no. 1)): 47 (1948)<br><b>Peziza crinita</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>9</b>: tab. 416, fig. 2 (1789)<br><b>Peziza crinita subsp. chermesina</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 256 (1822)<br><b>Peziza crinita</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>9</b>: tab. 416, fig. 2 (1789) <b><font color='#0000FF'>subsp. crinita</font></b><br><b>Phaeopezia crinita</b> <b>(Bull.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 474 (1889)<br><b>Scutellinia cervorum</b> <b>(Velen.) Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>25</b>(2): 83 (1971)<br><b>Scutellinia crinita</b> <b>(Bull.) Lambotte</b>, <i>M&#233;m. Soc. roy. Sci. Li&#232;ge</i>, S&#233;rie 2 <b>14</b>: 301 (prepr.) (1887) [1888] <b><font color='#0000FF'>var. crinita</font></b><br><b>Scutellinia crinita var. discreta</b> <b>(Kullman &amp; Raitv.) Mato&#269;ec &amp; Krisai</b>, in Mato&#269;ec, Krisai-Greilhuber &amp; Scheuer, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>14</b>: 328 (2005)<br><b>Scutellinia scutellata var. cervorum</b> <b>(Velen.) Le Gal</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>82</b>: 317 (1966)<br><b>Scutellinia scutellata var. discreta</b> <b>Kullman &amp; Raitv.</b>, in Kullman, <i>Scripta Mycol.</i>, Tartu <b>10</b>: 100 (1982)<br><b>Scutellinia setosa f. cervorum</b> <b>(Velen.) Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>16</b>: 108 (1962)<br><b>Trichaleuris crinita</b> <b>(Bull.) Clem.</b>, <i>Gen. fung.</i> (Minneapolis): 90, 175 (1909)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1433534


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 14:47

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.) Lambotte 1887 1(Bull.) Lambotte

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Aleurina crinita (Bull.) Sacc. & P. Syd. 1902; Lachnea cervorum Velen. 1934; Lachnea setosa f. cervorum (Velen.) Svrček 1948; Peziza crinita Bull. 1789; Phaeopezia crinita (Bull.) Sacc. 1889; Scutellinia cervorum (Velen.) Svrček 1971; Scutellinia scutellata var. cervorum (Velen.) Le Gal 1966; Scutellinia setosa f. cervorum (Velen.) Svrček 1962; Trichaleuris crinita (Bull.) Clem.; 1Aleurina crinita (Bull.) Sacc. & P. Syd., Syll. fung. (Abellini) 16: 739 (1902) Lachnea cervorum Velen., Monogr. Discom. Bohem. (Prague): 308 (1934) Lachnea setosa f. cervorum (Velen.) Svrček, Acta Mus. Nat. Prag. 4B(no. 6 (bot. no. 1)): 47 (1948) Peziza crinita Bull., Herb. Fr. 9: tab. 416, fig. 2 (1789) Peziza crinita Bull., Herb. Fr. 9: tab. 416, fig. 2 (1789) subsp. crinita Phaeopezia crinita (Bull.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 474 (1889) Scutellinia cervorum (Velen.) Svrček, Česká Mykol. 25(2): 83 (1971) Scutellinia scutellata var. cervorum (Velen.) Le Gal, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 82: 317 (1966) Scutellinia setosa f. cervorum (Velen.) Svrček, Česká Mykol. 16: 108 (1962) Trichaleuris crinita (Bull.) Clem., Gen. fung. (Minneapolis): 90, 175 (1909)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 09.06.2007 19:06

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Aleurina crinita (Bull.) Sacc. & P. Syd. 1902; Lachnea cervorum Velen. 1934; Lachnea setosa forma cervorum (Velen.) Svrček 1948; Peziza crinita Bull. 1789; Phaeopezia crinita (Bull.) Sacc. 1889; Scutellinia cervorum (Velen.) Svrček 1971; Scutellinia scutellata var. cervorum (Velen.) Le Gal 1966; Scutellinia setosa forma cervorum (Velen.) Svrček 1962; Trichaleuris crinita (Bull.) Clem.; 1Aleurina crinita (Bull.) Sacc. & P. Syd. 1902; Lachnea cervorum Velen. 1934; Lachnea setosa f. cervorum (Velen.) Svrček 1948; Peziza crinita Bull. 1789; Phaeopezia crinita (Bull.) Sacc. 1889; Scutellinia cervorum (Velen.) Svrček 1971; Scutellinia scutellata var. cervorum (Velen.) Le Gal 1966; Scutellinia setosa f. cervorum (Velen.) Svrček 1962; Trichaleuris crinita (Bull.) Clem.;


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 23:30

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Vedecky akceptovaný latinský názov.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 21:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kosmatka 1Kosmatka jelení

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.) Lambotte 1887

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aleurina crinita (Bull.) Sacc. & P. Syd. 1902; Lachnea cervorum Velen. 1934; Lachnea setosa forma cervorum (Velen.) Svrček 1948; Peziza crinita Bull. 1789; Phaeopezia crinita (Bull.) Sacc. 1889; Scutellinia cervorum (Velen.) Svrček 1971; Scutellinia scutellata var. cervorum (Velen.) Le Gal 1966; Scutellinia setosa forma cervorum (Velen.) Svrček 1962; Trichaleuris crinita (Bull.) Clem.;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Syn.: (Scutellinia ampullacea), (Scutellinia cervorum), (Scutellinia gintlii), (Scutellinia hirtella), (Scutellinia nivalis), (Scutellinia subcervorum). 1


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 01.08.2006 18:04

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosmatka


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 01.08.2006 17:56

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1Štítovnička


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 23:22

Scutellinia crinita

Nejedlá huba

Poznámka / Zaujímavosti:

Syn.: (Scutellinia ampullacea), (Scutellinia cervorum), (Scutellinia gintlii), (Scutellinia hirtella), (Scutellinia nivalis), (Scutellinia subcervorum).