Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sclerencoelia fascicularis »

História popisu - Sclerencoelia fascicularis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 16.02.2019 13:36

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podle práce Pärtel et al (2016) roste S. fascicularis jen na různých druzích topolů. Velmi podobný druh {14313} se liší pouze skupinovým (nikoli svazčitým) růstem a vazbou pouze na jasany. Starší sběry "S. fascicularis" z jasanu mohou představovat tento druhý druh, ale mikroskopické potvrzení je potřebné.


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 01.04.2017 20:24

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 22.02.2017 19:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cenangium fasciculare</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 415 (1873)<br><b>Cenangium populneum</b> <b>(Pers.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 31): 220 (1888) [1896]<br><b>Cenangium populneum</b> <b>(Pers.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 31): 220 (1888) [1896] <b><font color='#0000FF'>var. populneum</font></b><br><b>Cenangium populneum var. prunicola</b> <b>Rehm</b><br><b>Encoelia populnea</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(7): 140 (1893) [1908]<br><b>Encoelia populnea</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(7): 140 (1893) [1908] <b><font color='#0000FF'>var. populnea</font></b><br><b>Patellaria populnea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 664 (1821)<br><b>Peziza fascicularis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza fascicularis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. fascicularis</font></b><br><b>Peziza fascicularis var. populina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza fascicularis var. salicina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza populnea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 671 (1801)<br><b>Peziza populnea var. bracteata</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 329 (1822)<br><b>Peziza populnea var. fuscoaenea</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 329 (1822)<br><b>Peziza populnea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 671 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. populnea</font></b><br><b>Phibalis fascicularis</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>2</b>: 445 (1833) 1Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 217 (1871)<b>Cenangium fasciculare</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 415 (1873)<br><b>Cenangium populneum</b> <b>(Pers.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 31): 220 (1888) [1896]<br><b>Cenangium populneum</b> <b>(Pers.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 31): 220 (1888) [1896] <b><font color='#0000FF'>var. populneum</font></b><br><b>Cenangium populneum var. prunicola</b> <b>Rehm</b><br><b>Encoelia populnea</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(7): 140 (1893) [1908]<br><b>Encoelia populnea</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(7): 140 (1893) [1908] <b><font color='#0000FF'>var. populnea</font></b><br><b>Patellaria populnea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 664 (1821)<br><b>Peziza fascicularis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza fascicularis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. fascicularis</font></b><br><b>Peziza fascicularis var. populina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza fascicularis var. salicina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza populnea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 671 (1801)<br><b>Peziza populnea var. bracteata</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 329 (1822)<br><b>Peziza populnea var. fuscoaenea</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 329 (1822)<br><b>Peziza populnea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 671 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. populnea</font></b><br><b>Phibalis fascicularis</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>2</b>: 445 (1833)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1224047 10


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 22.02.2017 19:52

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Encoelia fascicularis 1Sclerencoelia fascicularis


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 22.01.2014 19:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Cenangium fasciculare</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 415 (1873)<br><b>Cenangium populneum</b> <b>(Pers.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 31): 220 (1888) [1896]<br><b>Cenangium populneum</b> <b>(Pers.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 31): 220 (1888) [1896] <b><font color='#0000FF'>var. populneum</font></b><br><b>Cenangium populneum var. prunicola</b> <b>Rehm</b><br><b>Encoelia populnea</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(7): 140 (1893) [1908]<br><b>Encoelia populnea</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(7): 140 (1893) [1908] <b><font color='#0000FF'>var. populnea</font></b><br><b>Patellaria populnea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 664 (1821)<br><b>Peziza fascicularis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza fascicularis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. fascicularis</font></b><br><b>Peziza fascicularis var. populina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza fascicularis var. salicina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 315 (1805)<br><b>Peziza populnea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 671 (1801)<br><b>Peziza populnea var. bracteata</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 329 (1822)<br><b>Peziza populnea var. fuscoaenea</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 329 (1822)<br><b>Peziza populnea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 671 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. populnea</font></b><br><b>Phibalis fascicularis</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>2</b>: 445 (1833)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1224047


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 23:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Alb. & Schwein.) P. Karst.


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 20.03.2007 23:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kornice svazčitá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 16.03.2006 19:40

Dutinovka lužná

Encoelia fascicularis

Nejedlá huba