Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geopora arenosa »

História popisu - Geopora arenosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fuckel) S. Ahmad 1978 1(Fuckel) S. Ahmad


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 21.01.2007 16:43

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Sepultaria arenosa 1Geopora arenosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fuckel) S. Ahmad 1978

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Humaria arenosa Fuckel, Lachnea arenosa (Fuckel) Sacc. 1889, Peziza arenosa (Fuckel) Cooke 1881, Sepultaria arenosa (Fuckel) Boud. 1907


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.09.2005 19:50

Hrobnička

Sepultaria arenosa
Hrobenka písečná